Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální a drogová prevence - výpisky z přednášek

Sociální a drogová prevence - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednáška z oblasti sociální a drogové prevence se věnuje sociální patologii a deviaci, definuje normalitu a abnormalitu a zdroje a příčiny sociálně patologických jevů. Zabývá se agresivitou, násilím či suicidálním chováním. Uvádí různé typy závislostí, stádia jejího vzniku a vývoje a popisuje návykové a impulsivní poruchy jako patologické hráčství, pyromanii, kleptomanii a trichotillomanii. Informuje také o sociálně patologických jevech spojených s prostředím rodiny a syndromu CAN, tedy o syndromu týraného a zneužívaného dítěte.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1
Sociální patologie a deviace
1.2
Sociální patologie a vědní disciplíny
2.
Normalita a abnormalita
3.
Zdroje a příčiny sociálně-patologických jevů a deviace
3.1
Teorie zdrojů patologie
4.
Agresivita, násilí
5.
Suicidální chování
5.1
Euthanasie
5.2
Sebepoškozování
6.
Závislosti
6.1
Psychoaktivní látky
6.2
Syndrom závislosti
6.3
Závislost a škodlivé užívání alkoholu
6.4
Vznik a vývoj závislosti
7.
Návykové a impulzivní poruchy chování
7.1
Nutkání
7.2
Příčiny vzniku
7.3
Patologické hráčství
7.4
Pyromanie
7.5
Kleptomanie
7.6
Trichotillomanie
8.
Sociálně patologické jevy spojené s prostředím rodiny
8.1
Genderová teorie
9.
Syndrom týraného a zneužívaného dítěte – CAN
9.1
Fyzické týrání
9.2
Psychické týrání
9.3
Sexuální zneužívání
9.4
Zanedbávání
9.5
Klasický obraz psychické deviace malého dítěte
9.6
Hlavní typy osobnosti deprivovaného dítěte
9.7
Posuzování týraného dítěte

Úryvek

"3. Zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace
Klíčová slova: etiologie sociálně-patologických jevů, teorie příčin, teorie sociálního učení, teorie temperamentu a charakteru, teorie anomie, diferenciální asociace, etiketizace.

- etiologie sociálních patologických jevů a chování: deviantní a patologické chování vzniká ve vztahu ke společnosti. Souvislost vzniku a společenských faktorů je zřejmá. Bio-psycho-sociálně-spirituální existence člověka x časoprostorovost existence.

- teorie zdrojů patologie:
1. biologicko psychologické teorie: teorie rozeného zločince – antropometrická měření – tělesné a duševní znaky typické pro degenerovanou skupinu lidí. Tím zvýšené riziko kriminálního chování.
Oligofrenie jako příčina delikvence.
Genetické a adopční studie (učení, výchova).
2. sociálně psychologická studie: větší počet vlivů, vybrané osobnostní charakteristiky, závislost na vyladěnosti psychické dispozice jedince, kognitivních schopností.
3. teorie charakteru a temperamentu: multidimenzionální teorie, předpoklad specifických reakcí, vycházejících z osobnostních rysů jedince.
Jsou jimi: (v negativním slova smyslu)
vyhledávání nového – snadná vzrušivost, impulzita, neukázněnost, nestálost v jednání a vztazích
vyhýbání se poškození – nízká zodpovědnost, risk v chování, nedostatek sebereflexe
vytrvalost – nižší zájem o práci, neschopnost plnit cíle
sebeřízení – nevyzrálost, obviňování, destrukce, nezodpovědnost, nespolehlivost – až porucha osob.
spolupráce – sebestřednost, netolerance, pomstychtivost, bezohlednost
sebepřesah – pyšnost, sebevědomost, nespokojenost, hamižnost
Delikventní jedinec – sebestřednost, lhostejnost k hodnocení a ocenění. Důležité pouze vlastní uspokojení a vlastní názor. Není schopen dialogu, zvýšená potřeba zážitků, méně pociťuje strach, nereaguje na nebezpečí.
Důsledek: neadekvátní jednání v situacích.
4. teorie odlišného kognitivního stylu: model osmi primárních kognitivních charakteristik
- ospravedlňování kriminálního chování
- odblokování zábran v chování (minulé i budoucí činy)
- pocit privilegovanosti
- orientace na moc
- sentimentalita, klamání okolí i sám sebe
- extrémní forma sebedůvěry
- kognitivní indolence – lenost uvažovat
- neschopnost trvalého názoru
5. teorie kulturního přenosu: deviantní a patologické chování je naučeno v primárních skupinách a v interakcích s druhými. Vzniká v různých subkulturách, kde je považováno za normální.
6. teorie anomie - anomie - nomos - zákon, anomie - bezzákonnost. Ve společnosti přestávají platit zákony ve smyslu nejen právním, ale i morálním. Rozpor mezi kulturními normami a sociální realitou vede ke zhroucení norem ak anomii.
bio-psycho-sociálně-spirituální vzorec existence člověka
jedinec - společnost (polis) – celek světa"

Poznámka

V textu je zaměňováno slovo genderová za generová.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20349
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse