Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Řízení hodnototvorného řetězce

Řízení hodnototvorného řetězce


Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje metodu členění podnikových činností podle Michaela Portera. Vymezuje pojem hodnototvorný řetězec a objasňuje jeho principy. Nabízí analýzu toku hodnoty. Představuje cesty vedoucí ke zvýšení podílu aktivit přidávajících hodnotu.

Obsah

1.
Porterův hodnototvorný řetězec
2.
Přidávání hodnoty
3.
Mapa toku hodnoty
4.
Časové studie
4.1.
Snímkování práce
4.2.
Snímek pracovního dne
4.3.
Snímek pracovního dne jednotlivce
4.4.
Snímek pracovního dne hromadný
4.5.
Snímek operace
4.6.
Snímek průběhu práce
5.
Chronometráž
6.
Dvoustranné pozorování
7.
Ukazatel VAR

Úryvek

"Porterův hodnototvorný řetězec
Hodnototvorný řetězec je oblíbená metoda členění podnikových činností, jejímž autorem je Michael Porter. Metoda člení jednotlivé činnosti prováděné v podniku podle hodnoty, kterou přidávají ke konečnému výrobku. Jak je zřejmé z typického hodnototvorného řetězce naznačeného níže, člení se jednotlivé činnosti na dvě základní skupiny, a to na činnosti neboli funkce hlavní, kterými jsou výroba, marketing a prodej a servis, a na funkce podpůrné, mezi které patří podniková infrastruktura, informační systém, personální funkce, vědeckotechnický rozvoj a materiálové hospodářství.
Hodnototvorný řetězec
Zdroj: Dedouchová, 2001
Hodnototvorné činnosti přímé, nepřímé i zabezpečující kvalitu má každý podnik. Všechny tři typy jsou nejen u primárních, ale i u podpůrných činností. Například u technologického rozvoje jsou stávající týmy pracovníků v laboratořích přímou činností, kdežto administrativní řízení výzkumu je nepřímou činností (Porter).
Hodnototvorné činnosti jsou jednotlivými stavebními kameny konkurenční výhody. To, jak bude každá z činností vykonávána, rozhodne o tom, zda má organizace ve srovnání s jejími konkurenty vysoké či nízké náklady nebo také rozhodovat o přínosu potřebám zákazníků, tedy diferenciaci.
K popsání jednotlivých činností z hlediska tvorby hodnoty a nákladů spojených s vytvářením hodnoty slouží analýza hodnotového řetězce. Cílem analýzy je vymezení těch činností, které se podílejí na tvorbě nebo jsou zdrojem konkurenční výhody.
Koncept hodnotového řetězce klade důraz na hodnotu vnímanou popř. definovanou zákazníkem, nabízí konzistentní způsob hodnocení podnikových činností a dokládá, že vše v podniku lze řídit
Moderním přístupem je vyvíjení tlaku na zkrácení průběžné doby – tedy vyvíjení tlaku na logistické činnosti v procesu přidávání hodnoty. Druhou možností, jak dospět k redukci prodlevy průběžné doby, je zvýšit ochotu zákazníka čekat. Tohoto je dosahováno výměnou informací. V tomto případě pak můžeme oprávněně hovořit o nahrazení skladů informacemi.
Z ekonomického hlediska mají mít procesy odehrávající se v logistickém řetězci hodnototvorný charakter, přičemž přidávání hodnoty (zhodnocování) se stupňuje ve směru hmotného toku.

Mapa toku hodnoty
Tok hodnoty tvoří všechny procesy (přidávající i nepřidávající hodnotu pro zákazníka), které jsou na cestě od vstupů do procesu až k hotovému výrobku nebo službě.
Vytvořením mapy toku hodnot získáme přehled o stavu celého procesu či služby. Cílem této metody je zkrácení průběžné doby procesu, eliminace plýtvání a vytvoření mapy budoucího stavu. U vytvářené stávající mapy toku hodnot, týkající se např. procesu vystavení faktury externímu zákazníkovi, můžeme narazit na plýtvání ve formě: ručního zpracování dat, nevyužívání elektronické výměny dat či čekání zákazníka na fakturu.
 Mapa toku hodnot se vytváří přímo v příslušných provozních podmínkách (ve výrobě, ve skladech apod.).
 Zachycuje toky materiálu, tok informací, způsob řízení procesů, parametry procesů a časy, kdy se přidává a nepřidává hodnota. Poměr těchto časů (VAR – Value Added Ratio) ukazuje míru plýtvání a potenciály pro zlepšení v celém hodnotovém toku.
 Po analýze mapy toku hodnot by mělo následovat definování nového, efektivního toku hodnot k zákazníkovi a jeho neustálé zlepšování.
 Mapa je vhodným nástrojem pro analýzu opakovaných činností, nikoli jednorázových jako je zakázková výroba či tvorba jednorázového projektu.

Zásady pro tvorbu mapy toku hodnoty: Pracuje se týmově, Mapa se sestavuje pro představitele skupiny podobných produktů, Materiálový a informační tok se zobrazují v jedné mapě, Parametry procesů se měří přímo v procesu. Není vhodné vytvářet mapu za stolem v kanceláři, Používá se tužka, papír, stopky., Materiálový tok se kreslí zleva doprava v jedné linii, nikoli podle skutečného prostorového rozmístění, Informační tok se kreslí zprava doleva., První verze map toku hodnot je nutné verifikovat v týmu., Mapa je pouze statickým zobrazením procesu. Ve složitějších podmínkách je někdy nutná dynamická simulace procesů na počítači. Formální stránka nesmí převážit nad účelem, pro který mapu vytváříme!
Pouhé mapování bez následné akce je plýtváním!
Časové studie - účelem je zjištění skutečné spotřeby času ve vztahu k prováděným činnostem"

Poznámka

Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně. Součástí je tabulka a schéma. Čistý text je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23871
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse