Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souřadné souvětí - rusky

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souřadné souvětí - rusky

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souřadného souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdříve definuje souřadné souvětí, zabývá se typy spojení, strukturou souřadného souvětí a poté rozebírá všech sedm typů souřadného souvětí. Další část přednášek naleznete na Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souvětí - rusky.

Obsah

1.
Souřadné souvětí
1.1.
Charakteristika
1.2.
Spojení bez spojky a se spojkou
1.3.
Otevřená x uzavřená struktura
1.4.
Dělení souřadného souvětí
2.
Souvětí slučovací
2.1.
Vyjmenovávací typ
2.2.
Připojovací typ
2.3.
Rozšiřující typ
3.
Odporovací souvětí
3.1.
Porovnávací typ
3.2.
Dodatkový typ
3.3.
Vymezovací typ
4.
Stupňovací souvětí
4.1.
Stupňovací-odporovací typ
4.2.
Stupňovací-slučovací typ
5.
Souvětí vylučovací
5.1.
S disjunktivním spojením
5.2.
Se souhrnným významem
5.3.
S významem nechtěného výsledku
5.4.
S významem střídání
6.
Souvětí důsledkové
7.
Souvětí zdůvodňovací
8.
Souvětí vysvětlovací

Úryvek

"Сложносочинительное предложение
• все части равноправны
• они связаны сочинительной связью
o синтаксическая связь является относительно свободной – одна часть не включается в другую
• сочинительной связью могут быть связаны или две главные части или больше в многочленной структуре
• между предикативными частями вовзникают разные виды и оттенки смысловых отношений
• союзная (каким-то стредством – союзами, союзными сочетаниями – включают единицы разного морфологического характера – наречия, частицы – напр. но также, и всё же)или бессоюзная связь (без этих средств) – смысловые отношения вытекают только из реального содержания предикативных частей
o наоборот, напротив, ещё, уже, именно, вернее – наречия, частицы, местоимения (относительные, указательные, местоимённые наречия)
o если можем заменить в сложном предложении что за и это, другая часть связана с первым предложением в целом, это предложение относим к сочинительным – это мнимые отностительные пр.
o союзы подчинительные, которые в определённых случаях связывает также части ССП – временные с. – в то время как – для выражения сопостовления
 в этом году мы поедемв Хорватию, во время вы поедете во Францию. – zatímco
o определенную роль играют тоже формы сказуемых – часто одинаковые формы в соединительном пр. – одновременность – глаголы несорвешенного вида; последовательность выражается глаголами совершенного вида
o общий член
 ялвление обусловывает тесную связь частей и несамостоятельность воторй части
 обстоятельства – напр. места
• в сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи шкуры.
o типизированые лексическое наполнение
 в соотвествии с типом предложения
 он шёл с косой и она с граблями – сопостовление
o в ССП ингода встречаемся с многофункциональностью союзов
 союз встречается в пр. разного типа (чаще в двух)
 напр. союз да – соединительная или противительная связь, градационная
• закрытая х отркытая структура ССП
o закрытая – могут состоять толко из двух частей
o открытая – состоят из неопределённого количества частей (двух, трёх или более), которое потенциально всегда может быть увеличено
• семь типов
o соединительного типа (slučovací)
o противительного типа (odporovací)
o градационного типа (stupňovací)
o разделительного типа (vylučovací)
o результативного типа (důsledková)
o обосновательного типа (zdůvodňovací)
o пояснительного типа (vysvětlovací)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24963
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse