Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Právní základy Evropské unie

Právní základy Evropské unie

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce v hlavních bodech pokrývá právní základy Evropské unie. Seznamuje se základními principy evropského práva a poté přibližuje obsah nejdůležitějších dokumentů primárního práva. Nakonec se věnuje závazným, nezávazným i specifickým dokumentům sekundárního práva.

Obsah

1.
Základní principy práva EU
2.
Nejdůležitější dokumenty primárního práva
2.1.
Pařížská smlouva
2.2.
Římské smlouvy, jednotný evropský akt
2.3.
Maastrichtská smlouva
2.3.1.
První pilíř
2.3.2.
Druhý pilíř
2.3.3.
Třetí pilíř
2.4.
Amsterodamská smlouva
2.5.
Smlouva z Nice
3.
Sekundární právo
3.1.
Právní dokumenty
3.2.
Zelené a bílé knihy

Úryvek

"PRÁVNÍ ZÁKLADY EVROPSKÉ UNIE – KOMUNITÁRNÍ PRÁVO
Právní systém, o který se opírá realizace integračního programu Evropské unie, je zcela specifickým právním systémem, který se odlišuje jak od mezinárodního práva, tak i od práva vnitrostátního. Právo společenství, neboli komunitární právo, je odvozeno od zakladatelských (zřizovacích) smluv EHS, ESUO, ESAE. Komunitární právo vzniklo na základě předání části pravomocí členských států nadstátním orgánům Společenství. Společenství tak disponuje právem přijímat a vyhlašovat právní akty, které jsou závazné nejen pro členské státy jako takové, ale i pro jednotlivé subjekty – osoby, organizace a instituce, podniky atd. – každého členského státu Unie. Komunitární právo je tedy nadřazeno národnímu právu, má nadnárodní (supranacionální) povahu.

Základní principy práva EU:
Unie je založena na zásadách svobody, demokracie, právního státu a respektování
lidských práv a základních svobod, zásadách, které jsou společné členským státům,
respektuje základní lidská práva, která zajišťuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, což je chápáno jako všeobecná právní zásada Společenství,
respektuje státní identitu svých členských států,
zajišťuje si prostředky pro dosahování jejich cílů a provádění jejich politik.

Významné specifikum komunitárního práva spočívá v tom, že EU nemá právní subjektivitu. Tu má nadále Evropské společenství, takže např. všechny orgány – které jsou společné jak pro EU, tak pro ES – vystupují sice pod názvem orgánů Unie, nicméně jejich postavení a funkce jsou dány výhradně právem Evropského společenství.

Komunitární právo zahrnuje i subsidiární smlouvy, které jsou představovány dalšími úmluvami uzavřenými členskými státy. To však jen potud, pokud se jejich platnost vztahuje na členské státy (nikoliv na státy nečlenské). Tyto subsidiární smlouvy mohou jednak vyplývat ze zřizovacích smluv, jednak z běžných potřeb Společenství.

Východiskem právního systému Společenství je primární právo Společenství, které postupně uzavíraly jednotlivé členské státy ES, tedy původní subjekty mezinárodního práva."

Poznámka

Součástí práce je schéma o rozsahu cca 1/3 strany. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25883
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse