Právní aspekty ochrany dat

Kategorie: Informatika, Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá právními aspekty ochrany dat. V první části se autor věnuje počítačové kriminalitě obecně, v druhé pak konkrétním zákonům upravujícím tuto oblast. Popisuje legislativu v České republice a v několika dalších státech. Zde naleznete předchozí díl Ochrana a obnova dat na počítačových sítích
nebo následující část práce - Utility v MS-DOS a Windows.

Obsah

1.
Počítačová kriminalita
2.
Expertíza Ústavu státu a práva ČSAV
3.
Souhrn útoků na sběr, přenos, uchování, zpracování a distribuci informací
4.
Český právní řád
5.
Viry a legislativa
5.1
Zákony u nás
5.2
Zákony ve světě
5.2.1
Směrnice EU
5.2.2
Texas
5.2.3
Švýcarsko
5.2.4
Francie
5.2.5
Německo

Úryvek

„Trestní zákon 140/1961
§ 257a Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací, § 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, § 257 Poškozování cizí věci, § 152 porušování autorského práva, § 248 zpronevěra, § 247 krádež, § 250 podvod, § 121 poškozování spotřebitele, § 206 pomluva, § 149 nekalá soutěž, § 199 šíření poplašné zprávy, § 209 poškozování cizích práv, křivé obvinění, křivá výpověď, vydírání.
Zákon 256/1992 o ochraně osobních údajů v IS - upravuje ochranu osobních údajů, zejména povinnosti související s ochranou informací při provozování IS, který nakládá s osobními údaji a odpovědnost provozovatele IS, provozovatel IS je FO nebo PO, která zabezpečuje zpracování informací nebo poskytování informačních služeb a vystupuje jako nositel práv a povinností spojených s provozováním IS.
Zákon 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
Vyhláška NBÚ č. 258/1998 Sb. o objektové bezpečnosti
Čl. 10 listiny základních práv a svobod (neoprávněné shromažďování, zveřejňování nebo jiné zneužívání údajů o osobě
Autorský zákon (35/1965 o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, novela 89/1990) - za předmět ochrany se považují i pgm PC, pokud splňují pojmové znaky podle tohoto zákona. Autor má právo na ochranu svého autorství, s dílem nakládat zejména rozhodnout o jeho uveřejnění a udílet svolení k jeho užití, na odměnu za tvůrčí práci. Právo na ochranu autorství je nepřevoditelné.
Směrnice 94/EU o ochraně osobních dat a o volném pohybu těchto dat - netýká se dat pro zajištění veřejné bezpečnosti, obrany, bezpečnosti státu, kriminálních aktivit, klíčových ekonomických zájmů, předmětem je částečně automatické nebo automatické zpracování dat.
Zachování tajemství a bezpečnost zpracování, přístup subjektu k datům, transfer do třetích zemí.
Směrnice EU o právní ochraně počítačových pgm - povinnost chránit počítačové pgm autorským právem, autorství PC pgm, subjekty ochrany (držitelé práv), vyhrazená jednání (výlučná práva), výjimky z vyhrazených jednání, dekompilace (rozklad), zvláštní prostředky ochrany, doba ochrany - po dobu života autora a 50 let po jeho smrti.
Texas Computer Crime Law 1994 - je trestáno jestliže někdo použije PC, síť nebo PC systém bez znatelného souhlasu vlastníka, jestliže někdo vědomě předá jiné osobě heslo, identifikační kód, číslo kreditní karty, nebo jinou tajnou informaci o bezpečnosti PC systému bez veřejného souhlasu odpovědné osoby. Pro výši trestu je podstatné, zda škoda nebo prospěch přesáhne výši 20000$, přitěžující okolností je, jestliže šlo o policistu, zaměstnance nebo pracovníka telekomunikací.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2462
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse