Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Psychologie, struktura a vývoj osobnosti, psychické procesy

Psychologie, struktura a vývoj osobnosti, psychické procesy

Kategorie: Základy společenských věd, Zdravotnická škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace, Benešov

Charakteristika: Prvních 5 maturitních otázek z psychologie uvádí do základů problematiky obecné psychologie a psychologie osobnosti. První otázka představuje psychologii jako vědeckou disciplínu, její předmět i metody. Druhá otázka vymezuje pojem osobnost a nastiňuje faktory jejího utváření včetně socializace. Třetí okruh patří schopnostem, motivaci i vůli a následující představuje typologii temperamentu a probírá téma charakteru. Poslední otázka se věnuje psychickým procesům vnímání, představování a fantazie. Následující otázku naleznete zde Psychické procesy a stavy.

Obsah

1.
Psychologie jako vědní obor
1.1.
Vznik a vymezení psychologie
1.2.
Prožívání a chování
1.3.
Metody psychologie
1.4.
Význam psychologie pro práci zdravotnických pracovníků
2.
Struktura a vývoj osobnosti
2.1.
Pojem osobnost
2.2.
Utváření osobnosti
2.3.
Socializace osobnosti
3.
Schopnosti, motivace, psychologie osobnosti, volní vlastnosti
3.1.
Schopnosti
3.1.1.
Schopnosti, vlohy
3.1.2.
Nadání, talent, genialita
3.2.
Motivace
3.2.1.
Motivace, potřeby
3.2.2.
Cíle
3.2.3.
Zájmy
3.3.
Psychologie osobnosti
3.4.
Vůle
3.4.1.
Volní procesy
3.4.2.
Průběh volního jednání
3.4.3.
Cvičení vůle
4.
Typologie osobnosti, charakter
4.1.
Temperament
4.2.
Charakter
4.3.
Sebehodnocení
4.4.
Hodnoty a hodnotová orientace
4.5.
Svědomí
5.
Psychické procesy: vnímání, představy a fantazie
5.1.
Vnímání
5.1.1.
Vnímání, vjem
5.2.
Představy, fantazie, snění

Úryvek

"1. Psychologie jako vědní obor a metody psychologie, význam psychologie pro práci zdravotnického asistenta

Vznik psychologie jako samostatné vědy - /19.stol. samostatná vědecká disciplína/ V r.1879 na univerzitě v Lipsku v Německu založil Wilhelm Wundt první psychologickou laboratoř, která se stala centrem výzkumu v oblasti psychologického bádání = od jejího vzniku se uznává psychologie jako samostatná věda.
Psychologie byla součástí filozofie. Filozofie je „matkou“ všech vědních oborů,
jednotlivé obory se z ní postupně vydělovaly tak, jak přibývalo poznatků.

Psychologie:
- je věda o /psychice/ duševním životě čl., která studuje jeho chování a prožívání
- zkoumá psychické jevy = které lze rozlišit na procesy, stavy, vlastnosti a naučené předpoklady lidských činností
Psychické jevy spolu vzájemně souvisejí a prolínají se.
Psychologie zahrnuje prožívání a chování.

Prožívání: /vnitřní jev/
 označuje momentální uvědomování si vnitřního života /co čl.vnímá, nač myslí, co cítí, co chce…./
 zahrnuje oblast psychických procesů, stavů, vlastností

Chování: /vnější jev/
 z chování lze usuzovat prožívání jedince
 chováním rozumíme vnější činnost (aktivitu) jedince, kterou může pozorovat jiná osoba a jíž jedinec působí na své okolí
 do pojmu chování patří reakce, verbální i neverbální projevy. Nepatří sem ale všechny druhy reakcí (např.vegetativní funkce, pohyby střev, žaludku…)
chování úmyslné = záměrné, cílevědomé = vedené vědomým úmyslem /jednání/
chování bezděčné = neúmyslné, neuvědomované (mimický výraz)

Metody psychologie- Experiment: se používá ve speciálních laboratořích, které jsou vybaveny složitými přístroji, pomocí nichž lze sledovat různé reakce člověka v určitých, předem definovaných a připravených situacích. Mimo laboratoř se používá experiment v přirozených podmínkách, dnes často
s využitím videotechniky.

Pozorování: Pro zdravotníky je nejdůležitější osvojit si metodu pozorování a rozhovoru.
Pozorování může být: příležitostné – náhodné pozorování je bezděčné pozorování všeho, co se děje kolem nás. Všímáme si věcí kolem sebe, náhodných chodců na ulici, jejich chování, náladu, vkus…
záměrné – systematické pozorování je takové, kdy předem určíme, které jevy budeme sledovat a jak je budeme zaznamenávat. U nemocného může v určitých intervalech zaznamenávat např. fyziologické funkce, změny nálad, chuť k jídlu

Rozhovor: Metoda rozhovoru nejen usnadňuje navázat kontakt s nemocným a lépe porozumět jeho chování, ale slouží také k získání mnoha důležitých informací. I vedení rozhovoru je potřeba se učit. Učime se klást otázky trpělivě, taktně, klidně, zachováváme klid a nestranost i v případě, že nám nemocný sděluje věci které nás překvapí či rozruší, i když z jeho vyjádřením obsahově nesouhlasíme."

Poznámka

Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25302
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse