Školský management

Kategorie: Management, Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledné zápisky z přednášek uvádějí do problematiky školského managementu. Nejprve krátce charakterizují vývoj teorií managementu a seznamují s pojetím a subsystémy školského managementu. Dále popisují obsah jednotlivých manažerských funkcí ve školství a zabývají se tématem image školy a kurikula.

Obsah

1.
Vývoj teorie managementu
2.
Pojetí školského managementu
3.
Subsystémy školského managementu
4.
Management a manažerské funkce
5.
Manažerské funkce ve školství
5.1.
Plánování
5.2.
Organizování
5.3.
Řízení ve školství
5.4.
Kontrola
5.5.
Motivace
5.6.
Funkce a fáze analyticko-diagnostická ve školství
6.
Image školy
7.
Kurikulum

Úryvek

"Vývoj teorie managementu
- klasická teorie managementu – vznik poč. 20.stol, Představitelé: Henry Fayol, Max Weber, Frederick Taylor, L. a F. Gilberthovi; zvyšování produktivity práce, dokonalé podmínky produktivity, živé stroje
- behavioristická teorie managementu – člověk jako inteligentní tvor, který pracuje proto, že musí Představitelé: E. Mayo, A. Maslow
- systémová teorie managementu – po 2. světové válce, pomohla úspěšně řešet situaci po 2. svět. Válce (organizace ve změněné době). Transformační systém, vstupy se mění na výstupy, zboží a služby. Představitelé: Ludvík von Bertallanffy
- situační teorie – nutnost reagovat na nové nastalé situace
- postmodernistická teorie – vychází z filozofických názorů na současný svět a ze zkušeností z východoasijských ekonomik. To, co vyhovovalo v určité době, v jiné nevyhovovat nemusí. …. Proto vzniká školský management. Řídit výchovu a vzdělávání je potřeba, hlavně ve školství, vzniká nová disciplína školský management

Pojetí školského managementu
- školský management je celkový systém řízení školství v zemi – od centrálního makrořízení přes střední články až po řízení na lokální úrovni. V tomto širším smyslu zahrnuje všechny činnosti a instituce, které vytvářejí nebo realizují vzdělávací politiku.
- v užším smyslu znamená termín školský management řízení školy, tzn. subjekty ředitele, zástupce ředitele aj., které řídí provoz konkrétní školy.
- ŠM je také obor studia, určený pro vzdělávání ředitelů škol, inspektorů, pracovní školské administrativy aj.

Subsystémy ŠM
- makrořízení – zkoumá instituce a osoby, které řídí výchovu a vzdělávání ve školském resortu. Zkoumá řízení ze strany státní školské správy, vzájemný vztah jednotlivých stupňů řízení školství v ČR, sociální otázky ve školství apod.
- mikrořízení – se zabývá otázkami vnitřního řízení školy, kompetencemi řídících činitelů, principy, funkcemi, metodami a formami řízení školy
- řízení pedagogického procesu – zkoumá usměrňování tohoto rozhodujícího procesu ze strany vedení školy, předmětových komisí, třídních učitelů, jednotlivých učitelů apod.

Management a manažerské funkce
- management je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušenosti, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci („manažeři“) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) směřujících k dosažení cílů organizace
- do systému manažerských funkcí patří plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí, kontrola a motivace"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse