Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychopatologické jevy na ZŠ a SŠ

Psychopatologické jevy na ZŠ a SŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky, týkající se psychopatologických jevů na ZŠ a SŠ. Zaměřuje se na popis a rozdělení těchto jevů a jejich následné řešení.

Obsah

1.
Otázka jedna
1.1
Východiska primární prevence (bio-psycho-sociální model)
1.2
Vyjmenujte základní rozdíly mezi prevenci a terapií
1.3
Systém péče o uživatele návykových látek.
2.
Otázka 2
2.1
Definice základních pojmů (prevence- členění, užší vymezení primární prevence – specifická x nespecifická, všeobecná, selektivní, indikovaná)
2.2
Popište zásady pro práci s technikami v rámci primární prevence.
2.3
Jak se ochráníte před syndromem vyhoření.
2.4
Jaké místo mají krize v životě člověka.
3.
Otázka tři
3.1
Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek
3.2
Vyjmenujte Metodické pokyny MŠMT, které se týkají rizikových forem chování. Stručně popište obsah těchto metodických pokynů.
3.3
Rozdělení léčby závislostí podle typu a podle délky.
3.4
Bezpečí klienta a bezpečí pracovníka při krizové intervence.
4.
Otázka čtyři
4.1
Poskytovatelé primární prevence, osobnost preventisty dle Standardů poskytovatelů PP UNL, MŠMT, 2005.
4.2
Popište stručně preventivní program. Jak by měl být strukturován, co by mělo být obsahem tak, aby splňoval podmínky kvalitního a efektivního programu dle dokumentů MŠMT.
4.3
Jaké jiné potíže (či poruchy) je nutné vzít v úvahu při podezření na užívání drog.
4.4
Co je krizová intervence a jak se liší od psychoterapie.
5.
Otázka 5
5.1
Zásady efektivní PP.
5.2
Co znamená neoznámení a nepřekažení trestného činu, se kterými činy se můžete setkat v rámci školního zařízení.
5.3
Vysvětlení pojmu: bio-psycho-socio-spirituální model závislosti.
6.
Otázka šest
6.1
Evaluace primární prevence (normativní, formativní přístup, fáze evaluace).
6.2
Vyjmenujte skupiny návykových látek, jejich rizika a účinky.
6.3
Spolupráce s rodinou v rámci léčby závislosti.
6.4
Jak lze rozumět pojmu „zakázka“ v krizové intervenci.
7.
Otázka sedm
7.1
Popište role, kompetence okresního/oblastního a krajského metodika prevence.
7.2
Definujte šikanu jak je popsána v metodickém pokynu MŠMT, vyjmenujte směry šikany a pojem teasing.
7.3
Signály užívání návykových látek z pohledu výchovného pracovníka.
7.4
Krizová intervence v prvním kontaktu s klientem/žákem.
8.
Otázka osm
8.1
Cílové skupiny primárně preventivních programů (členění dle kritérií)
8.2
Jak byste postupovali při řešení šikany v rámci školního zařízení.
8.3
Závislost – definice + diagnostická kritéria.
8.4
Zásady jednání s agresivním jedincem.
9.
Otázka devět
9.1
Popište roli, kompetence školního metodika prevence.
9.2
Vyjmenujte stádia šikany, varovné signály, na které je nutné se zaměřit.
9.3
Abstinenční syndrom.
9.4
Zásady péče o sebe při poskytování krizové intervence
10.
Otázka deset
10.1
Cíle primární prevence + úrovně PP dle prostředí (včetně uvedení příkladů).
11.
Otázka jedenáct
11.1
Jaké preventivní aktivity byste zvolili ve škole z hlediska specifika věku žáků a studentů. Na co je nutné brát ohled v rámci preventivních vzhledem k věku.
11.2.
Relaps, prevence relepsu
11.3
Pomoc při nezvládnutém průběhu intoxikace po požití některého z halucinogenů či jiných drog.

Úryvek

"C) Jak se ochráníte před syndromem vyhoření.
- problému vyhoření se zabývali i Ayala Pinesová a Elliot Aronson - výňatky z knihy Career Burnout - Causes and Cures:
- vyhoření je formálně definováno a subjektivně prožíváno jako stav fyzického, citového a duševního vyčerpání, způsobeného dlouhodobým pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné (emocionální náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními stresy)
- fyzické vyčerpání je definováno výrazným snížením energie, chronickou únavou celkovou slabostí
- emocionální vyčerpání je charakterizováno pocity beznaděje a představou, že člověku není pomoci a že je chycen v pasti
- mentální vyčerpání je definováno negativním postojem člověka k sobě samému a k práci a negativním postojem ke světu vůbec
- vyhoření je doprovázeno celým souborem příznaků - patří mezi ně tělesné oslabení, pocity bezmoci a beznaděje, ztráty iluzí a rozvoj negativních postojů k práci, k lidem v zaměstnání i k životu jako celku
- nejnadšenější lidé upadají do nejtěžších forem vyhoření nejčastěji
- vyhoření postihuje lidi, kteří vstupují do zaměstnání s velkou mírou nadšení, jsou vysoce motivováni a očekávají, že jim jejich práce dá smysl života

Příznaky vyhoření
Subjektivní příznaky
- mimořádně velká únava
- snížené sebeocenění a sebehodnocení, vyplývající z pocitů snížené profesionální kompetence
- špatné soustředění pozornosti
- snadné podráždění a negativismus
- ztráta iluzí, idejí, nadějí, plánů
- sebemenší činnost se zdá nadlidskou
- nerozhodnost, neschopnost se něčemu postavit
- vyhořelý člověk má dojem, že jako člověk nemá žádnou hodnotu, prožívá odliv veškeré síly, energie, osobního zaujetí a nadšení
- vyhořelý člověk nemá valné mínění sám o sobě a o tom, co dělá

Objektivní příznaky  řadu měsíců trvající snížená celková výkonnost

Lidé, u kterých se nejčastěji vyskytují příznaky psychického vyhoření
- člověk, který byl zprvu velice nadšen tím, co dělal, avšak časem u něho toto vnitřní zanícení ochablo
- u člověka, který na sebe neustále klade příliš vysoké požadavky
- u člověka, který pracuje nad úroveň své kapacity, schopností, dovedností
- u člověka původně nejvýkonnějšího a nejproduktivnějšího
- u člověka původně nejodpovědnějšího a nejpečlivějšího
- u původně vynikajícího perfekcionisty, který se vše snažil dělat co nejpřesněji
- workholici
- u člověka, který neúspěch prožívá jako svou osobní porážku
- u člověka, který není schopný vymanit se ze spárů neustále se zvyšujících nároků na něho kladených
- u člověka, který není schopný si přiměřeně odpočinout, relaxovat
- u člověka, který žije v dlouhotrvajících mezilidských konfliktech"

Poznámka

Vypracované otázky k závěrečné zkoušce z certifikovaného programu „Psychologie primární prevence sociálně patologických jevů a krizové intervence na ZŠ a SŠ.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17416
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse