Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí - přednášky

Právní a ekonomické aspekty ochrany životního prostředí - přednášky

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Právo, Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zaměřují na právní a ekonomické souvislosti životního prostředí a jeho ochrany. Zmiňují negativní důsledky působení člověka na přírodu, charakterizují ekonomický pohled na životní prostředí a pokračují tématem negativních ekonomických externalit ve vztahu k životnímu prostředí. Specifikují dobrovolné a vnucené nástroje ekologicky šetrného jednání, u nichž se soustředí zejména na poplatkové systémy, a popisují makroekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Závěrečná část se věnuje konfliktům vyvolaným v souvislosti s životním prostředím a krátce se dotýká také právních souvislostí jeho ochrany.

Obsah

1.
Životní prostředí a jeho ovlivňování člověkem
1.1.
Globální oteplování
1.2.
Narušení ozónové vrstvy
1.3.
Kyselé srážky
2.
Ekonomické aspekty životního prostředí
2.1.
Environmentální a ekologická ekonomie
2.2.
Environmentální ideologie
2.3.
Ekonomický přístup k životnímu prostředí
3.
Negativní ekonomické externality
3.1.
Typy externalit
3.2.
Způsoby internalizace externalit
3.3.
Fáze vzniku škod
4.
Nástroje, které mohou přimět soukromou sféru k ekologicky šetrnému jednání
4.1.
Administrativně-právní nástroje
4.1.1.
Dělení
4.1.1.1.
Obecně závazné právní předpisy
4.1.1.2.
Správní akty vydávané státními úřady
4.1.1.3.
Standardy
4.1.2.
Výhody a nevýhody
4.2.
Ekonomické nástroje
4.2.1.
Funkce
4.2.2.
Dělení
4.2.3.
Poplatkové systémy
4.2.3.1.
Poplatky za různá znečištění v jednotlivých zemích
4.2.3.2.
Poplatky v ČR
4.2.3.3.
Poplatky za využívání přírodních zdrojů
4.2.3.4.
Poplatky za produkty
4.2.3.5.
Uživatelské poplatky, systém zálohování, emisní práva
4.2.4.
Právní odpovědnost škody za znečištění životního prostředí
4.3.
Další nástroje
5.
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
5.1.
Charakteristika
5.2.
Typy dobrovolných přístupů
5.2.1.
Jednostranné závazky znečišťovatelů
5.2.2.
Veřejně-dobrovolné programy
5.2.3.
Vyjednané dohody
6.
Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
6.1.
Hlavní makroekonomické cíle
6.2.
Životní prostředí a tempo hospodářského růstu
6.3.
Životní prostředí a zaměstnanost
6.4.
Vliv životního prostředí na zahraniční obchod
6.5.
Vliv liberalizace na světový obchod
7.
Environmentální bezpečnost
7.1.
Vymezení
7.2.
Potencionální zdroje konfliktů
7.3.
Environmentální uprchlíci
8.
Právní aspekty ochrany životního prostředí

Úryvek

"Globální oteplování
– skleníkový efekt – plyny – oxid uhličitý, oxid dusný, metan
– vede k tomu odlesňování a spalování fosilních paliv » další plyny » posílení skleníkového efektu
– je to často diskutováno v pol. rovině
– důsledky: rozkolísání klimatu, mění se rozložení srážek (více hurikánů, tornád), tání ledovců » zvýšení hladiny oceánů, zvyšování teploty » snížení ekon. stability (problémy v zemědělství, škodlivé pro zdraví člověka
– někteří vědci se domnívají, že oteplování nepřinese ekon. ztráty » mělo by se zalesňovat, apod.
– Kjótský protokol – ČR ho ratifikovala v r. 2001 – jde o snížení plynů, ale není v platnosti (musí ho ratifikovat 55 zemí, což se stalo, ale musí ho také ratifikovat země s nejvyšším vypouštěním plynů – USA, Rusko » nechtějí přiznat, že vypouští nejvíce plynů, zalesňují, apod.)

Narušení ozónové vrstvy
– vrstva omezuje dopad ultrafialového záření na zemi
– freony ozon rozkládají
– nad J pólem a velkými městy jsou díry

Kyselé srážky
– jsou důsledkem spalování fosilních paliv » plyny se přenáší do vzdálených oblastí
– působí škodlivě na rostliny, vodu, horniny
– neg. dopad – mění se PH sladké vody, sníží se výnosy zem. plodin, urychluje korozi, zdrav. potíže

Vše vede k ohrožení biol. diverzity = rozmanitost, úbytek živoč. druhů hlavně v tropech + kácení pralesů, důležité v genetice, ohroženy jsou také korálové útesy a pobřežní oblasti. Biol. diverzitu ovlivňuje zejména odlesňování, odvodňování, těžba surovin » snižuje se schopnost prostředí odolávat znečištění.

Ekonomické aspekty

– subdisciplina ekonomie ž.p » 2 zákl. směry:
1. enviromentální ekonomie – vychází z neoklasické ekonomie – v centru je efektivní alokace přír.zdrojů + důraz na ceny
2. ekologická ekonomie – vazba mezi ekol. a ekon. systémem – lid. spol. je součást tohoto propojeného systému, je nutno se chovat tak, aby se obranyschopnost přírody zachovala do budoucna

Enviromentální ideologie
– většina pol. stran řeší ekol. problémy
– 3 hl. proudy:
1. antienviromentalistický – konzervativní strany » ekon. aktivity společnosti mají na ž.p. malý dopad (zpochybňují globální problémy); vláda nemá zasahovat
2. radikální ochráncí .p. – GREENPEACE, zelené strany, apod. » neg. přístup k tržní ekonomice a věd. pokroku; problémy se mají řešit decentralizací – život v menších komunitách, které by využívaly vlastní zdroje
3. střední proud – liberalistické strany » nutnost řešení ekol. problémů; uznávají, že lidstvo mění rychle ž.p. a ekosystémy; podtrhují odpovědnost státu; jsou pro sankce za ekol. špatné chování; jsou pro technologický pokrok, který by zmírnil rizika znečištění ž.p.

Ekonomický přístup k ŽP je ovlivněn značnou povahou ekonomických statků ŽP. Některé z těchto statků byly volné a využívány bezplatně (např. velké pastviny). Nadměrné využívání volných zdrojů však vedlo k jejich vyčerpání či zničení (co je zdarma, toho si lidé neváží).

Jiné části ŽP (např. kvalita ovzduší) mají charakter veřejného statku. Veřejný statek nikdo nevlastní (případně vlastní např. stát), hlavní vlastnosti je nevylučitelnost ze spotřeby tohoto statku. Další vlastností je pak nerivalita ve spotřebě (tj. spotřebováváním neomezuji okolí). U veřejných statků selhal trh a do této oblasti musí vstoupit stát.

Ve sféře ŽP neexistují trhy v konvenčním smyslu. Ceny zde nemohou srovnávat jednotlivé nároky u ŽP tak, aby se omezilo jejich využívání. Dříve byla cena chápána jako nulová, což vedlo k domnění, že je statků dostatek. Hovoří se tak o selhání trhu."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22479
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse