Právo EU - skripta

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky ze skript "Zdeněk Týč – Právo EU pro ekonomy (2003)", které se věnují jednotnému vnitřnímu trhu, popisu jeho specifik, pravidel a zodpovědných institucí.

Obsah

1.
Od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu
2.
Volný pohyb zboží
a) Základní pojmy
b) Zákaz cel a dávek
c) Společný celní sazebník
d) Zákaz kvantitavních omezení X a M a podobných opatření
e) Duševní vlastnictví
f) Zákaz daňové diskriminace
g) Státní monopoly komerční povahy
h) Regulace státních podpor
3.
Volný pohyb osob a služeb
a) Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti
b) Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb služeb
c) Volný pohyb pracovníků
d) Svoboda usazování osob vykonávajících nezávislou činnost
e) Volný pohyb služeb
f) Občanství EU
4.
Pracovně-právní aspekty volného pohybu osob
a) Zákaz diskriminace podle pohlaví
b) Odměňování za práci
c) Postavení v zaměstnání
d) Nepřímá diskriminace
e) Pracovní právo
5.
Sociální zabezpečení
6.
Právo obchodních společností
a) Veřejnost a průhlednost činnosti společností
b) Nové formy společností
7.
Evropské soukromé právo
a) Překážky vnitřního trhu v oblasti soukr. práva
b) Úprava soukr.pr. vztahů v rámci právního systému ES
8.
Volný pohyb kapitálu
9.
Schengen
a) Zákaz určitých dohod mezi podniky, sdružení podniků, jednání ve shodě
b) Zákaz zneužívání dominantního postavení
c) Fúze
d) Aplikace ustanovení o hosp. soutěži
e) Přezkoumatelnost
f) Jednotná dovozní pravidla
g) Jednotná vývozní pravidla
h) Zvláštní režim pro některé komodity
i) Odpovědnost za výrobek
j) Všeobecná bezpečnost výrobků
k) Bezpečnost spotřebitele ve zvl. případech
m) Potraviny
n) Ekonomické zájmy spotřebitele

Úryvek

"3. Volný pohyb osob a služeb

SES3 – přemisťovat se, usadit se a pracovat, podnikat
Spol. trh – jen ekonomicky činné osoby vč. rodinných příslušníků. Od SEA i osoby žijící z nezávislých příjmů (dividendy, renty), studenti, důchodci. Podmínka – zdrav. pojištění a dostatek prostředků na živobytí.
SEU – občanství EU => převrat, již ne prac. síly, ale obyvatelé

Omezení volného pohybu SES 39, 46, původně ECJ: R v Bouchereau
Veřejná bezpečnost, ochrana zdraví (seznam nakažlivých chorob), veřejný pořádek
Pořádek – problematické vymezení
Pořádek a bezpečnost – výhradně osobní chování příslušné osoby
Bez dalšího není důvodem záznam v trestním rejstříku
Zaručena stejná procesní práva jako tuzemcům

Zákaz diskriminace podle státní příslušnosti
SES12 – obligatorní aplikace národního režimu na osoby z jiných členských států
Rozsah působnosti – dříve jen souvislost s ekonomickou činností, dnes kdokoli
dále SES 39, 43, 54

Kategorie ekonomicky činných osob a volný pohyb služeb
- zaměstnanci, svobodná povolání, živnostníci
- poskytování služeb v cizině, ale se sídlem doma (banka, dopr. spol., advokáti) – mají vlastní část smlouvy, proto se aplikuje jen něco z volného pohybu osob

Volný pohyb pracovníků
SES 39-42
ne jakákoli diskriminace v zaměstnávání, odměně, prac. podmínkách
Volný pohyb zahrnuje právo
- přijímat nabídky zaměstnání skutečně učiněné,
- pohybovat se za tím účelem na území MS,
- pobývat za účelem výkonu zaměstnání,
- zůstat v cizině i po skončení zaměstnání.
- nevztahuje se na státní služby
- vztahuje se i na rodiny – manžel/ka, děti do 21 let, vyživované děti a rodiče
Práva vstupu a pobytu
- opustit domovský stát
- vstoupit jinam na základě OP nebo pasu bez víza (kromě rodinných přísl. z nečlenských zemí)
- právo na povolení k pobytu na zákl. OP nebo pasu a potvrzení o zaměstnání (+ potvrzení o příbuzenském stavu a vyživovací povinnosti). Povolení na 5 let, automaticky se prodlužuje při splnění podmínek. Nekončí kvůli dočasnému nedobrovolnému přerušení práce. Do 3 měsíců nemusí být povolení.
Přístup k zaměstnání – nesmí být zvl. přijímací procedura kromě znalosti jazyka, vyplývá-li to z povahy práce
Rovné zacházení – prac. podmínky, soc. a daňové výhody, přístup ke zvyšování kvalifikace, odborová práva, bytové podmínky
Zákaz diskriminace výslovně v SES39 – přímý účinek nejen vertikální, ale i horizontální (lze se dovolat i vůči zaměstnavateli – soukr. osobě)"

Poznámka

PSan formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9340
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse