Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Poruchy chování v dětském věku

Poruchy chování v dětském věku

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá poruchami chování v dětském věku a dospívání. Nejdříve definuje poruchy chování a jejich příčiny, poté uvádí jejich dělení. Seznamuje s neagresivním a agresivním chováním. Popisuje např. lhaní, záškoláctví, lenost, loupeže, agresivitu, šikanování apod. Dále se věnuje nejen prevenci a nápravě poruch chování, ale také problematice trestů. V závěru zmiňuje, jak rozpoznat počínající poruchy chování.

Obsah

1.
Poruchy chování dětského věku a dospívání
1.1.
Poruchy chování
1.2.
Příčiny vzniku
1.3.
Dělení poruch chování
2.
Chování neagresivní
2.1.
Lhaní
2.2.
Záškoláctví
2.3.
Útěky
2.4.
Krádeže
2.5.
Lenost
2.6.
Neukázněnost, přestupky proti školnímu řádu
3.
Chování agresivní
3.1.
Loupež
3.2.
Agrese, agresivita
3.3.
Šikanování
3.4.
Sebepoškozování
3.5.
Vandalství
3.6.
Sexuální poruchy
3.7.
Vzdorovitost
4.
Prevence a náprava poruch chování
5.
Problematika trestů
6.
Jak rozpoznat počínající poruchy chování

Úryvek

"Poruchy chování
= odchylka v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, eventuelně na úrovni svých rozumových schopností.
= negativní odchylky od normy v chování některých osob. Normou je to, co jako běžné hodnotí a očekávají jiné osoby nebo skupiny. Jedinec musí být tedy vždy hodnocen v sociálním kontextu.
Diferencovat žádoucí a nežádoucí chování i vhodnost jednání ve vztahu k určité situaci se dítě učí v průběhu vývoje.
Poruchy v dětském věku  mohou mít přechodný charakter, ale mnohdy je lze chápat jako signál rozvíjející se poruchy osobnosti, která představuje zvýšené riziko trvalejší tendence k problematickým projevům.
K poruchám chování, které se v dětství projevují patří: Dětský vzdor, negativismus, lež, nekázeň, krádeže, lenost, agrese, útěky, toulky a záškoláctví, v adolescenci i sexuální poruchy .
Porucha:
je ovlivněna nepříznivými charakterovými vlastnostmi a postoji jedince - odchylky způsobené tělesnými, vrozenými danostmi (pohlaví, tělesná výška apod.) a vadami (omezení tělesného pohybu, smyslů nebo řeči, organické nemoci) se za poruchy v tomto smyslu nepokládají; dále se o ni nejedná v případě, kdy jedinec není schopen pochopit význam hodnot a norem.
lze o ní mluvit tehdy, pokud jedinec normy chápe, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže řídit. Důvodem může být jiná hodnotová hierarchie, rozdílné osobní motivy nebo neschopnost ovládat své chování (např. hyperaktivní děti)
vždy se projevují ve vztahu k něčemu  obvykle se projeví neadekvátním chováním k lidem a s tím související neschopností navázat a udržet přijatelné sociální vztahy.

Při komplexním hodnocení poruch, ze kterého vycházejí návrhy na reedukační opatření by měly být sledovány i charakteristické znaky poruchového chování:
- četnost projevů
- variabilita projevů
- doba prvního výskytu (čím ranější výskyt, tím závažnější porucha)
- intenzita a závažnost projevů
- míra impulsivnosti či promyšlenosti projevu
- sociální faktory - individuálnost či skupinovost projevu)"

Poznámka

Tato práce čerpá ze zdroje: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16938
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse