Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Popis vodního toku Homolský potok

Popis vodního toku Homolský potok

Kategorie: Biologie, Vodní hospodářství, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zemědělská a technologická, České Budějovice

Charakteristika: Práce provádí charakteristiku toku Homolského potoka celkově i pro jednotlivé oblasti zvlášť. V úvodu nabízí obecné informace o toku včetně jeho lokalizace a klimatických, geologických či vegetačních poměrů a nejrůznějších parametrů od střední šířky povodí po koeficient jeho protáhlosti. Poté se věnuje popisu toku a jeho jednotlivých úseků a připojuje celkové zhodnocení povodí. Nakonec je sestaven návrh na nutná opatření a změny v povodí.

Obsah

1.
Obecné údaje o toku
2.
Popis povodí
2.1.
Všeobecné informace
2.2.
Charakteristiky povodí
3.
Popis toku
3.1.
Celkový popis toku
3.2.
Popisy jednotlivých úseků toku
3.2.1.
První úsek
3.2.2.
Druhý úsek
3.2.3.
Třetí úsek
3.2.4.
Čtvrtý úsek
3.2.5.
Pátý úsek
3.3.
Popis jednotlivých nádrží
3.3.1.
Kornatický rybník
4.
Celkové zhodnocení povodí
5.
Návrh na nutná opatření a změny v povodí
6.
Přílohy (mapy, fotografie)

Úryvek

". Obecné údaje o toku:

Lokalizace: Homolský potok se nachází u obce Nové Homole. Nové Homole leží 10 kilometrů jižně od Českých Budějovic. Potok pramení západně od obce v Závratském rybníku, protéká obcí Nové Homole a vtéká se jako levý přítok do Vltavy.

Geomorfologie: Homolský potok je součástí Českobudějovické pánve, která vznikla společně spánví Třeboňskou (s níž byla zpočátku spojena) působením tlaku od jihu v počátcích alpinského vrásnění (přibližně před 88 - 100 miliony let). Koncem druhohor se pánve staly dnem moře. Později s výzdvihem Českého masivu byly pánevní prohlubně vyplněny sladkovodními jezery s odtokem k jihu. Svoji dnešní podobu začala Českobudějovická pánev získávat až koncem třetihor asi před 4 miliony let, kdy se směr odvodňování změnil na severní, došlo k vyprázdnění jezerních vod a erozní a denudační procesy vytvořily plochý reliéf. [1.]

Geologie: Přilehlé území je součástí Českobudějovické pánve. Pro pánev jsou typické rozsáhlé akumulační tvary - nánosy štěrkopísků, sprašové hlíny, široké aluviální nivy a rašeliny. Povrch Českobudějovické pánve je tvořen převážně svrchnokřídovými a třetihorními souvrstvími. [3.]

Pedologie: Klasifikace půdních typů dle TKSP:
V revitalizované části se vyskytují glejové fluvizemě.

Klima: Klima je přechodného středoevropského typu , mírně teplé a mírně vlhké. Roční úhrn srážek 500 – 600 mm. Průměrná roční teplota 8 – 9°C.

Vegetace a fauna: V okolí potoka dominuje dub, olše, bříza, vrba. Potok přechází přes borovicové porosty do lesního komplexu tvořeného kmenovinou smrku a borovice s příměsí dubu a olše. Z rostlinných druhů se zde nachází především kopřiva dvoudomá a sasanka hajní. V okolí rybníka rostl rákos obecný a chrastice rákosovitá. V okolí potoka se vyskytuje především srnec obecný, ještěrka obecná a drobní hlodavci. Z avifauny jsou zde přítomní především kachna divoká, labuť a drobní pěvci. Ve vodním prostředí pak lze nalézt běžné obojživelníky, ryby a bezobratlé.

2. Popis povodí

1. Všeobecné informace

1. Číslo hydrologického pořadí – 1-06-01-215
2. Rozloha – 15,83 km²
3. Hydrogeologický rajón – 21600 Budějovická pánev
4. Ochranná pásma v povodí – V povodí nejsou žádná ochranná pásma.
5. Prvky vyskytující se v povodí podle hydrologické mapy – V povodí se nevyskytuje objekt podzemních vod (vrty, studny apod.)
6. Celková délka toku – 3,9 km
7. Výšková poloha prameniště – 431 m.n.m.
8. Výšková poloha ústí toku – 414 m.n.m.
9. Celková délka údolnice – 3,7 km"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie a mapy, rozsah čistého textu činí cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse