Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Regionální management - přednášky

Regionální management - přednášky

Kategorie: Management, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracované přednášky z předmětu Regionální management, které se této oblasti věnují z pohledu historického, i z pohledu současného správního fungování regionální politiky. Dále hodnotí podmínky, které je potřeba naplnit z pohledu našeho členství v Evropské unii.

Obsah

1.
Historie vzniku regionnální politiky
2.
Regionální rozvoj ČR
3.
Obecné rysy regionální politiky
4.
Cíle regionální politiky
5.
Regionální politika v oblasti zemědělství
6.
Regionální a strukturální politika
7.
Strukturální fondy a fondy soudržnosti (ERDF,ESF,EAGGF,EAFRD..)
8.
Podmínky čerpání ze Strukturálních fondů
9.
Monitorování a hodnocení projektů a programů
10.
Regionální rozvoj a rozvoj agrárního sektoru
11.
Rozvojový potenciál v regionech
12.
Indikátory rozvojového potenciálu
13.
Přístupy k hodnocení rozvojového potenciálu
14.
Evropský sociální fond 2007-2013

Úryvek

"Monitorování a hodnocení projektů a programů
Monitoring byl znám již před vstupem do EU.
Byl zaveden usnesením vlády č. 40 z 11.1.1999. Tehdy byl monitoring uplatňován na předvstupní podpory.
Rozvoj monitorovacího systému zejména finanční monitoring a to u Strukturálních fondů a Kohezního fondu nastal v květnu 2004 vstupem do EU. Monitorovací proces spojený s využíváním Strukturálních fondů respektuje decentralizovaný přístup k podporám EU. To znamená, že to jde rovnou k subjektu. Decentralizace je na úrovni národní, regionální i lokální..
Monitorovací systém plní tyto funkce :
 Vytváří konzistentní (ucelený) hierarchický systém poskytující detailní i agregované informace pro všechny úrovně rozhodování a ve všech fázích programu a projektů. (Musí to být systém ukazatelů, které se dotknou jak obcí, tak vlád. Musí zasáhnout programy a projekty ve všech fázích. Je to soubor ekonomických, sociálních, …ukazatelů – zaměstnanost, produktivita, nákladovost, vliv na životní postředí.. Musí to být univerzální.)
 Technická věrohodnost dat na všech úrovních v souladu s principem decentralizace.
 Kontinuální sběr výchozích dat a jejich aktualizace podle vývoje konkrétního programu nebo projektu (měs, čtvrt, pol, ročně)
 Vytvoření takového monit. systému, který by byl součástí celkové strukturální politiky

Tyto funkce jsou zabezpečovány zejména :
 Hodnocení věcných a ekonomických dopadů účinnosti jak přijatých opatření, tak vynaložených finančních prostředků. (nákladovost, rentabilita, ziskovost, návratnost investic, obratovost..)
 Indikátory z hlediska jejich vypovídací schopnosti a také jestli vypovídají o průběhu řešení. (zda se realizace nezpožďuje)
 Zajišťování kompatibility s platnou legislativou ČR
 Umožnit hodnocení a zajišťování realizace pro národní, ale i pro orgány EU
 Funkce signalizování negativních jevů při tom řešení i implementaci a to jak věcného charakteru, tak i finančního.
 Funkce zpětné vazby – jak funkce, tak ukazatel

Aby indikátor plnil svůj účel, musí být relevantní tomu sledovanému procesu. Musí být objektivní, jednoznačný a věcně průhledný, kvantifikovatelný a dostupný (tím se myslí, že mám dostatek dat pro hodnocení.
V EU se označují požadavky na kvalitu ukazatelů zkratkou SMART (Konkrétní, měřitelné, přesné, relevantní, aktuální). Pro monitorování programů a projektů jsou navrženy soubory indikátorů (soustava indikátorů), které se konkretizují podle závazného projektu.

Mezi hlavní úkoly indikátorů patří :
a) Stanovené cílů a jejich možná kvantifikace
b) Průběžné a konečné monitorování realizace

Indikátory musí vázat na výstupy, výsledky a dopady. A podle toho je rozdělujeme na :
A. Indikátory výstupů, které vyjadřují operační cíle (počet vytvořených pracovních míst, kilometry vystavěných silnic, počet vystavěných bytových jednotek)
B. Indikátory výsledků, které vyjadřují specifické cíle (zvýšení počtu umístěných osob, rozšíření pastevních ploch, snížení nákladů na dopravu, …)
C. Indikátory účinků, dopadů, které vyjadřují globální cíle. (je to konečný efekt dokumentu, př. urychlení oběhu zboží, snižování nezaměstnanosti)"

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11812
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse