Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Řízení lidských zdrojů, kontrola, komunikace, manažerské informační systémy, moderní manažerské přístupy

Řízení lidských zdrojů, kontrola, komunikace, manažerské informační systémy, moderní manažerské přístupy


Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledně zpracované zápisky z přednášek pokrývají 6 okruhů zájmu managementu. První oddíl se věnuje činnostem a významu personálního managementu včetně relevantních pojmů a teorií. Druhá část postihuje manažerskou funkci kontrolování, představuje zde typy kontroly a její fáze. Třetí část charakterizuje formy a zásady komunikace se zaměřením na komunikaci ve firmě a čtvrtá poskytuje přehled problematiky manažerských informačních systémů. Poslední oddíl krátce přibližuje moderní manažerské přístupy.

Obsah

1.
Řízení lidských zdrojů
1.1.
Obsah řízení lidských zdrojů
1.2.
Rozdělení odpovědnosti, řízení implementace
1.3.
Základní pojmy
1.3.1.
Motivace
1.3.1.1.
Základní informace
1.3.1.2.
Vývoj motivačních koncepcí
1.3.1.2.1.
Racionálně ekonomický, sociální člověk
1.3.1.2.2.
Maslowova a Herzbergova teorie
1.3.1.2.3.
Teorie X a Y
1.3.1.2.4.
Komplexní člověk
1.3.1.3.
Nežádoucí motivace
1.3.2.
Ovlivňování a řízení
1.3.2.1.
Přímé nástroje
1.3.2.2.
Nepřímé nástroje
1.3.2.3.
Řízení podle cílů
1.3.2.4.
Dokumentace jako nástroj přímého řízení
1.3.2.4.1.
Typy dokumentace
1.3.2.4.2.
Řízená dokumentace
1.3.3.
Vedení lidí
1.3.3.1.
Vymezení, složky
1.3.3.2.
Principy a prvky vůdcovství
1.3.3.3.
Vedení prostřednictvím sdílené vize
1.3.3.4.
Koučování
1.3.3.5.
Zmocňování
1.3.3.6.
Týmová práce
1.3.3.6.1.
Vymezení
1.3.3.6.2.
Pracovní koalice
1.3.3.6.3.
Autonomní pracovní skupiny
1.3.3.6.4.
Tvůrčí týmy
1.3.3.7.
Koordinace
1.4.
Význam a funkce řízení lidských zdrojů firmy
1.4.1.
Systém řízení lidských zdrojů
1.4.2.
Součásti personální práce v podniku
1.4.3.
Řízení kariéry, hodnocení pracovníků
2.
Kontrola
2.1.
Tři pozice
2.2.
Základní otázky
2.3.
Základní pojmy
2.3.1.
Kontrola
2.3.2.
Controlling
2.3.3.
Prověrka a další
2.4.
Vlastnosti kontrolního systému, funkce, účel a smysl kontroly
2.5.
Fáze kontroly
2.6.
Subjekty a periodicita kontroly
2.7.
Klasifikace kontroly a kontrolních procesů
2.8.
Vnitřní a vnější kontrola
2.9.
Audit
2.9.1.
Interní a externí
2.10.
Postup vnitřní kontroly
2.11.
Controlling
2.12.
Míra užitečnosti realizace a absence kontroly
2.13.
Plán kontroly
3.
Komunikace
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Obecné zásady úspěšné komunikace
3.3.
Formy komunikace
3.3.1.
Ústní
3.3.1.1.
Základní pravidla
3.3.1.2.
Specifické případy formální ústní komunikace
3.3.1.3.
Doporučení pro ústní komunikaci
3.3.2.
Písemná
3.4.
Komunikace v řízení
3.4.1.
Úvod
3.4.2.
Vnitřní komunikace
3.4.2.1.
Porady
3.4.2.2.
Elektronická komunikace
3.4.3.
Vnější komunikace
3.5.
Projektování komunikačních systémů uvnitř organizace
3.6.
Sociální komunikace
3.6.1.
Verbální a neverbální
3.7.
Proč komunikujeme
3.8.
Manažerská komunikace
3.9.
Zásady, typy komunikace
3.10.
Specifické případy verbální komunikace
4.
Manažerské informační systémy
4.1.
Úvod
4.2.
Úloha dat, informací a znalostí v manažerské práci
4.3.
Informace a znalosti jako konkurenční výhoda
4.4.
Informační společnosti, prvky IT
4.5.
Management v informační společnosti
4.6.
Systém a jeho dělení
4.7.
Informační systémy
4.8.
Základní přístupy k tvorbě informačních systémů
4.9.
Manažerské aplikace v informačních systémech
4.10.
Perspektivy rozvoje a ekonomika IS
4.11.
Pojmy
4.12.
Informace a možnosti jejich získání
4.13.
Manažerské informační systémy
5.
Moderní soudobé manažerské přístupy
5.1.
Procesní přístup
5.2.
Reenginnering
5.3.
Total Quality Management
5.4.
Six Sigma
5.5.
Learning Organization

Úryvek

"ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- Zabezpečení lidských zdrojů – počet i kvalita
- Odměny, chválení, nadávání
- Umění zajistit správný výběr lidí, dlouhodobě loajální pracovníci
- Najít správné lidi a ohodnotit a postavit na správnou funkci

OBSAH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
- Plánování (kdo, kdy a kde, bude potřebný)
o Stanovení potřeb zaměstnanců
o Kooperace firem
o Vybírám a hledám zdroje – profesní, lidské, časové, organizačně–místní
o Výsledkem je personální plán (střednědobý, zajištění lidských zdrojů)
- Zajištění výběru personálu
o Zdroje pro zajištění pracovníků
 Vnitřní: kvalifikace a rekvalifikace
 Vnější: získávání nových spolupracovníků (absolventi škol, přetahování od konkurence)
- Hodnocení
o Povinnost manažera (má být i sám hodnocen)
o Důležité pro kvalifikované pracovníky
o Sledujeme:
 Pracovní role (kvalita, úroveň práce)
 chování v pracovní době (iniciativa, disciplína)
 osobní a charakterové rysy (svědomitost, loajalita)
 perspektiva pro firmu (věk, nahraditelnost)
o Kdo provádí:
 Nadřazení
 Externí specialisté
 Vedoucí pracovní firmy
 BARS
• Zavedení stupnice pro hodnocení jednotlivých pozic
• Např. 4 stupně – nevyhovující, dobrý, velmi dobrý, vynikající
o Každý obsahuje slovní hodnocení
- Řízení profesní kariéry
o Postup a povýšení – je doprovázen kladným důsledkem (vyšší prestiž)
o Sestup ve funkci – ztráta určitých výhod
o Převod (přesun na jinou pozici) – dočasné x trvalé
o Uvolnění či propuštění, resp. ukončení pracovního poměru
- Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
o Fáze: Stanovení cílů  zvýšení kvalifikace  realizace  vyhodnocení
o Formy zvyšování kvalifikace
 Školení (uvnitř firmy x mimo)
 Kurzy, semináře, konference
 Rekvalifikace (dobrovolná x nedobrovolná)
- Odměňování
o Kompenzace úsilí
o Systém odměňování by měl odpovídat společensky přijaté spravedlivé kompenzaci
o Odměňování podle výsledků!
o Hmotné
 Přímé finanční odměny – mzdy(manuální pracovník) a platy (MA)
 Nepřímé finanční odměny a výhody – příplatky na důchodové pojištění nebo na dovolenou
 Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření – prestižní název funkce, odpovídající status ve firmě, pracoviště, kancelář
o Nehmotné
 Prestižní účast na rozhodovacích procesech
 Účast na konferencích
 Větší volnost
o mzdový systém – specifikován tzv. mzdotvorné faktory (hodnota práce, mimořádné pracovní podmínky, pracovní výkon a chování při práci a tržní cena práce)
o hodnota práce je vyjádřena tarifním stupněm  oceněn mzdovým tarifem = mzdová sazba v korunách za jednotku času (hodinu, měsíc, rok)
o odměňování podle komplexního hodnocení pracovníka"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25223
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse