Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Římské právo procesní 2/2

Římské právo procesní 2/2

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je druhou částí o římské procesním právu. Autor okrajově seznamuje s pojmy legisakční proces a exekuce, aby se soustředil na popis dalšího vývojového stádia soudního procesu, tedy na proces formulový. Sděluje jeho znaky, druhy a části. Dále pojednává o celém průběhu řízení. Popisuje úlohy osob, které jsou do něj zainteresovány. Závěr patří informacím o exekučním řízení. Některé právní situace jsou ukázány na ukázkách. Předchozí část práce naleznete zde Římské právo procesní 1/2.

Obsah

1.
Legisakční proces
2.
Exekuce
3.
Vývojová stádia soudního procesu - proces formulový
3.1
Znaky
3.2
Části formule
3.3
Druhy formule
3.4
Popis procesu
3.4.1
Excepce - námitka
3.4.2
Litisconstentace - ustanovení sporu
3.4.3
Řízení apud iudicem – u soudce
4.
Exekuční řízení

Úryvek

"Exceptiones (námitky) = Excepce
- praetor musí žalovaného donutit spolupracovat v případě žaloby in persona
- žalobce musí mít defenzní povinnost → dostavit se na soud a hájit se
- v případě žaloby in rem žaluji osobu, která drží věc, ta osoba odmítá věc vydat, nevstoupí do sporu – praetor přiřkne věc mně, pokud osoba vstoupí do sporu (prohlásí se za vlastníka) - dokazování

- žalovaný může: - věc popřít, popřít nárok žalobce
- nebo věc nepopře a uzná nárok žalobce a je donucen ho splnit

- žalobce: Já tvrdím, že tento otrok je můj podle práva kviritského.
- žalovaný: Já tvrdím, že tento otrok je můj podle práva kviritského.
- Tvrdím, že jsem vlastníkem podle kviritského práva a že žalovaný má moji věci. Žalovaný to nepopírá, ani to, že věc má u sebe. Namítá však, že mezi námi byla uzavřena dohoda o užívání věci, že žalovaný může po určitou dobu věc užívat. Žalovaný, kdyby byl skutečně odsouzen, by byl poškozen. Praetor doporučí soudci, aby odsoudil žalovaného pouze tehdy, pokud se neprokáže, že byl uznán usur fruktus.
- Já dlužím peníze, namítám, že jste mi dluh prominuli, ale uznávám, že jsem si skutečně peníze půjčil.

Excepce (námitka) = negativní podmínka odsouzení, která se vkládá mezi intenci a kondemnaci
- činí možnost, že bude žalovaný odsouzen závisle na jiné právní skutečnosti, než byla obsažena v intenci
- námitku vkládal preator ve prospěch žalovaného
- praetor jako právní skutečnosti uznával i případy, které neuznávalo římské právo civilní → tím vytvářel nové právní normy, zároveň je efektivně vynucoval – činnost praetora je pramenem římského práva
- v případě, kdy žalovaný nepopíral nárok žalobce v intenci, ale tvrdil jinou skutečnost, která znemožňovala jeho odsouzení

- př. Žalovaný (Numerius Negidius) dluží žalobci (Aulovi Ageriovi) 10000 sesterciů, žalobce žaluje žalovaného o vydání těchto peněz. Určí se jméno soudce – ve formuli. Dále intence: Pokud se prokáže, že Numerius Negidius má dát Aulovi Ageriovi 10000 sesterciů, odsuď soudce N. N. k zaplacení A. A., pokud se to neprokáže, osvoboď jej. Dále soudce provádí dokazování.
- žalovaný mohl namítnout, že žalobce mu dluh odpustil. Mohli uzavřít tzv. neformální úmluvu (paktum), kde slíbil, že ho nebude žalovat. Intence je tedy pravdivá, N. N. by byl na jejím základě odsouzen. Ale: praetor má možnost vložit excepci: Odsuď soudce žalovaného k zaplacení, pokud se však mezi sebou nedohodli, že žalobce nebude na žalovaném požadovat peníze = o odpuštění dluhu.
- pokud je tato dohoda dokázána, N. N. není odsouzen
- právo civilní takovou neformální úmluvu neuznávalo! (důležitá byla hlavně forma)
- př. násilí a strach – Žalovaný daroval žalobci pod pohrůžkou násilí zlatou mísu. Byl k tomu však přinucen násilím, podvodem, vydíráním. Má povinnost mu takovou mísu dát.
- Ale: praetor může vložit do formule excepci: Odsuď soudce N. N. k vydání zlaté mísy, pokud tato úmluva nebyla učiněna ze strachu či pod pohrůžkou násilí, či z podvodu. "

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Text vyžaduje základní orientaci v právnických termínech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse