Název Goodness Staženo

Stará ruská literatura - zápisky z přednášek 1/2

Práce obsahuje zápisky z přednášek zpracované do otázek ke zkoušce z předmětu Stará ruská literatura na UHK. Věnuje se nejstarším literárním památkám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Literatura

195x

Moskva - rusky

Práce v podobě zápisků z přednášek se zabývá hlavním městem RF, Moskvou. Seznamuje s její historií, památkami, problémy a krásami. Představuje moskevs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Geografie

8x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 3/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

6x

Vzdělávací systém v Ruské federaci - rusky

Práce charakterizuje vzdělávací systém Ruské federace v porovnání s českým systémem. Obsahuje charakteristiku jednotlivých stupňů vzdělávání i obecné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 1/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruská literatura 20. století - zápisky z přednášek rusky 2/3

Práce obsahuje zápisky z předmětu Moderní ruská literatura 1 a 2, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu na UHK. Práci je možné použít tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

5x

Ruské a české užité umění - rusky

Práce představuje vybrané druhy ruského a českého užitého umění. Charakterizuje jejich vznik, způsob vyroby i použití. Vše je doplněno ilustrativními ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

3x

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souřadné souvětí - rusky

Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souřadného souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

2x

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souvětí - rusky

Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdříve definuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

1x

Geografie Ruské federace - rusky

Práce seznamuje s geografií Ruské federace, postihuje její vodstvo, povrch, klima, státní hranice, ostrovy, poloostrovy nebo přírodní bohatství. Poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o ruském jazyce, Geografie

0x
1  2  »