Pracovní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Heslovité poznámky z přednášek pracovního práva nejprve objasňují základní pojmy a principy v dané oblasti a dále se věnují tématu pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, pracovní doby, odměňování, prevence v pracovním právu i dohod o pracích mimo pracovní poměr. Závěr patří souvislostem kolektivního pracovního práva.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Pracovní právo
1.2.
Závislá práce
1.3.
Pracovněprávní vztahy
1.4.
Systém a prameny pracovního práva
1.5.
Zásady pracovního práva
1.6.
Účastníci pracovněprávních vztahů
1.7.
Obsah pracovněprávních vztahů, pracovněprávní skutečnosti
1.8.
Zjištění závazků
1.9.
Vznik pracovního poměru
2.
Pracovní smlouva
2.1.
Pracovní smlouva a její uzavření
2.2.
Obsah pracovní smlouvy
2.3.
Formy pracovní smlouvy
2.4.
Jmenování, změna pracovního poměru nebo jeho obsahu
2.5.
Spolupráce odborů a zaměstnavatele, změny na straně zaměstnavatele
3.
Ukončení pracovního poměru
3.1.
Ukončení pracovního poměru
3.1.1.
Právní úkony
3.1.2.
Právní události
3.1.3.
Zvláštní důvody výpovědi na straně zaměstnavatele
3.1.4.
Zvláštní důvody výpovědi na straně zaměstnance
3.2.
Okamžité zrušení pracovního poměru
3.3.
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době, uplynutí doby
3.4.
Změny pracovního poměru z doby určité na neurčitou
3.5.
Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele
3.6.
Odstupné při ukončení pracovního poměru
3.7.
Pracovní poměr založený jmenováním
3.8.
Pracovní posudky a potvrzení
4.
Pracovní doba
4.1.
Druhy
4.2.
Rozvržení
4.3.
Pružná pracovní doba
4.4.
Práce přesčas
4.5.
Noční práce
4.6.
Pracovní pohotovost
4.7.
Odpočinek, přestávka
4.8.
Svátky
4.9.
Dovolená na zotavenou
4.10.
Čerpání dovolené
5.
Odměňování
5.1.
Typy
5.2.
Funkce
5.3.
Minimální mzda, zaručená mzda
5.4.
Formy mzdy
5.5.
Zásady pro poskytování mzdy
5.6.
Splatnost, výplata mzdy
5.7.
Srážky ze mzdy
5.8.
Základní zásady pro poskytování platu
5.9.
Průměrný výdělek, rozhodné období
5.10.
Škoda, odpovědnost za škodu
6.
Prevence v pracovním právu
6.1.
Prevenční povinnosti
6.2.
Odpovědnost za škodu
6.2.1.
Obecná
6.2.2.
Zvláštní
6.2.3.
Dohoda o odpovědnosti
6.2.4.
Odpovědnost za schodek, ztrátu svěřených předmětů
6.2.5.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
6.2.5.1.
Obecná
6.2.5.2.
Zvláštní
6.2.5.3.
Smíšená
6.2.6.
Možné zproštění se odpovědnosti u zaměstnavatele
6.2.7.
Náhrada za ztrátu výdělku
6.2.8.
Náhrada za bolest, náklady spojené s léčením, věcné škody
6.2.9.
Odškodnění při smrtelném úrazu
6.2.10.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu na odložených věcech
6.2.11.
Lhůty
6.3.
Zvláštní pracovní podmínky
6.3.1.
Ženy
6.3.2.
Mladiství
7.
Dohody o pracích mimo pracovní poměr
7.1.
Obsah pracovněprávních vztahů
7.2.
Práce vykonávaná mimo pracovní dobu
7.3.
Dohoda o pracovní činnosti
7.4.
Dohoda o provedení práce
8.
Kolektivní pracovní právo
8.1.
Předmět
8.2.
Odborová organizace
8.3.
Tripartita
8.4.
Mechanismy
8.5.
Kolektivní smlouva a její uzavření
8.6.
Platnost, účinnost, závaznost kolektivní smlouvy

Úryvek

"Základní pojmy PP
- pojem PP – je soubor právních norem, které upravují vztahy při zaměstnávání osob
- je samostatné odvětví právního řádu
- právní odvětví právního řádu, které má praktický význam
- kodifikovaný právní obor – většina problematiky shrnut do pracovního zákoníku
- samostatné právní odvětví právního řádu, které upravuje specifické společenské vztahy,
které označujeme jako pracovně-právní vztahy

Předmět PP
- jsou pracovně – právní vztahy - ZC se zavazuje vykonávat pro druhou stranu – ZT práci
- ZT se zavazuje přiřazovat, organizovat a platit za práci

Závislá práce
- pracovně - právní vztahy vznikají při výkonu závislé práce mezi ZC a ZT
- je charakterizována znaky
- je práce vykonávaná - ve vztahu podřízenosti nadřízenosti
- výlučně osobně ZC
- podle pokynů ZT
- za mzdu, plat nebo odměnu
- v pracovní době, na pracovišti ZT nebo na jiném dohodnutém
místě
- na náklady ZT, jeho jménem a jeho odpovědnost

- každá práce, která splňuje tyto znaky, musí být vykonávána v pracovně – právním vztahu

Pracovně – právní vztahy dělíme na:
- individuální - vztahy mezi ZC a ZT – typický vztah – pracovní poměr
- kolektivní - vztahy mezi ZT a kolektivem ZCů
- reprezentativním subjektem jsou odbory
- vztahy kolektivního vyjednávání - vyjednání co nejlepších podmínek pro ZCe,
vše je sepsáno v kolektivní smlouvě

- základní pracovně - právní vztahy
- pracovní poměr
- dohoda o pracovní činnosti
- dohoda o provedení práce

- ostatní pracovně - právní vztahy
- kontrolní vztahy
- vztahy vznikající při kolektivním vyjednávání
- sankční vztahy

Systém PP
- rozdělení na 3 části:
- 1. část - všeobecná část - zabývá s pojmy PP (předmět, pojem, prameny, pracovně –
právní skutečnosti, zásady)
- 2. část - zvláštní část - konkrétní úprava pracovně - právních vztahů
- 3. část - kolektivní pracovní právo - upravuje vztahy mezi kolektivními odbory a ZT

Prameny PP
- 4 skupiny pramenů:
1.) právní předpisy

- Listina základních práv a svobod

- Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25652
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse