Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Prevence závislosti na Internetu na základních školách - bakalářská práce

Prevence závislosti na Internetu na základních školách - bakalářská práce

Kategorie: Internet, Psychologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je popsat problematiku závislosti na internetu a možnosti její prevence. Teoretická část seznamuje s historickým vývojem internetu, vymezuje návykové a impulzivní poruchy a poukazuje na příčiny, příznaky a možnosti léčby. Praktická část je vypracovaná na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili žáci základních škol. Cílem bylo zjistit, která ze dvou skupin (žáci 5. nebo 9. tříd) je více ohrožena závislostí na internetu. V závěrečné kapitole je obsažen metodický list, který by měl být oporou při realizaci preventivního programu pro žáky základních škol.

Obsah

1.
Úvod
2.
Internet
2.1.
Historie Internetu
2.2.
Připojení k Internetu
2.3.
Základní pojmy
2.4.
Hlavní využití Internetu
2.5.
Problémy současného Internetu
3.
Závislost na Internetu
3.1.
Závislost nebo návyková a impulzivní porucha?
3.2.
Návykové a impulzivní poruchy
3.2.1.
Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
3.2.2.
Výskyt návykových a impulzivních poruch
3.2.3.
Důsledky návykových a impulzivních poruch
3.2.4.
Léčba návykových a impulzivních poruch
3.3.
Závislost na Internetu
3.3.1.
Popis závislosti na Internetu
3.3.2.
Typy návykového chování na Internetu podle Nešpora
3.3.3.
Přehled některých rizik, které mají blízko k návykovému chování
3.3.4.
Příčiny závislosti na Internetu
3.3.5.
Příznaky závislosti na Internetu
3.3.6.
Diagnóza závislosti na Internetu
3.3.7.
Léčba závislosti na Internetu
4.
Prevence
4.1.
Možnosti prevence závislosti na Internetu
4.1.1.
Prevence v rodině
4.1.2.
Další možnosti prevence podle
4.1.3.
Prevence sociálně patologických jevů na školách
4.1.3.1.
Minimální preventivní program
4.1.3.2.
Škola podporující zdraví
5.
Dvě vybraná vývojová období ohrožená závislostí na Internetu
5.1.
Mladší (střední) školní věk
5.2.
Období dospívání (pubescence)
6.
Empirické šetření
6.1.
Použitá metoda výzkumného šetření – dotazník
6.1.1.
Zkoumaný soubor
6.1.2.
Cíl dotazníkového šetření
6.1.3.
Kvalifikované předpoklady
6.1.4.
Analýza výsledků dotazníkového šetření - otázky
6.1.4.1.
Máte doma počítač s připojením k Internetu?
6.1.4.2.
Máš počítač s Internetem ve svém pokoji?
6.1.4.3.
Jak často zapínáš počítač?
6.1.4.4.
Kolik času trávíš na Internetu ve všední den (průměrně)?
6.1.4.5.
Kolik času trávíš na Internetu o víkendu (průměrně)?
6.1.4.6.
V kolik hodin běžně počítač vypínáš?
6.1.4.7.
Co na Internetu děláš?
6.1.4.8.
Nosíš si k počítači jídlo?
6.1.4.9.
Máš kamarády z internetu,se kterými ses osobně nikdy neviděl?
6.1.4.10.
Sešel/a jsi se někdy osobně s někým, koho znáš jen z Internetu?
6.1.4.11.
Lhal/a jsi o sobě někdy na Internetu (na chatu apod)?
6.1.4.12.
Cítíš se lépe na Internetu než mezi svými kamarády?
6.1.4.13.
Dokážeš si představit život bez Internetu?
6.1.4.14.
Cítíš se nepříjemně, když musíš opustit Internet?
6.1.4.15.
Jak trávíš volný čas, když nejsi na Internetu?
6.1.4.16.
Myslíš na Internet, když na něm nejsi?
6.1.4.17.
Používáš Internet v mobilu?
6.2.
Metodická část
6.2.1.
Metodický list
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury
9.
Přílohy
9.1.
Test Internetové závislost
9.2.
Prevalence závislých a závislostí ohrožených ve věkových kategoriích
9.3.
Dotazník
9.4.
Otázky pro úvodní hru

Úryvek

"2.2 Návykové a impulzivní poruchy
V první řadě si vymezíme pojmy impulz (impulse) a nutkání (compulsion). Impulz je stav napětí, často narůstajícího. Ten se může, ale nemusí projevit nějakým konkrétním činem nebo jednáním. Nutkání je stav napětí, který je vždy spojen s určitým činem nebo akcí. Oba tyto stavy mohou přerůst do závislostního chování (Fischer, 2009).
Návykové a impulzivní poruchy nalezneme v desáté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pod označením F63 (F63.1 – F63.9). Nalezneme zde poruchy chování, které jsou charakterizované opakovanými činy, které postrádají jasnou racionální motivaci, nemohou být ovládány a obecně působí svému nositeli poškozování zájmů vlastních i zájmů jiných lidí. Osoba s touto poruchou hovoří o tom, že je její chování spojeno s určitými impulzy k činnosti. Příčina těchto poruch není pochopitelná. Poruchy jsou v této skupině zahrnuty vzhledem k popisným podrobnostem, nikoliv z důvodu společných rysů. Nalezneme zde následující poruchy: F63.0 Patologické hráčství, F63.1 Patologické zakládání požárů (pyromanie), F63.2 Patologické kradení (kleptomanie), F63.3 Trichotilomanie , F63.8 Jiné nutkavé a impulzivní poruchy, F63.9 Nutkavá a impulzivní porucha NS (http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html).
Návykové a impulzivní poruchy jsou charakterizované: „1. … neschopností odolat impulzu nebo pokušení udělat něco, co je nebezpečné, nemorální, 2. dále narůstajícím napětím před provedením činu a 3. vzrušením nebo uspokojením při provádění činu a bezprostředním uvolněním napětí po provedení činu.“ (Češková, 2006, s. 255)
Smolík (1996) určil tři typické základní znaky návykových a impulzivních poruch: silná touha po prožitku nebo-li craving = bažení, dále jsou to potíže v sebeovládání, kdy člověk není schopen odolat impulzu nebo nutkání k určité činnosti a třetím znakem je nutkání k určité aktivitě, které je spojené s narůstajícím napětím a pocity úzkosti (Smolík, 1996).
„Návykové a impulzivní poruchy mohou mít za následek rovněž ilegální, nebo dokonce kriminální jednání (krádež v obchodě, založení ohně atd.).“ (Fischer, 2009, s. 126)
Synonymem pro návykové poruchy by mohla být procesuální závislost, kterou Křivohlavý (2009) definuje jako závislost na určitém druhu činnosti. Uvádí zde jako příklad hazardní hráče, hazardéry, workoholiky apod. (Křivohlavý, 2009).

2.2.1 Příčiny vzniku návykových a impulzivních poruch
Příčina těchto poruch je multifaktoriální (zahrnuje více/mnoho faktorů). Po etiologické stránce mohou být významné genetické dispozice a různé vnější vlivy. Mnoho z nich se podobá faktorům, které podmiňují vznik závislosti na psychoaktivních látkách. Jedním z biologických předpokladů k rozvoji poruchy bývá odchylka v oblasti některého neurotransmiterového systému, která může být podmíněná právě geneticky. Je to například dysfunkce serotoninového nebo katecholaminového systému. Genetické dispozice mohou být navíc posilovány specifickými zkušenostmi z orientační rodiny (vliv určitého modelu chování, preference některých hodnot, kumulace negativních vlivů různého druhu, důraz na nadměrný výkon). Dále to může být nedostatek spolehlivého zázemí a uspokojivých mezilidských vztahů. Společnost se na vzniku podílí nabídkou příležitostí k takovému chování.
Na rozvoj návykových a impulzivních poruch mohou mít vliv také osobnostní vlastnosti jedince, které závisí jak na genetických dispozicích, tak na vlivu prostředí. Náchylnější jsou lidé, kteří mají zvýšenou potřebu nových podnětů a vzrušení, hůře odolávají nudě, mají rádi riziko a jsou méně odolní k frustraci. Dále mohou mít menší zábrany a sníženou schopnost vzdát se aktuálního uspokojení. Lidé s těmito poruchami jsou příbuznými popisováni jako neodpovědní, nespolehliví, impulzivní, se sklonem ke lhaní apod. Spouštěčem takového chování se může stát stresová situace (Vágnerová, 2008).
Fischer (2009) navíc uvádí u biologických faktorů raná poškození centrální nervové soustavy, vrozené rysy temperamentu, impulzivitu, dobrodružnost. A z psychických faktorů následky citové deprivace v dětství, izolaci, odmítání okolím, frustrovanou sexuální infantilitu , existenci hlubšího nevyřešeného psychického konfliktu, nevědomou nenávist vůči rodičům spojenou s neuspokojením potřeb (hlavně těch sexuálních) v průběhu ontogeneze a neuspokojené potřeby sounáležitosti a lásky a seberealizace. A navíc ještě pasivní trávení volného času."

Poznámka

Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologický věd, obor Sociální patologie a prevence.
Práce obsahuje množství grafů a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 34,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse