Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Problémy a zkušenosti učitelek mateřských škol běžného typu se vzděláváním autistických dětí

Problémy a zkušenosti učitelek mateřských škol běžného typu se vzděláváním autistických dětí

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě, Opava

Charakteristika: Bakalářská práce pojednává o problémech a zkušenostech učitelek mateřských škol běžného typu se začleňováním autistických dětí do procesu vzdělání a výchovy. Práce je členěna na čtyři kapitoly. V první kapitole jsou zahrnuty definice pojmů autismus a poruchy autistického spektra, které jsou následně jednotlivě definovány. Dále jsou vymezena diagnostická kritéria dětského autismu. Druhá kapitola práce je věnována předškolnímu vzdělávání autistických dětí. Třetí kapitola – analytická – obsahuje popis zkoumaných mateřských škol a stručné kazuistiky dětí s autismem, které zkoumané školy navštěvují. Náměty pro pedagogickou praxi, navržené v návaznosti na výsledky výzkumu jsou součástí čtvrté kapitoly.

Obsah

ÚVOD ........................................................................................................................................................ 8
1.
Teoretická východiska ........................................................................................................................ 11
1.1
Vymezení pojmu autismus ........................................................................................................... 12
1.2
Poruchy autistického spektra (PAS) ............................................................................................. 13
1.2.1
Jednotlivé poruchy autistického spektra .............................................................................. 14
1.3
Diagnostická kritéria dětského autismu ....................................................................................... 18
2.
Předškolní vzdělávání autistických dětí .............................................................................................. 24
2.1
Cíle vzdělávání
2.2
Poruchy autistického spektra u dětí předškolního věku
2.3
Umisťování dětí s PAS do mateřské školy běžného typu
2.4
Postupy a metody napomáhající integraci a edukaci předškolních dětí s PAS
2.4.1
Vymezení pojmu integrace a její formy
2.4.2
Individuálně vzdělávací plán
2.4.3
Přítomnost asistenta pedagoga
2.4.4
Programy pomáhající při vzdělání a integraci
2.5
Pedagogové v mateřských školách běžného typu
3.
Identifikace problémů se vzděláváním autistických dětí v prostředí mateřských škol běžného typu
3.1
Výzkumný terén a kazuistiky dětí s autistickou poruchou
3.2
Specifikace předmětu analýzy
3.3
Postup analýzy a použité metody
3.3.1
Postup analýzy
3.3.2
Použité metody
3.4
Výsledky analýzy a identifikace problémů
3.5
Shrnutí získaných poznatků
4.
Náměty pro pedagogickou praxi
4.1
Náměty navržené pro ředitele mateřských škol
4.2
Náměty navržené pro pedagogy mateřských škol
4.2.1
Zavedení speciálních programů
4.2.2
Zavedení speciálních pomůcek
4.2.3
Organizace prostoru
4.2.4
Individuální přístup
ZÁVĚR

Úryvek

"Train (2001), jakož i Pipeková, Vítková a kol. (1996) vidí symptomy autismu také v poruše v oblasti motoriky. Ty se mohou projevovat v:
 motorické nešikovnosti či naopak výrazné šikovnosti
 časté chůzi po špičkách
 mávání či tleskání rukama
 kývání se (odtud možná záliba v houpání)
Je důležité si uvědomit, že děti s poruchou autistického spektra mají kromě slabých stránek, také stránky silné. Jak již bylo uvedeno, některé děti si dokážou zapamatovat nepřeberné množství informací. Dokážou zpaměti vyjmenovat atlas rostlin či výsledky fotbalových utkání. Některé děti si zapamatují melodii, kterou slyšely pouze jedinkrát a dokážou ji i pár let poté zazpívat. Rodiče těchto dětí jsou každý den vystavováni napětí a zkouškám ze strany společnosti, kdy se často musí rozhodnout, zda děti vezmou do společnosti či nikoliv. Rodiče čelí každodenním otázkám, pomluvám, nevraživým pohledům a reakcím ze strany společnosti. Slýchají, že mají rozmazlené a nevychované dítě. Neznalost může vézt až k názoru, že za situaci dítěte mohou rodiče.
24
2. Předškolní vzdělávání autistických dětí
Vzdělávání autistických dětí bylo odstartováno ve Spojených státech amerických v roce 1975 zákonem o „Vzdělávání handicapovaných dětí“. Avšak cíle, metody a dostupnost vzdělávání handicapovaných dětí byly neustále obměňovány a podle toho, který stát zákon přijal, a ve kterém školském systému byl využíván. Naštěstí se v posledních letech vlivem několika faktorů podmínky pro umisťování dětí do školského systému výrazně zlepšily a proces přijímání postižených do školského systému se urychlil. Na žádost amerického ministerstva školství – konkrétně výboru pro zvláštní vzdělávací programy – Národní výzkumný ústav akademie věd vytvořil Odbor pro vzdělávání a intervenci dětí s autismem a pověřil Výbor integrace vědecké, teoretické a politické literatury vytvořením rámce pro vedení vědecké evidence zahrnující efekty a výsledky vzdělávání a intervence dětí s autismem."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30153
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse