Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pojem spravedlnosti v právu - esej

Pojem spravedlnosti v právu - esej

Kategorie: Filozofie, Právo

Typ práce: Eseje

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Tato práce se věnuje definici pojmu spravedlnosti v oblasti práva. Představuje rozdělení spravedlnosti na vyrovnávací, a rozdělovací spravedlnost. Uvádí výklad spravedlnosti podle Platóna, Sofistů, Aristotela, i Johna Rawlse.

Obsah

Úvod
1.
Definice spravedlnosti
2.
Hodnocení spravedlnosti
2.1
Rozdělení spravedlnosti
2.1.1
Vyrovnávací
2.1.2
Rozdělovací
2.2.
Výklad spravedlnosti podle
2.2.1
Platóna
2.2.2
Sofistů
2.2.3
Aristotela
2.2.4
Johna Rawlse
3.
Shrnutí poznatků
Závěr

Úryvek

"Úryvek je z druhé knihy Platónovy Ústavy. V první je řečeno, že spravedlnost znamená dávat každému, co si zaslouží. Spravedlnost je podle Platóna ctnost a být spravedlivý znamená být dobrý k přátelům a škodit lidem špatným.

Z tohoto úryvku vyplývá, že původ spravedlnosti lze hledat v prvních smlouvách a zákonech a že tyto zákony byly zřízeny, když si lidé uvědomili, že je lepší ustanovit pravidla, než bezpráví činit a zároveň snášet. Podstata spravedlnosti tedy stojí mezi beztrestným pácháním křivdy a tím, když se člověk nemůže za křivdu pomstít. Také jsme se dozvěděli, že nikdo není spravedlivý dobrovolně, nýbrž z donucení.

Sofisté byly zpočátku nazýváni „učitely moudrosti“. Díky nespolehlivosti smyslového vnímání předpokládali, že objektivní poznání pravdy není možné. Proto podle nich ve sporech není rozhodující, kdo pravdu má, ale komu je za pravdu dáno. Z učitelů moudrosti se tak stávají spíše učitelé výmluvnosti, a protože navíc proti zvyklostem za své učení pobírali plat, dostalo jméno sofista zcela negativní smysl.

V dějinách myšlení však sofisté mají nepochybné místo. Jejich význam tkví mimo jiné v tom, že poměřovali morálku a platné právo měřítky danými přírodou – tím položili základy právního dualismu (právo pozitivní a přirozené).

Aristoteles bývá považován za prvního, kdo rozlišil spravedlnost rozdělovací a vyrovnávací. Podobně jako u Platóna je i jeho stát složen z nerovných částí. Přes většinu jejich rozdílných názorů na fungování obce se shodnou v tom, že takové uspořádání je spravedlivé. Oba mají obavy z demokracie, oba se vyslovují proti úplné rovnosti. Aristoteles říká, že ctnostným se bude křivdit, budou-li postaveni na roveň nectnostným, a naopak pro rovné není spravedlivé, aby jeden vládl nad ostatními. V úryvku, který jsem si přečetla, se Aristoteles zabývá rozlišením dvou pojmů spravedlnosti.

První druh spravedlnosti se týká podle Aristotela rozdělování poct, peněz nebo ostatních statků a druhý je tzv. opravný ve směnách.
Rozdělovací spravedlnost je středem a rovností vzhledem k věci i vzhledem k osobám. Spravedlnost vyžaduje nejméně čtyři objekty: dvě osoby a dvě věci.

Opravná spravedlnost se týká směn a to dobrovolných a nedobrovolných. Mezi dobrovolné patří např. prodej, půjčka apod. Nedobrovolné směny představuje třeba krádež, podvod, vražda atd. Zde nezáleží na tom, zda dobrý člověk křivdil špatnému nebo naopak, zákon hledí pouze na rozdíl škody – s osobami zachází jako s rovnými. Tuto nerovnost mezi tím, kdo byl poškozen a kdo páchal, se snaží vyrovnat soudce. Tím zbavuje pachatele zisku a Aristoteles se dostává k závěru, že opravná spravedlnost je vlastně středem mezi ztrátou a ziskem."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera577
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse