Právní dějiny Ruska

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Rusko - příčiny zaostalosti. Kyjevská Rus - kodifikace obyčejového práv - Krátká pravda, Pravda Jaroslavova, Pravda Jaroslavičů, Dlouhá ( Obšírná ) pravda, Ustav velikogo knjaza Jaroslava o sudach, Ustav Vladimira Vsevolodoviča, Zkrácená pravda. Novgorod a Pskov - Pskovská soudní listina - ze 14. století, Novgorodská soudní listina - 14. století. Rusko - Velký kníže, centrální systém, Suděbnik - 1497, Carský suděbnik - 1550, Suděbnik Fjodora Ivanoviča - 1589, duchovenstvo, města, rolníci, povstání děkabristů - 1825, Stolypinova reforma. Snaha carské vlády o překonání zaostalosti - 1861 - Zákon o rolnické reformě, 1864 - reforma soudní, Osoboje sověščanije, Nařízení o ochraně státního zřízení a veřejného pořádku, ekonomická sféra, 1906 - Stolypinova zemědělská reforma, představy lidí o změně (rolníci, Eseři, dělnictvo), svržení carismu
červen 1917 -sjezd sovětů, perspektiva takto determinovaného vývoje, Dubnové teze, II. všeruský sjezd sovětů (Dekret o půdě). Společensko-politický systém - Komunistická strana, 2. soc. internacionála, 1. internacionála, 2. internacionála, 1912 -pražské konference, Leninův družstevní plán, otázka moci. Právo - program KS (dovést demokratickou revoluci dokonce, orientace na světovou revoluci, sověty, Stolypinova diktatura, sjezdová soustava, vláda, volba sovětů), další ústavy - 1924, 1977, 1944,1945, 1957. Ústava z roku 1924 ( leden ) - nejvyšší orgány, všesvazový sjezd sovětů, vlády svazových republik, lidový komisaři. Legislativa - Rezoluce o jednotné zákonnosti, Komisariát spravedlnosti (revoluční soudy, revoluční právní vědomí, právní psané normy), 1918 - Kodex manželského a rodinného práva, Kodex pracovní, NEP, Kodex trestního práva, Kodex trestního práva procesního, 1924 - Zásady trestního práva SSSR. II. fáze revoluce - Katalog individuálních práv občanů, 2.velká kodifikace, občanské právo (druhy vlastnictví), svoboda obligací, občansko správní vztahy, rodinné a manželské právo, postavení žen, pracovní právo, pozemkové právo, trestní právo.

Obsah

1.
Rusko obecná charakteristika
2.
Kyjevská Rus
3.
Novgorod a Pskov
4.
Rusko
5.
Snaha carské vlády o překonání zaostalosti
6.
Společensko-politický systém
7.
Právo
8.
Legislativa
9.
II. fáze revoluce

Úryvek

"Kyjevská Rus

- ranně feudální stát
- vzniká sjednocením malých varjagských knížectví
- trvá do přelomu 12. a 13. století, doba maximálního rozkvětu – 11. stol.
- nebezpečí nájezdů asijských kmenů  nutnost obrany
- obchod – cesta Skandinávie - Byzanc
- rozpad na mnoho drobných státečků a knížectví, která pak podléhala cizí nadvládě
- částečné přijetí kultury z Byzance, ale Rusové jí špatně přijímaly
- 987 - přijetí Byzantského křesťanství, to přežívalo spolu se starými pohanskými kulty - zabránění dalšímu vývoji
- kodifikace obyčejového práva: 1) Krátká pravda - dvě část - Pravda Jaroslavova - soupis obyčejů, Pravda Jaroslavičů - zákonodárné akty knížat, ovlivněna činností soudů - vznikly kolem poloviny 11. století
2) Dlouhá ( Obšírná ) pravda - přelom 11. a 12. stol. - také dvě části - Ustav velikogo knjaza Jaroslava o sudach, Ustav Vladimira Vsevolodoviča
3) Zkrácená pravda
- pramen nejen ruského, ale i ukrajinského a běloruského práva, řeší hlavně trestní a procesní otázky, právo je nesystematické a kasuistické


Novgorod a Pskov

- knížectví podřízené patricijskému měšťanstvu  vnikají feudální republiky
- ovládal velké prostory a bohatství
- obchod i s hansovními městy, až kapitalistické tendence
- vytvoření městského práva
- Pskovská soudní listina - ze 14. století, procesní, občanské a trestní právo, obsahovala obyčeje, některé ustanovení Ruské Pravdy, knížecí nařízení, několikrát upravena
- Novgorodská soudní listina - 14. století, kodifikace platného práva
- bylo zničeno spolu s absencí recepce římského práva je dalším důležitým prvkem zaostalosti
- udržel se až do konce 15. století


Rusko

- v polovině 13. století přicházejí Tataři ( 1223 )
– část rus. Knížectví začlenili do Zlaté Hordy, část Ruska ovládnuta Litvou, území na severu a ve středním Rusku byla pod nadvládou Tatarů  největší důvod zaostalosti - oddálení od evropské kultury
– nechali tu původní knížata ( certifikát – jarnik ), která pro Tatary vybírala daně a odváděla brance
- Velký kníže - také podřízen Tatarům
- nadřazen ostatním knížatům
- postupem času se jimi stávala moskevská knížata
- knížata mají vlastní zájmy  chtějí se Tatarů zbavit
- centrální systém – pomocí evidence obyvatel – daně – pro Tatary - výkon moci byl i na středověk velmi krutý
- asi po 200 letech oslaben Zlaté hordy  další snaha rus. Knížat o vymanění se z tatarské nadvlády
- ruská teritoria soustředěna postupně pod nadvládu Moskvy ( od počátku 15. stol. - před tím feudální rozdrobenost )
– na počátku 16. století ukončeno sjednocení
- metoda sjednocení kopírovala tatarský centralismus ( i násilná forma ), vyvražďování rodů apod., ničeny byli i prosperující oblasti
– násilné připojení Novgorodu a Pskova  přerušeny mezinárodní obchodní kontakty , upevňuje se soustava vojenského tábora ( boj proti Tatarům ) pod jednotným vedením
– vše co není částí slouží k tomu, aby mohla armáda fungovat  základ samoděržaví a despotismu
- tento systém navazuje na tatarské tradice a ne na Kyjevskou Rus
- v oblasti práva je zde kodifikace Suděbnik - 1497 -upevňoval jednotnou soustavu soudnictví a správy Ruska - Ivan III.
- Carský suděbnik - 1550 - Ivan IV. Hrozný - přepracování
- Suděbnik Fjodora Ivanoviča - 1589 - nebyl oficiální, ale používal se v praxi
- v klasickém feudalismu platí rovnováha stavů, v Rusku se ale klasické feudální vztahy nevytváří
- bojaři ( šlechta ) se snaží udržet své pozice, ale přicházejí o ně
– zlikvidováno jako politický stav - Ivan IV. Hrozný v pol. 16. stol. – vyvražďování bojarů a jejich přemísťování, vytvořena opričnina
- po vymření Rurikovců volena nová dynastie – snaha o dosazení někoho, koho by mohla šlechta ovládat – nevyšlo to"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5818
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse