Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Slyšící dítě neslyšících rodičů, specifika vývoje a jejich odraz v dospělosti - bakalářská práce

Slyšící dítě neslyšících rodičů, specifika vývoje a jejich odraz v dospělosti - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je přinést základní poznatky o specifikách vývoje slyšících dětí neslyšících rodičů a přispět tak k lepší informovanosti především pedagogických a sociálních pracovníků. Teoretická část definuje typy a stupně sluchových postižení a způsoby komunikace s dítětem používané sluchově postiženými rodiči. Popisuje rozvoj mluvy průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů a porovnává ho s rozvojem znakového jazyka neslyšícího dítěte znakujících rodičů. Rovněž zjišťuje, zda a jak je u slyšícího dítěte těžce sluchově postižených rodičů ovlivněn rozvoj mluvené řeči. Praktická část se formou dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru zaměřuje na zkušenosti, omezení a přínosy v celkovém vývoji slyšících dětí neslyšících rodičů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Sluch a sluchový orgán
2.2.
Sluchové vady
2.3.
Vývoj mluvené řeči průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů
2.3.1.
Vývoj mluvené řeči průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů
2.3.2.
Vývoj znakového jazyka neslyšícího dítěte (ND) znakujících rodičů
2.4.
Vývoj mluvené řeči u průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů
2.5.1.
Porovnání s vývojem znakového jazyka ND znakujících rodičů
2.5.2.
Rozvoj mluvené řeči slyšícího dítěte neslyšících rodičů
2.5.
Obecné problémy slyšících dětí neslyšících rodičů
2.5.1.
Role prarodičů v rodině
2.5.2.
Komunikační bariéra slyšícího dítěte s neslyšícími rodiči
2.5.2.1.
Její vliv na život, dodržování či nedodržování sociálních rolí
3.
Praktická část
3.1.
Metodika a zkoumaný vzorek
3.2.
Stanovené cíle a hypotézy
3.3.
Výsledky
4.
Závěr
5.
Použitá literatura
6.
Přílohy - dotazník

Úryvek

"2.2. SLUCHOVÉ VADY
Sluchové vady můžeme rozlišovat z více hledisek – z hlediska doby vzniku postižení, z hlediska místa vzniku postižení nebo z hlediska velikosti ztráty sluchu.
Prvním hlediskem je doba vzniku sluchové vady, kam řadíme osoby prelingválně a postlingválně neslyšící. Jak nám již název napovídá, prelingválně neslyšící jsou ti, kteří se jako neslyšící narodili nebo ti, kteří ztratili sluch ještě před začátkem rozvoje mluvené řeči. Postlingválně neslyšící jsou ti, kteří ztratili sluch v průběhu života alespoň po částečném nabytí mluvené řeči.
Z druhého hlediska, podle místa vzniku, rozlišujeme sluchové vady na převodní, percepční a také kombinované. Převodní sluchové vady jsou takové, které nám znemožňují slyšení na úrovni převodu zvukového vlnění (odtud převodní) ze zevního a středního ucha do ucha vnitřního. Pro představu sem patří například ucpání zvukovodu ušním mazem. Při sluchových vadách percepčních je poškozena kterákoliv nervová část sluchové dráhy. Například vláskové buňky Cortiho orgánu ve vnitřním uchu, porušení sluchového nervu následkem úrazu a další.
Dalším hlediskem je velikost ztráty sluchu, měřená v decibelech. Pro tuto kategorii je nejčastěji užíváno rozdělení podle Světové zdravotnické organizace (angl. zkr. WHO), které definuje sluchové poruchy takto:


[Tabulka 1: Klasifikace sluchových vad podle WHO]


2.3. VÝVOJ MLUVENÉ ŘEČI PRŮMĚRNÉHO SLYŠÍCÍHO DÍTĚTE SLYŠÍCÍCH RODIČŮ A VÝVOJ ZNAKOVÉHO JAZYKA NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE ZNAKUJÍCÍCH RODIČŮ
2.3.1. Vývoj mluvené řeči průměrného slyšícího dítěte slyšících rodičů
„Řeč je specificky lidskou schopností. Jedná se o vědomé užívání složitého systému znaků a symbolů ve všech jeho formách. … Tato schopnost nám není vrozená, na svět však přicházíme s určitými dispozicemi, které se rozvíjejí až při verbálním styku s mluvícím okolím“ (Klenková, 2006).
Mluvené řeči, nebo také mluvě, která je vytvářena mluvidly, se musíme naučit. Jak se tedy vyvíjí mluva u průměrného slyšícího dítěte? Autoři (například Sovák, Příhoda, Lechta a další) popisují vývojová stádia řeči různě a většinou je nazývají podle typických procesů vývoje. Zde si uvedeme vývojová stádia tak, jak je uvádí ve své publikaci Klenková (2006):
a) Přípravná (předřečová) stádia vývoje
Do tohoto období, které můžeme časově ohraničit přibližně od narození do 1 roku věku dítěte, spadají projevy, které mají vliv na další vývoj řeči. Patří sem předverbální projevy a neverbální aktivity.
Předverbální projevy (v budoucnu se projeví jako verbální složka řeči) jsou jakousi přípravou pro artikulační orgány a vyvíjejí se už v prenatálním období například ve formě tzv. nitroděložního kvílení nebo dumlání palce. Po narození přichází další projev – křik, který se kolem 6. týdne citově zabarvuje a přechází v tzv. houkání nebo broukání. S tím se prolíná žvatlání, charakteristické dalšími rozmanitostmi zvuků, související s utvářením resonančních dutin, ústní a hltanové dutiny. Při tvorbě hlasu dítě opakuje sání a polykací pohyby, i když nepřijímá potravu, to nazýváme jako pudové žvatlání. Napodobující žvatlání se objevuje v druhé polovině prvního roku dítěte – dítě napodobuje své vlastní zvuky. Zapojuje vědomě sluch i zrak, vnímá pohyby mluvidel matky. V přibližně desátém měsíci pozorujeme stádium rozumění, kdy dítě nerozumí ještě obsahu slov, ale spojuje se sluchovým vjemem konkrétní situace."

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, studijní program Speciální pedagogika, studijní obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje 1 tabulku, rozsah čistého textu je cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22361
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse