Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Riziko podnikání, vedení, řízení lidských zdrojů, organizování, organizační struktura

Riziko podnikání, vedení, řízení lidských zdrojů, organizování, organizační struktura

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se přehledným způsobem zabývají vybranými tématy managementu a řízení lidských zdrojů. První část práce charakterizuje rizika podnikání, postoje vůči nim a seznamuje s metodami jejich redukce. Druhá část je zaměřená na vedení, jeho styly a problematiku motivace. Třetí část pokrývá hlavní oblasti zájmu personálního managementu a poslední dvě části se soustředí na úkoly a faktory organizování a vytváření organizačních struktur.

Obsah

1.
Rizika podnikání
1.1.
Vymezení
1.2.
Klasifikace rizik
1.3.
Postoje manažera vůči rizikům
1.4.
Omezení rizik, faktory snižující riziko
1.5.
Metody redukce rizika
1.5.1.
Odstranění příčin vzniku
1.5.2.
Snížení nepříznivých důsledků
1.6.
Příklad: Ekonomické propočty podnikatelského projektu
2.
Vedení spolupracovníků
2.1.
Definice
2.2.
Vlastnosti vedoucího
2.3.
Způsoby vedení
2.3.1.
Vedení založené na využívání pravomoci
2.3.1.1.
Autoritativní
2.3.1.2.
Demokratický
2.3.1.3.
Liberální
2.3.2.
Likertovy systémy managementu
2.3.3.
Manažerská mřížka
2.3.4.
Situační vedení
2.4.
Teorie x a y
2.4.1.
Teorie x
2.4.2.
Teorie y
2.5.
Přechod od autoritativního k autonomnímu řízení
2.6.
Motivace spolupracovníků
2.6.1.
Definice motivace
2.6.2.
Motivy, druhy motivace
2.6.3.
Stimulace
2.6.4.
Zásady motivace
2.6.5.
Faktory pracovní motivace
2.6.6.
Teorie motivace
2.6.6.1.
Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin
2.6.6.1.1.
Herzbergova teorie
2.6.6.1.2.
Maslowova teorie potřeb
2.6.6.2.
Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu
2.6.6.2.1.
Vroomova teorie
2.6.6.2.2.
Adamsova teorie
2.6.6.3.
Teorie zaměřené na speciální vědy
2.6.7.
Motivační nástroje
2.6.7.1.
Přímé nástroje řízení
2.6.7.2.
Nepřímé nástroje řízení
3.
Řízení lidských zdrojů (personální management)
3.1.
Předmět, cíle personálního managementu
3.2.
Požadavky na pracovní místo, plánování lidských zdrojů
3.3.
Získávání a výběr pracovníků
3.4.
Hodnocení pracovníků
3.5.
Odměňování pracovníků
3.6.
Organizace dalšího vzdělávání
3.7.
Zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče
4.
Organizování
4.1.
Základní pojmy
4.2.
Charakteristické rysy organizací
4.3.
Dělba práce
4.4.
Koordinace mezi jednotlivými aktivitami podniku
4.5.
Organizační struktura
4.6.
Dělba pravomocí
5.
Vytváření organizačních struktur
5.1.
Organizační struktura, rozlišení podle míry formality
5.2.
Organizační struktura podniku
5.3.
Typy organizačních struktur
5.4.
Fáze růstu organizace

Úryvek

"RIZIKA PODNIKÁNÍ

- rizika podnikání chápeme jako možnost ztráty, která může podnikatele postihnout při podnikání, riziko je negativní jev, který je třeba předpokládat (štěstí přeje připraveným)
- riziko je nebezpečí spojené s výrobou, odbytem, poskytováním služeb – skutečně dosažené výsledky se budou lišit od toho, co jsme si naplánovali a může dojít ke ztrátě, ke konkurznímu řízení nebo bankrotu firmy
- lze chápat i jako nebezpečí odchylky od vytýčeného cíle
- rizika vycházejí z vlivů prostředí, vlivy jsou
a) vnější (neovlivnitelné) – změny hospodářské situace (změny DPH, inflace), nedostatek surovin, konkurence, životní úroveň, požadavky na životní prostředí …
b) vnitřní (interní)
• strukturální – právní forma podniku, velikost podniku, stáří podniku, kapitálové vybavení …
• podmíněné řízením – chyby v obsazení vedoucích pozic, při stanovení programu produkce, v rozhodnutích technologického charakteru, struktuře zaměstnanců, vadné plánování a kontrola …
Hospodářský život je plný nejistot a rizik. Moderní ekonomie zahrnuje riziko do chování firem, domácností, státu a tvrdí, že dnešní bohatství je odměnou za včerejší ochotu riskovat.

Klasifikace rizik
1) Rizika podnikatelsko hospodářská – jedná se o výsledek práce firmy jako
celku – úspěšnost managementu
• kapitálová – investice do nemovitostí (přestavby, stavby), do jiných podniků (akcie)
• provozní – operativní – problémy s dodavateli, zaměstnanci, v zásobování, poruchy elektřiny …
2) Osobní rizika
• osobní společenské riziko – funkční postup, získání prestiže, interpersonální vztahy, přeřazení na jinou práci, která neodpovídá kvalifikaci
• osobní ekonomické riziko – manko, hmotná odpovědnost - selhání
Postoje manažera vůči riziku
- ochota manažera při rozhodování podstupovat riziko, závisí na
a) stupni řízení – manažeři na vyšších stupních řízení mají pozitivnější postoj k riziku, vedoucí na nižších stupních mají menší pravomoci k rozhodování, neradi riziko podstupují
b) vlastnostech (osobnosti) manažera – souvisí s věkem a zkušenostmi, lze rozlišit odpůrce rizika a hazardéry
c) osobních preferencích manažera – vrcholový manažer někdy často riskuje v určitých oblastech (preferuje určité oblasti rizika)

Manažer dále rozlišuje
1. riziko nutné, nevyhnutelné – musí je podstoupit
2. riziko únosné – může je podstoupit
3. riziko neúnosné – nelze je podstoupit

K omezení podnikatelských rizik jsou přijímána různá opatření:
- při vypracování projektů se opírat o maximum informací, analyzovat situaci na trzích, konkurenci, požadavky zákazníků, zkoumat cenové vývoje atd.;
- propracovat projekty, zvážit možnost jejich realizace v etapách a možnost postupného rozhodování o řešení projektu, připravit variantní podobu projektů;
- u vysoce rizikových projektů zvážit možnost spojení se v podnikání s dalšími subjekty a tím rozložit riziko;
- zvážit možnosti pojištění rizika projektu atd."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, schémata a tabulka o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24365
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse