Právo Evropské unie


Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Heslovité zápisky z předmětu Právo Evropské unie se ve své první části zabývají právním postavením Evropské unie, jejími činnostmi a pravomocemi. Poté seznamují s funkcemi, strukturou nebo pravomocemi orgánů Unie od Evropské komise po agentury. Po zmínce o zapojení občanské společnosti do rozhodování Unie a lobbování v ní jsou probrány prameny práva Evropské unie a jejich tvorba. Dále se přednášky věnují účinku a prosazování evropského práva v členských státech, jednotnému vnitřnímu trhu nebo soudní a policejní spolupráci členských států.

Obsah

1.
Evropská unie – postavení, pravomoci
2.
Organizační struktura EU
2.1.
Evropská komise
2.2.
Evropská rada
2.3.
Evropský parlament
2.4.
Další orgány
2.5.
Ombudsman, Účetní dvůr
2.6.
Evropská centrální banka
2.7.
Evropská investiční banka
2.8.
Hospodářský a sociální výbor
2.9.
Výbor regionů
2.10.
Evropský inspektor ochrany údajů
2.11.
Agentury
3.
Zapojení občanské společnosti do rozhodování EU
4.
Lobbying v EU
5.
Prameny práva ES
5.1.
Primární
5.2.
Sekundární
6.
Tvorba práva
7.
Přímý účinek a přednost komunitárního práva v členských státech
8.
Prosazování práva ES v členských státech
9.
Jednotný vnitřní trh. Volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu
10.
Soudní spolupráce v civilních věcech
11.
Policejní a soudní spolupráce
12.
Společná vízová, azylová a přistěhovalecká politika
13.
Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Úryvek

"Evropská unie
- nemá právní subjektivitu
1. pilíř
Evropská společenství
- ES (Evropské společenství) - 1957 =
- EURATOM - 1958 = nadnárodní
- ESUO - 1952, neexistuje od roku 2002 =
2. pilíř
3. pilíř

Právní subjektivita
- způsobilost být subjektem práva povinností
- mezinárodní organizace - subjektivita odvozená od členských států - byla jim svěřena státy
- ES - má právní subjektivitu
- EU- nemá právní subjektivitu

Supranacionalita
- neboli nadstátnost
- delegace (přenesení) pravomocí na nadstátní organizaci
- opak mezivládního přístupu k integraci
- v protikladu se zásadou svrchované rovnosti států (takto jsou založeny běžné mezinárodní organizace)

Běžná mezinárodní organizace
- jeden stát - jeden hlas
- nemá pravomoci vůči členským státům
- nemůže členské státy zavazovat proti jejich vůli

Nadstátní organizace
- členské státy dobrovolně odevzdaly na základě mezinárodní smlouvy přesně vymezenou část svých svrchovaných práv na mezinárodní organizaci
- verze smluv není dána spolupráce
- v odpovídajícím rozsahu jí pak budou podléhat

Projevy nadstátnosti
- orgány - Evropská komise
- autonomní postavení (jejich vůle se vytváří nezávisle na členském státu, či ne
principu většiny)
- pravomoc tvořit právo - bezprostředně závazné vůči orgánům společenství, členských státům, FO PO, právo má přednost před naším právem, dokonce i Ústavou
- finanční samostatnost (vlastní příjmy - cla, DPH)

Pravomoci Společenství
- výlučné - plně přeneseny na Společenství, státy do nich nezasahují
- nevýlučné (sdílené) - Společenství je sdílí s členskými státy, dohody o jejich rozdělení
- jejich rozdělení není výslovně ve Smlouvě
- je však ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu (není dosud schválena)

Cíle ES a EU
- cíle jsou zakotveny ve zřizovacích smlouvách
- cíle Evropského společenství jsou vyjádřeny v článku 2 Smlouvy o ES"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25562
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse