Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Politický vývoj ve statutárním městě Kladno

Politický vývoj ve statutárním městě Kladno


Kategorie: Regionální ekonomika, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Text popisuje a analyzuje volební výsledky města Kladna. Charakterizuje vybraný region z hlediska demografického, sociálního a ekonomického. Dále analyzuje vývoj politické situace prostřednictvím dat z voleb roku 1996 - 2006. Vypisuje spektrum politických stran. Věnuje se politické participaci. Seznamuje s volbami a místním zastupitelstvem. Na základě otázek zjišťuje míru rozvoje města.

Obsah

1.
Modul
1.1.
Deskripce vybraného regionu
1.2.
Demografická struktura
1.2.1.
Počet obyvatel
1.2.2.
Věková struktura
1.2.3.
Vzdělanostní struktura
1.2.4.
Národnostní struktura
1.2.5.
Náboženství
1.3.
sociální a ekonomická charakteristika území
1.3.1.
Míra nezaměstnanosti
1.3.2.
Zaměstnanost
1.3.3.
Nabídka a poptávka práce
1.3.4.
Sociální struktura
1.3.5.
Průměrné příjmy
1.3.6.
Podniky
1.3.7.
Doprava
1.3.8.
Bytová situace
1.3.9.
Školství
1.3.10.
Zdravotnictví
1.3.11.
Rekreační oblasti
1.3.12.
Občanská vybavenost
2.
Modul 2
2.1.
Politická charakteristika
2.1.1.
Spektrum politických stran
2.1.2.
Volby v obci
2.1.3.
Významné politické osobnosti
2.1.4.
Občanská sdružení a spolky
2.1.5.
Činnosti obce v dobrovolných svazcích
3.
Modul 3
3.1.
Politická participace
3.1.1.
Volby
3.1.2.
Místní zastupitelstvo
4.
Závěr
5.
Modul 4
5.1.
Má obec zpracován strategický plán, případně stanoveny priority rozvoje?
5.2.
Pokud ano, z kterého roku?
5.3.
Má sdružení obcí, jehož je obec členem strategický plán, případně stanoveny priority rozvoje?
5.4.
Podíleli se na stanovení rozvojových priorit důležití aktéři (podnikatelé, představitelé zájmových spolků atd.)?
5.5.
Podíleli se na stanovení rozvojových priorit občané (např. formou provedeného názorového průzkumu)?
5.6.
Zpracovala si obec (sdružení obcí) strategický plán (rozvojové priority) vlastními silami?
5.7.
Pracuje v obci komise pro strategický rozvoj (příp. podobný orgán)?
5.8.
Odrazilo se stanovení rozvojových priorit obce (svazku obcí) v komunálních volbách 2006, v místních volebních programech, volební kampani, výsledcích voleb, apod.?
5.9.
Realizovala obec v posledních letech nějakou významnější investici?
5.10.
Čerpala již obec nějaké prostředky z fondů EU?
5.11.
Závěr

Úryvek

"5.3 Má sdružení obcí, jehož je obec členem strategický plán, případně stanoveny priority rozvoje?

Město Kladno je jedním ze zakládajících měst Sdružení BOHEMIA CENTRALIS, které vzniklo dne 21. 7. 1997. Sdružení ale projekt rozvoje nemá, priority jsou ale stanoveny:

Na spolupráci v oblasti celkového rozvoje území při současném zachování jeho přírodních a historických hodnot, zejména rozvoje a podpory cestovního ruchu a informačních služeb, propagace a ochrany přírodního a kulturního dědictví

5.4 Podíleli se na stanovení rozvojových priorit důležití aktéři (podnikatelé, představitelé zájmových spolků atd.)?

Jak již bylo řečeno, město se na realizaci obou projektů spoléhá na pomoc odborných firem, ale i občanů a místních podnikatelů. Jednotlivé programy Strategického plánu ekonomického rozvoje Kladna jsou Městem realizovány společně s místními státními institucemi, podnikatelskými subjekty i veřejností zastoupenou Pracovní skupinou při Lokální agendě 21. Lokální agendu 21 tvoří dobrovolná skupina občanů města. Členové skupiny dostávají nejdůležitější informace o jednotlivých problémech projednávaných v radě města a zastupitelstvu, mohou se k nim vyjadřovat a zprostředkovávat námitky a připomínky ostatních občanů. Tato Pracovní skupina se schází každý měsíc a její zasedání je otevřené všem občanům města Kladna.

5.5 Podíleli se na stanovení rozvojových priorit občané (např. formou provedeného názorového průzkumu)?

Realizace záměru započala na zpracování socioekologického průzkumu, souvisejícího se životním prostředím, komunální politikou a sociální problematikou, navázala analýza stavu životního prostředí v Kladně i jeho regionu.

5.6 Zpracovala si obec (sdružení obcí) strategický plán (rozvojové priority) vlastními silami, nebo za pomoci odborné firmy (některé z agentur regionálního rozvoje apod.)?

Město na projektu spolupracovalo s BermanGroup a RRA Střední Čechy.

5.7 Pracuje v obci komise pro strategický rozvoj (příp. podobný orgán)? Pokud ano, kdo jsou jeho členy (starosta, místostarosta, podnikatelé apod.)?

Pilotní projekt byl schválen městským zastupitelstvem, po výběrovém řízení jmenován koordinátor MA21 (Ing. Tomáš Fujan) a poté byl vytvořen místní Řídící a monitorovací výbor. Řídící a monitorovací výbor (ŘMV) definoval základní hodnoty a byla formulována vize procesu MA21."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 9 stran. Práce obsahuje tabulky a grafiku.
Toto práce je čistě kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů řádně citovaných v použité literatuře.
Práce pro předmět Veřejná správa, Politika v regionálním rozvoji - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17195
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse