Poznávací procesy

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Zápisky z přednášek přehledným a obsáhlým způsobem zpracovávají téma poznávacích procesů. Po úvodní pasáži věnované poznávacím procesům obecně jsou charakterizovány senzorické procesy, objasněny relevantní pojmy a specifikovány podněty, receptory či počitky u jednotlivých smyslů. Další část probírá fáze a druhy paměti, odkud pozornost přechází k imaginativním procesům. Nakonec se text věnuje formám a druhům myšlení, myšlenkovým operacím, řeči a řešení problémů.

Obsah

1.
Poznávací procesy
1.1.
Poznávací procesy a jejich životní funkce
1.2.
Poznávací procesy podle kognitivistů
1.3.
Mentální reprezentace
2.
Senzorické procesy
2.1.
Obecná charakteristika
2.2.
Počitky
2.3.
Receptor
2.4.
Smyslový analyzátor
2.5.
Smyslová citlivost
2.6.
Podnětové prahy
2.7.
Reakční čas, smyslová adaptace
2.8.
Synestézie, senzibilizace, zákon kontrastu
2.9.
Zrakové počitky
2.9.1.
Podnět
2.9.2.
Receptor
2.9.3.
Počitky
2.9.4.
Teorie barevného vidění
2.9.5.
Poruchy
2.10.
Sluchové počitky
2.10.1.
Receptor, počitky
2.10.2.
Poruchy
2.11.
Čichové počitky
2.11.1.
Podnět, receptor
2.11.2.
Počitky
2.11.3.
Poruchy
2.12.
Chuťové počitky
2.12.1.
Podnět, receptor, počitky
2.12.2.
Poruchy
2.13.
Tepelné počitky
2.13.1.
Podnět, receptor, počitky
2.14.
Počitky tlaku
2.14.1.
Podnět, receptor, počitky
2.15.
Počitky polohy a rovnováhy
2.15.1.
Podnět, receptor, počitky
2.16.
Počitky pohybu
2.16.1.
Podnět, receptor, počitky
2.17.
Počitky orgánové
2.17.1.
Receptor, počitky
2.18.
Počitky bolesti
2.18.1.
Podnět, receptor, počitky
3.
Paměť
3.1.
Obecná charakteristika
3.2.
Teorie paměti
3.3.
Fáze paměťového procesu
3.3.1.
Zapamatování
3.3.2.
Uchování
3.3.3.
Vybavování
3.4.
Druhy paměti
3.4.1.
Dle převládající psychické aktivity
3.4.2.
Dle charakteru celkové činnosti
3.4.3.
Dle doby uchování materiálu
3.5.
Vlastnosti paměti
4.
Imaginativní procesy
4.1.
Obecná charakteristika představivosti
4.2.
Představa
4.3.
Podklady představování v nervovém systému
4.4.
Klasifikace představ
4.4.1.
Podle převažujícího mechanismu
4.4.2.
Smyslová modalita
4.5.
Fantazijní představa
4.6.
Způsoby formování fantazijních představ
4.7.
Druhy fantazijních představ
5.
Myšlení, řeč a řešení problémů
5.1.
Obecná charakteristika myšlení
5.2.
Formy myšlení
5.3.
Druhy myšlení
5.4.
Myšlenkové operace
5.5.
Individuální vlastnosti myšlení
5.6.
Řeč
5.7.
Řešení problémů
5.8.
Fáze v procesu řešení problému
5.9.
Dělení problému
5.10.
Postupy, metody řešení problémů
5.11.
Funkční fixace
5.12.
Tvořivé myšlení a jeho fáze

Úryvek

"Poznávací procesy (kognitivní)

- z latinského cognoscere - poznávati smysly a rozumem
- patří k nim: • senzorické procesy (čití), vnímání (percepce)
• paměť a učení
• imaginativní procesy (představivost a fantazie; obrazotvornost)
• myšlení spjaté s řečí a řešení problémů

Životní funkce poznávacích procesů
- slouží teoretickému poznání a praktické činnosti
- jsou spjaty s procesy motivačními, emočními a volními
- nejtěsnější vzájemného sepětí všech PP - zdůrazněno v 2. pol. 20. stol (zejména v koncepcích pracujících s pojmy zpracování informací a mentální reprezentace)
- jsou předpokladem pro uspokojení určitých lidských potřeb

Kognitivisté:
- PP jako zpracování informací - rozdíly v úrovni a formě zpracování
- termín reprezentace (postupně se termín rozvíjel)
- původně: názorné obrazy čili představy, "reprodukce vjemů"
- rozšíření významu pojmu mentální reprezentace (názorné představy + nenázorné pojmy a myšlení + zpracování informací ze smyslových orgánů ve vnímání)

Mentální reprezentace
- schopnost a procesy zpracování informace o vnějším světě, popř. i o sobě samém (reprezentace vlastního já, sebepoznání, sebepojetí)
- výsledek: vytvoření obrazu určité skutečnosti (jevu, události, situace), jejího schématu, mentální mapy, reprezentace
- podle některých autorů reprezentace přímo mapuje větší podněty bez podstatnější aktivity subjektu

Podle jiných autorů:
- jedinec vytváří, konstruuje reprezentaci z elementárnějších informací
- zpracování informací - dvojí způsob, ve dvou různých kódech:
reprezentace obrazová, imaginativní x repr. propoziční
-> tradiční rozlišování názorných představ a slovního myšlení
- obojí se navzájem kombinuje - někdy významnější a více zúčastněna první forma, jindy druhá
(Sedláková, 1992; Thagard, 2001)"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse