Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Psychologie v ekonomické praxi

Psychologie v ekonomické praxiKategorie: Management, Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z psychologie v ekonomické praxi se zaměřují jak na obecné poznatky psychologie, tak na psychologické aspekty ekonomického chování, managementu a řízení lidských zdrojů.

Obsah

1.
Předmět a disciplíny psychologie
2.
Metody psychologie
3.
Psychické procesy
4.
Psychologie ekonomického chování
5.
Osobnost, osobnost pracovníka
6.
Poruchy osobnosti
7.
Motivace
8.
Vedoucí pracovník a vedení lidí v organizaci
9.
Sociální pozice a role řídícího pracovníka
10.
Pracovní skupina a tým
11.
Konflikty na pracovišti
12.
Komunikace
13.
Stres
14.
Získávání, výběr a přijímání pracovníků
15.
Sociální a pracovní adaptace, programy profesního rozvoje
16.
Podniková kultura
17.
Pracovní činnost, pracovní výkon, pracovní podmínky

Úryvek

"Psychologie, psychologie práce, ekonomická psychologie
Psychologie
Psyché = duše, mysl
Logos = věda, učení

- psychologie vyčleněna z filosofie
o 5.st.př.n.l Sokrates, Platon, Aristoteles
- Vliv ostatních přírodních věd – medicína, genetika, fyziologie, fyzika
o 1879 – 1. samostatná psych. laboratoř experimentální v Lipsku
 Zakladatel: Wilhelm Wundt – strukturalista

1875 – vznik psychologie – harvardský profesor pronesl: psychologie souvisí s filosofií
- objektem zkoumání je člověk, skupina, jeho pocity, …
Základní psych. směry
Strukturalismus
- předmět psych. zkoumání je vědomá smysl
- její zkoumání introspekcí – zaměření člověka na své vlastní zážitky
- cíl: zážitky rozložit na základní počitky
X

Psychoanalýza
- pracuje převážně s nevědomím

Sigmund Freud
- narozen na Moravě
- žil a působil ve Vídni jako psychoterapeut
- dílo: Výklad snů
- vycházel z vlastních psychóz
- oidipovský komplex
o nevědomý, erotický vztah k rodiči opačného pohlaví
o vzniká v 3-6 roku dítěte, kdy se formuje charakter
o rodič je vnímán jako sok
- elektřin komplex – dcera žárlí na otce
- nevědomí lze vyvolat v hypnóze
- význam: neřešené konflikty, které jsou potlačeny, do nevědomí a vznikají z nich neurózy

struktura osobnosti:
o ego – vědomí, reálný kontakt se světem, reprezentuje rozum
o id (ono) – obsahuje pudy a instinkty, hnací silou libido (= pud slasti)
projevuje se jako: žádostivost, touha po slasti
o superego (nadjá) – nevědomé
ve vztahu k egu vystupuje jako oblast kontroly
souhrn norem mravních, náboženských, společenských
- většině pachatelů trestní činnosti se nevyvinulo superego
- pud slasti
- libido
3 fáze:
o orální (dítě)
o anální (dítě na záchod)
o falická (puberta)
- pud destrukční – souvisí s agresí
- pedantství je ustrnutí ve druhé fázi

Alfred Adler
- hlavní hnací silou je touha po moci
- studium rodinné konstelace a vztahu mezi sourozenci
1. dítě konzervativní, strážce pořádku
2. dítě snaha prosadit se
3. dítě rozmazlenost, pohodlnost"

Poznámka

Součástí práce je schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5200a5ceb5c12.zip (61 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_v_ekonomicke_praxi.doc (276 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse