Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Pojmové mapy jako zpětnovazebné prostředky ve výuce na střední škole

Pojmové mapy jako zpětnovazebné prostředky ve výuce na střední škole

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Charakteristika: Bakalářská práce je zaměřena na zařazení pojmových map do výuky na střední škole. Teoretická část popisuje problematiku pojmových map, jejich hodnocení a zpětnou vazbu. Praktická část se pak zabývá výukou pomocí pojmové mapy a zpětnou vazbou, kterou nám poskytne hodnocení pojmové mapy. Hlavním cílem této práce je ověření, zda takto koncipovaná výuka pomůže studentům k lepšímu pochopení vykládané látky a tím i lepším klasifikačním výsledkům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Historie
2.1.1.
Vznik pojmových map
2.2.
Mozek a učení
2.2.1.
Mozek
2.2.2.
Učení
2.3.
Pojmové mapy
2.3.1.
Rozdíl mezi pojmovou a myšlenkovou mapou
2.3.2.
Grafické znázornění pojmových map
2.3.3.
Tvorba pojmových map
2.3.4.
Využití pojmových map
2.3.5.
Pojmové mapy jako didaktický prostředek
2.4.
Zpětná vazba a hodnocení
2.4.1.
Zpětná vazba
2.4.2.
Hodnocení
2.4.3.
Hodnocení pomocí pojmové mapy
3.
Praktická část
3.1.
Formulace výzkumných otázek a hypotéz
3.2.
Zkoumaný vzorek
3.3.
Popis výzkumné metody
3.3.1.
Obsahová analýza
3.3.2.
Dotazník
3.4.
Postup zkoumání
3.4.1.
Seznámení s pojmovými mapami
3.4.2.
Praktické využití pojmové mapy
3.4.3.
Výklad odborné látky pomocí pojmové mapy
3.4.4.
Hodnocení pojmové mapy
3.4.5.
Zpětná vazba I.
3.4.6.
Zpětná vazba II.
3.4.7.
Zpětná vazba III.
3.4.8.
Vyhodnocení pojmových map a dotazník
3.5.
Vyhodnocení zjištěných dat
3.5.1.
Analýza pojmových map
3.5.2.
Dotazník
3.5.3.
Verifikace hypotéz
4.
Závěrečná diskuse s doporučeními
5.
Přílohy
5.1.
Dotazník
5.2.
Výkladová pojmová mapa
5.3.
Pojmové mapy studentů (klasifikované)

Úryvek

"ÚVOD

Mnoho studentů, kteří nepochopí vysvětlovanou látku, se jí jednoduše naučí nazpaměť a pak jí bezmyšlenkovitě odříkají, aniž by porozuměli obsahu. Bohužel i já jsem takto řešila neporozumění učivu. S „mapováním“ jsem se setkala až v průběhu studia na vysoké škole. Do té doby jsem se pouze biflovala to, čemu jsem neporozuměla. Od chvíle, kdy jsem začala používat pojmové mapy, jako učební pomůcku, se mé výsledky zlepšily. Hlavně v oblasti pochopení. Učení jsem si i do značné míry oblíbila, jelikož jsem si vlastně hrála – používala jsem barvy, různé tvary okének a čar,… Najednou vše bylo přehlednější a tak nějak uchopitelné.

Téma bakalářské práce jsme si vybrali proto, jelikož nás velmi zaujala myšlenka „netradičního“ pojetí výuky. Je to určitá výzva, jak být se studenty rovnocennými partnery, kteří se aktivně podílí na svém vzdělávání. Je to také možnost ukázat jim, že učení není pouze o tom, něco se naučit, říci to učiteli při zkoušení či testu, ale i tom, že si danou informaci mohou pamatovat po delší dobu a využít ji i později.

Americká psycholožka L.K. Silvermanová (2002, str. 341) tvrdí, že zhruba

30 % studentů myslí pomocí obrázků, jelikož u nich dominuje tzv. vizuálně- prostorová inteligence. Dalších cca 45 % využívá při myšlení kombinaci obrázků a slov. Za pomoci slov myslí okolo 25 % studentů.

Abychom si to uměli dostatečně představit, tak nám poslouží jednoduchý model fiktivní třídy.

Ve třídě máme 30 studentů – 8 z nich bude věnovat svou pozornost výkladu látky a jeho zápisu na tabuli, 13 studentů se bude koncentrovat pouze na samotný výklad a zbývajících 9 studentů nebude s největší pravděpodobností vnímat (i když se o to budou sebevíce snažit), jelikož zápis na tabuli se neshoduje s jejich způsobem myšlení (L.K. Silvermanová 2002, str. 341).

Na tomto příkladu jsme si mohli uvědomit jedno alarmující zjištění. Skoro jedna třetina třídy, díky přístupu pedagoga, má problém s osvojením si nové látky probírané v dané hodině. Co s tím? Odpověď na tuto otázku se budeme snažit nalézt převážně v praktické části této práce.

TEORIE

1.1. Vznik pojmových map

První pojmová mapa spatřila světlo světa v roce 1972. Jejím autorem byl Joseph Donald Novak, profesor na Cornellově univerzitě v USA. Prvotním plánem J. D. Novaka bylo to, že pojmová mapa bude sloužit jako nástroj výzkumu, aby tak mohl lépe sledovat proměny v dětském chápání vědeckých pojmů (Novak, Cañas [online]. 2008 [cit. 23.10.2011]).

Čáp a Mareš (2007, str. 460) ve své publikaci uvádí, že o dvanáct let později, tedy v roce 1984, na univerzitě Urbana-Champain ve státě Illinois v USA T. H. Anderson a B. B. Armbruster pojmové mapování posunuli o kousek dál. Metodu nazvali „Tvoření map“ (anglicky mapping)."

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky, tabulky a schémata o rozsahu cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26094
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse