Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souvětí - rusky

Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souvětí - rusky

Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek ruské syntaxe, které se týkají souvětí a jsou doplněny z literatury (Kubík, Žaža-Flídrová). Práce nejdříve definuje souvětí, všímá si prostředků, pomocí nichž se souvětí tvoří, a charakterizuje typy syntaktického spojení. Zabývá se také gramatickým významem souvětí a nakonec rozebírá mnohočlenná souvětí. Další část přednášek naleznete na Přednášky ze syntaxe ruského jazyka: Souřadné souvětí - rusky.

Obsah

1.
Souvětí
1.1.
Definice
1.2.
Charakteristika
2.
Prostředky utvářející souvětí
3.
Charakteristika spojení vět v souvětí
4.
Gramatický význam souvětí
5.
Způsoby spojení vět v souvětí
5.1.
Prostředky spojení
6.
Souvětí a komunikativní typy vět
7.
Mnohočlenná souvětí
7.1.
Schémata

Úryvek

"Сложное предложение
• это самостоятельная полипредикативная синтаксическая единица
• сложное предложение определяется как сочетание нескольких предложений. связанных определёнными граммтическими средствами и образующих смысловое и грамматическое целое
Осн. конститутивные признаки:
1) состоит, как минимум, из 2 (предикативных) частей
• отличаются от простых предложений во многих аспектах
2) формальная и семант. несамостоятельность предик. частей
• компоненты сложного предложения не обладают интонационной законченостью, имеют особое строение, комуникативную функцию выполняет сложное предложение в целом
• различаем двучленные сложные предложения и многочленные сложные предложения

Дождя нет. Погода неприятная.
Дождя нет, но погода неприятная. - ССП (сложносочинённое пр. противительного типа)
Несмотря на то что дождя нет, погода неприятная. – СПП (сложноподичинённое пр. уступительного типа)

Средства, конституриющие СП
1) союзы, союзн. слова
• местоиения разного типа (указтельные, относительные), местоимённые наречия
• соединяют предикативные части в сложное целое и в то же время выражают возникающие между предикативными частями смысловые отношения
• союзные слова являются членами предложения
2) интонация, пунктуация
• ту же роль, которую в устной речи выполняет интонация, выполняет в писменной речи пунктуация
• сложное предложение как целое произносится с интонацией законченности, важнуе роль играет и интонация предикативных частей (напр. интонация выполняет в бессоюзном предложение близкую функции союзов)
3) реализация гл. категорий наклонения, времени, вида и лица
• глагольные формы должны подчиняться структуре предложения
• Я узнал, что отец возвратился. x *Я узнал, что открой окно.
4) прономинализация
• употребление местоимения вместо какого-то субстантивного компонента
• Я попросил Петю прийти вовремя, но он опаздал.
5) контекстуальный эллипсис
• Дети читали и пели.
6) порядок расположения пред. частей
• Я читаю книгу, которую сама купила."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24962
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse