Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ročníková práce z hudební výchovy od renesance do současnosti

Ročníková práce z hudební výchovy od renesance do současnosti

Kategorie: Historie, Literatura, Dějepis, Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Charakteristika: Jedná se o ročníkovou práci, která se věnuje těm nejlepším hudebníkům všech dob, práce dále obsahuje i charakteristiku daného období a důležité prvky a znaky těchto období. Práce dále obsahuje rozbor tří oper.

Obsah

1.
Renesance
1.1.
Charakteristika období
1.2.
Hudba
1.3.
Období a předsavitelé
1.3.1.
I. generace (Burgunďané)
1.3.2.
II. generace
1.3.3.
III. generace
1.3.4.
Zbytek Evropy
1.3.5.
Vrcholná renesance Itálie
1.3.6.
Nejvýznamnější skladatelé
1.3.6.1.
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594)
2.
Baroko
2.1.
Charakteristika období
2.2.
Hudba
2.2.1.
Barokní vokální hudba
2.2.1.1.
Opera
2.2.1.2.
Oratorium
2.2.1.3.
Kantáta
2.2.2.
Barokní instrumentální hudba
2.2.2.1.
Sonáta
2.2.3.
Nejvýznamnější skladatelé
2.2.3.1.
Antonio Lucio Vivaldi (1678 - 1741)
2.2.3.2.
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
2.2.3.3.
Georg Friedrich Händel (1685 - 1759)
2.2.3.4.
Henry Purcell (1658 - 1695)
2.2.3.5.
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
3.
Klasicismus
3.1.
Charakteristika období
3.2
Hudba
3.2.1.
Formy
3.3.
Období a představitelé
3.3.1.
Předklasicismus
3.3.2.
I. Vídeňská škola - představitelé
3.3.2.1.Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
3.3.2.2.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
3.3.2.3.
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
3.3.2.4.
Christoph Willibald von Gluck (1714 - 1787)
3.3.3.
Český klasicismus - představitelé
3.3.3.1.
Jan Jakub Ryba (1765 - 1815)
4.
Romantismus
4.1.
Charakteristika období
4.2.
Hudba
4.3.
Období a představitelé
4.3.1.
Raný romantismus
4.3.1.1.
Franz Schubert (1797 – 1828)
4.3.1.2.
Carl Maria von Weber (1786 – 1826)
4.3.2.
Rozvinutý romantismus
4.3.2.1.
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
4.3.2.2.
Fryderyk Chopin (1810 – 1849)
4.3.3.
Novoromantismus
4.3.3.1.
Hector Berlioz (1803 – 1869)
4.3.3.2.
Richard Wagner (1813 – 1883)
4.3.3.3.
Johann Baptist Strauss (1825 – 1899)
4.3.4.
Klasicko-romantická syntéza
4.3.4.1.
Johannes Brams (1833 – 1879)
4.3.5.
Rusko
4.3.5.1.
Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881)
4.3.5.2.
Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893)
4.3.5.3.
Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873 – 1943)
4.3.6.
Česká národní hudba
4.3.6.1.
František Škroup (1801 – 1862)
4.3.6.2.
Bedřich Smetana (1824 – 1884)
4.3.6.3.
Antonín Dvořák (1841 – 1904)
4.3.6.4.
Zdeněk Fibich (1850 – 1900)
4.3.7.
Norsko
4.3.7.1.
Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907)
4.3.8.
Itálie
4.3.8.1.
Gioacchino Rossini (1792 – 1868)
4.3.8.2.
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
5.
Impresionismus - hudba přelomu století
5.1.
Charakteristika období
5.2.
Hudba
5.3.
Představitelé
5.3.1.
Francie
5.3.1.1.
Claude Debussy (1862 – 1918)
5.3.2.
Německo
5.3.2.1.
Richard Strauss (1864 – 1949)
5.3.3.
Česká národní hudba
5.3.3.1.
Karel Kovařovic (1862 – 1920)
6.
Hudba 1. poloviny 20. století
6.1.
Charakteritika období
6.2.
Hudba
6.2.1.
Styly
6.3.
Období a představitelé
6.3.1.
II. Vídeňská škola
6.3.2.
Pařížská šestka
6.3.3.
Zakladatel moderní hudby
6.3.3.1.
Paul Hindemith (1895 – 1963)
6.3.4.
Východoevropská hudba
6.3.4.1.
Sergej Prokofjev (1891 – 1953)
6.3.5.
Západoevropská hudba
6.3.5.1.
Carl Orff (1895 – 1982)
6.3.5.2.
Kurt Julian Weill (1900 – 1950)
6.3.6.
Česká hudba I. poloviny 20. století
6.3.6.1.
Leoš Janáček (1854 – 1928)
6.3.6.2.
Alois Hába (1893 – 1973)
6.3.6.3.
Jaroslav Křička (1882 – 1969)
6.3.6.4.
Miroslav Krejčí (1891 – 1964)
6.3.6.5.
František (Iša) Krejčí (1904 – 1968)
7.
Hudba po II. světové válce
7.1.
Charakteristika období
7.2.
Období a představitelé
7.2.1.
Itálie
7.2.1.1.
Luigi Nono (1924 – 1990)
7.2.2.
Česká (Slovenská) hudba
7.2.2.1.
Ilja Hurník (1922 - 2013)
7.2.2.2.
Ján Cikker (1911 – 1989)
8.
Obsah opery
8.1.
Aida – G. Verdi
8.1.1.
1. Dějství
8.1.2.
2. Dějství
8.1.3.
3. Dějství
8.1.4.
4. Dějství
8.2.
Prodaná nevěsta – B. Smetana
8.2.1.
1. Dějství
8.2.2.
2. Dějství
8.2.3.
3. Dějství
8.3.
Tristan a Izolda – R. Wagner
8.3.1.
1. Dějství
8.3.2.
2. Dějství
8.3.3.
3. Dějství
9.
Zdroje

Úryvek

"1 Renesance
1.1 Charakteristika období
Období renesance probíhalo zhruba okolo 15. – 16. století a tento významný umělecký sloh šel ruku v ruce s novým myšlenkovým hnutím – humanismem. Toto hnutí kladlo důraz na ekonomicko - společenský rozvoj, zájem byl hlavně o lidský, smyslově nazíratelný svět, byla to éra rozvoje poznání a zejména přírodních věd.
Celé toto období bylo inspirováno antikou. Středem zájmu je člověk a lidské bytí. Umělci renesance byli často i vědci, lidé měli všeobecný rozhled a vzdělání, umělci zastávali zároveň více profesí. Proto vznikl pojem „renesanční člověk“ neboli člověk všestranně nadaný. Umělci se snažili proniknout do podstaty žití, snažili se přijít na podstatu lidských citů a povah, hledali individualitu, racionalitu, harmonii, vyrovnanost, snažili se o realistické ztvárnění světa, kladli důraz na dokonalost.
Kolébkou a centrem renesance se stala Itálie (přesněji Florencie). Renesance se neprojevila jen v hudbě, ale v mnoha dalších uměleckých disciplínách například: v literatuře (Dante, Boccaccio, Petrarca, Villon, Shakespear, Cervantes), v sochařství (Michelangelo), v malířství (da Vinci, Boticelli, Rafael Santi) a v mnoha dalších disciplínách.
1.2 Hudba
Hlavní význam v renesanci má stále (stejně jako v minulosti) vokální hudba. Charakter hudby je i nadále polymelodický, až ke konci 16. století se důraz klade na harmonii. Hudba byla v renesanci neodmyslitelnou součástí každodenního života nejen králů a knížat, ale i lidí u dvora či „hudebních amatérů“ z měšťanské vrstvy. Hudba kolem sebe vířila vysoký všeobecný rozhled a vzdělání, také kulturu, znalost řečí, někdy i zběhlost ve filozofii.
Co se týče smyslové podstaty renesanční hudby, jednalo se hlavně o polymelodický sloh se srozumitelným textem (oproti středověkému napětí a křížení hlasů). Nejcharakterističtějšími znaky renesanční hudby byla tzv. „volná imitace“ (jedná se o napodobení či kompoziční techniku spočívající v umístění motivu či delšího hudebního úseku v různých hlasech) a také se vyvíjela harmonie. Zpívalo se hlavně čtyřhlasně a komponuje se tak, že každý úsek textu má svůj melodický nápad a ten se postupně rozvíjí a je přebírán dalšími hlasy.
Komponovaly se hlavně tenorové mše (chorál nebo světské písně) či mše parodické (zkomponovány na nějakou předlohu, často se jednalo o předlohu světskou). V 16. století propukl rozvoj svébytné instrumentální hudby. Po takřka celé období renesance byla nejdůležitějším útvarem hudby tzv. cyklická mše (lat. missa). Jednalo se o nejvyšší bohoslužebný obřad katolické církve. Tyto cyklické skladby se hrají dodnes na mších v kostelech, ale také je můžeme zaslechnout v koncertních síních.
Rané období renesance je označováno jako nizozemská škola. Pojmenování vzniklo díky skupině skladatelů, kteří žili a působili hlavně na území dnešního Nizozemí, Belgie a francouzského pohraničí. Nejdůležitějšími formami či útvary hudby v tomto období byly mimo mše žalmy, moteta, magnificaty, madrigaly, chansony, taneční frotolly a villanelly.
1.3 Období a představitelé
1.3.1 I. generace (Burgunďané)
Jednalo se hlavně o skladatele narozené a působící na přelomu 14. a 15. století, kteří se pohybovali na dvoře tehdejšího vévody Filipa Dobrého (1419 - 1467) v Dijonu, který se stal centrem kultury. Přechodně zde působil i jeden z nejvýznamnějších skladatelů té doby Guillaume Guray (1397 - 1474). Mezi jeho nejznámější skladby patří moteto Nuper Rosarum Flores či mše Ave Regina Caelorum."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30644
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse