Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Probace a mediace z pohledu ekonomiky

Probace a mediace z pohledu ekonomiky

Kategorie: Veřejná ekonomika, Právo, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice

Charakteristika: Cílem seminární práce je objasnit činnosti, cíle a principy působení Probační a mediační služby ČR a zhodnotit její ekonomickou efektivnost. Teoretická část charakterizuje tento institut v České republice a postihuje jeho vývoj, legislativní zakotvení nebo cíle. Věnuje se rovněž problematice trestu obecně prospěšných prací. Praktická část mapuje financování Probační a mediační služby ČR a ekonomické souvislosti trestu odnětí svobody a obecně prospěšných prací.

Obsah

1
Úvod
2
Cíl práce a metodika
3
Teoretická část
3.1
Probační a mediační služba České republiky
3.1.1
Zřízení Probační a mediační služby ČR a její současnost
3.1.2
Související legislativa
3.1.3
Poslání Probační a mediační služby ČR
3.1.4
Cíle působení Probační a mediační služby ČR
3.2
Činnosti Probační a mediační služby ČR
3.3
Trest obecně prospěšných prací
3.3.1
Právní úprava trestu obecně prospěšných prací v České republice do 31.12. 2009
3.3.2
Kontrola a evidence výkonu trestu obecně prospěšných prací
3.3.3
Kontrola vedení řádného života
3.3.4
Zajištění místa pro výkon trestu obecně prospěšných prací
3.3.5
Druhy prací při výkonu trestu obecně prospěšných prací
4
Praktická část
4.1
Financování Probační a mediační služby ČR
4.2
Trest obecně prospěšných prací a ekonomické aspekty jeho zabezpečení
4.3
Výhody a nevýhody trestu obecně prospěšných prací oproti trestu odnětí svobody
4.3.1
Náklady výkonu trestu odnětí svobody
5
Závěr

Úryvek

"2 CÍL PRÁCE A METODIKA

Cílem této práce je v daném rozsahu podat ucelený pohled na Probační a mediační službu ČR, osvětlit základní pojmy a principy, z něhož institut PMS ČR vychází a celkově zhodnotit efektivnost - hospodárnost při nařizování a výkonu alternativního trestu obecně prospěšných prací. Práci jsem rozdělil na dvě části, a to část teoretickou a část praktickou.
V teoretické části charakterizuji Probační a mediační službu ČR, alternativní trest obecně
prospěšných prací a další pojmy, které se k této problematice vážou. Při zpracování teoretické části vycházím zejména z odborné literatury a to především od autorů Doubravová, D. a kol. Příručka pro probaci a mediaci, dále zákona o PMS a další..
V praktické části se věnuji nejprve sběru dat od své matky, která mnoho let pracuje u PMS na oddělení trestu obecně prospěšných prací a jejích zkušeností s poskytovateli – tedy institucemi, které výkon tohoto trestu odsouzeným umožňují, dále pak analýze sběru dat z praxe a evidence a porovnání výkonu alternativního trestu OPP s náklady spojenými s výkonem trestu odnětí svobody.

3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Probační a mediační služba České republiky
Probační a mediační služba je sociální služba působící v rámci Ministerstva spravedlnosti ČR. Její činnost je zaměřena na práci jak s pachateli, tak i oběťmi trestných činů. PMS ČR přispívá k naplňování trestní spravedlnosti, v rámci trestního řízení je pověřena výkonem probace a poskytováním mediace. Cílovou skupinou PMS ČR jsou osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem, ale také osoby, jež byly trestným činem nějakým způsobem poškozeny. PMS ČR používá pro obviněné, obžalované a odsouzené jednotný termín klienti PMS. Stejně tak se může použít termín klienti pro poškozené. PMS ČR pracuje jak s dospělými pachateli trestných činů, tak i s mladistvými pachateli (věková hranice mezi 15 až 18 rokem) a s dětmi mladšími 15 let, též označovány jako tzv. nezletilí.

3.1.1 Zřízení Probační a mediační služby ČR a její současnost
Probační služba byla v České republice budována od roku 1996, kdy úkoly probačních úředníků a asistentů plnili pověření pracovníci dborného aparátu soudů a vyšší soudní úředníci. Probační a mediační služba České republiky byla zřízena zákonem č. 257/2000 Sb., který vešel v účinnost od 1. ledna 2001. Ještě před tímto datem bylo potřeba vyškolit pro nově vznikající službu kvalifikované úředníky a asistenty. „Proto byl v průběhu roku 1999 Sdružením pro rozvoj sociální práce a Institutem pro další vzdělávání soudců a státních zástupců společně zpracován projekt Kvalifikačního vzdělávacího programu pro úředníky a asistenty Probační a mediační služby. Tento projekt by schválen ministrem spravedlnosti a za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha a Ministerstva spravedlnosti ČR byl v letech 1999–2000 realizován první ročník odborného kvalifikačního vzdělávání této profesní skupiny. V projektu byly zúročeny téměř pětileté zkušenosti s prováděním probačních a mediačních činností a další poznatky z odborných diskuzí a informací ze zahraničí.“ (DOUBRAVOVÁ, 2001, odd. A2, s. 4)
PMS ČR od svého vzniku usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného
řešení konfliktů spojených s trestnou činností. Vedle těchto činností organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon trestů a opatření vykonávaných na svobodě s důrazem na zájmy poškozených, potřeby pachatelů a ochranu společnosti při opakování trestných činů.
V současné době působí v rámci České republiky celkem 74 středisek v sídlech okresních
soudů a 4 externí střediska v Mohelnici, Karviné, Krnově a Rumburku. Probační činnost je tedy rovnoměrně zabezpečena v obvodech jednotlivých okresních (obvodních a městských), krajských soudů a státních zastupitelství. Jedná se o zřízení samostatné soustavy orgánů, které stojí mimo orgány činné v trestním řízení, a do jejichž kompetence spadá probace a mediace. Prvky probace zůstaly zakotveny v trestním právu, a to v trestním zákoně a trestním řádu.
Legislativa upravující a souvisejí se zřízením PMS ČR:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse