Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Podniková ekonomika - přednášky (agronomická fakulta MZLU Brno)

Podniková ekonomika - přednášky (agronomická fakulta MZLU Brno)

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: .

Obsah

Zápis přednášek Prof. Ing. Ivy Živělové, CSC. z podnikové ekonomiky pro agronomickou fakultu MZLU v Brně.

Obsah přednášek:
1.
Základy nauky o trhu
- Proces utváření nabídky, Proces utváření poptávky, Proces utváření ceny, Tržní mechanismus, Křivka poptávky, Křivka nabídky, Utváření ceny

2.
Podnik v tržní ekonomice, podnikové formy
- Důvody pro existenci podniků, Základní znaky podnikání, Klasifikace podnikatelů, Členění podniků (podle předmětu činnosti, podle velikosti, v zemích EU)
- Klasifikace podnikatelů v ČR
- Členění podniků podle právní formy
- Charakteristické rysy malých podniků jednotlivce
- Výhody a nevýhody podniku jednotlivce
- Obchodní společnosti (Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost, Družstvo)
- Státní organizace
- Zvláštní právní formy podnikání (Občanská sdružení, Nadace, Obecně prospěšné společnosti)
- Nadpodnikové formy podnikání (Tichá společnost, Konsorcium, Kartel, Holdingová společnost, Koncern)

3.
Majetek podniku, jeho struktura, způsoby oceňování
- základní znaky
- charakteristika majetku
- Majetek podniku (dlouhodobý hmotný, nehmotný, odepisovaný, neodepisovaný)
- Způsoby oceňování
- Funkce odpisů, Odpisy, Způsoby odepisování, Odpisové skupiny
- Finanční majetek, Finanční majetek krátkodobé povahy, Funkce krátkodobých cenných papírů
- Zásoby, Struktura zásob, Metody oceňování zásob
- Pohledávky

4.
Ceny v tržní ekonomice, tvorba a regulace cen
- Cenové předpisy
- Způsoby regulace cen
- Způsoby tvorby ceny
- Cíle cenové politiky podniku

5.
Nepřímé daně
- Přehled sazeb DPH v Evropské unii
- Schéma zdanění daní z přidané hodnoty
- Spotřební daně
- Sazby spotřebních daní

6.
Tvorba a rozdělování finančního výsledku podniku
- Podnikové cíle
- Funkce zisku
- Výkaz zisků a ztrát
- Rezervní fond

7.
Zdaňování hospodářské činnosti podniku
- Soustava daní
- Plátce daně
- Cíle daňové soustavy
- Daň z nemovitostí
- Silniční daň
- Daně z příjmů
- Daň z příjmu právnických osob
- Daň z příjmu fyzických osob

8.
Finanční základna podniku
- Rozvaha
- Pohledávky
- Členění cenných papírů
- Nejužívanější dluhopisy
- Druhy směnek
- Rezervy
- Závazky
- Bankovní úvěry
- Zvláštní formy financování: (leasing, factoring, forfaiting, rizikový kapitál)

9.
Obrat peněžních prostředků, peněžní toky v podniku
- Základní struktura výkazu peněžních toků
- Toky podle jednotlivých činností
- Základní princip sestavování Výkazu o peněžních tocích – přímá metoda
- Výkaz cash flow nepřímou metodou

10.
Finanční hlediska podnikatelského rozhodování
- Faktory ovlivňující finanční rozhodování
- Časová hodnota peněz je ovlivněna
- Úročení
- Odúročení

12.

- Investice
- Základní kriteria investičního rozhodování
- Výpočet kapitálových výdajů
- Metody investičního rozhodování (statické, průměrných nákladů, průměrného zisku, průměrné rentability, doby návratnosti, dynamické, čisté současné hodnoty, doby návratnosti, indexu ziskovosti)

Úryvek

.

Poznámka

Zpracováno na: Agronomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
Obsahuje mnoho grafů, tabulek a také příkladů - včetně postupu výpočtu a výsledků.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3544
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse