Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Sociální aspekty pedagogické profese - otázka ke SZZk 2/13

Sociální aspekty pedagogické profese - otázka ke SZZk 2/13

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociologie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Otázka v bodech charakterizuje sociální aspekty pedagogické profese, uvádí hlavní funkce sociálního pedagoga a vyjmenovává škálu jeho pracovních činností. Zabývá se prací v terénu, včetně cílových skupin, a všímá si možnosti uplatnění sociálních pedagogů v různých odvětvích sociálních služeb. Předchozí vypracovanou otázku naleznete zde Současné přístupy v pedagogice volného času a místo sociálního pedagoga v nich - otázka ke SZZk 1/13 a následující zde Sociální pedagogika jako vědní obor, její vymezení a vývoj - otázka ke SZZk 3/13.

Obsah

1.
Sociální aspekty z pedagogické profese
1.1.
Definice pedagogické profese
1.2.
Profese x povolání
2.
Profesní model sociálního pedagoga
2.1.
Hlavní funkce sociálního pedagoga
2.2.
Profese sociálního pedagoga
2.3.
Charakteristika pracovních činností sociálního pedagoga
2.4.
Profesionální typologie
2.5.
Dle Caselmanna
2.6.
Zdravotní důsledky pedagogické profese
3.
Práce sociálního pedagoga v terénu
3.1.
Charakteristika
3.2.
Aspekty
3.3.
Cílové skupiny streetworku
3.4.
Typy kontaktů
3.5.
Metody navození změny
3.6.
Formy práce
4.
Uplatnění sociálního pedagoga v jednotlivých resortech

Úryvek

"Sociální aspekty pedagogické profese.
- Pedagogická profese
- vznikla jako důsledek společenské dělby práce.
- Profesní příprava učitelů je u nás uskutečňována od r. 1808 a profesní příprava vychovatelů se objevuje ještě později.
- V současné praxi mají učitelé vesměs vysokoškolské vzdělání, vychovatelé minimálně středoškolské. Paradoxně se začaly vést diskuse o potřebnosti a nezbytnosti VŠ přípravy. Toto by vedlo k degradaci a ke snižování prestiže profese.
- V souvislosti s rozvojem vědy a techniky je možno se setkat i s názory, které hovoří o postupném zániku této profese a o náhradě učícími stroji a dalšími technickými prostředky.
- Úloha výchovného profesionálního pracovníka je však nezastupitelná.
• Význam sociální pozice a prestiž ped. profese je dán úlohou a významem výchovy a vzdělání ve společnosti.
o Význam vědy i vzdělanosti vzrůstá, každá společnost je si toho plně vědoma i když ne vždy je to plně doceněno a tedy i úloha školy, učitelů a vychovatelů by měla nabývat na důležitosti a významu. Paradoxně tomu tak není, je to dáno i výraznou feminizací této profese a ne zcela odpovídající finanční ohodnocení
o Sociální pozice souvisí i se soc. prostředím - stále je rozdíl v postavení učitelů na venkově a ve městě. Sociální pozice dané profese určuje míru vážnosti a úcty jakou daná profese ve společnosti požívá.
o Negativě ovlivňuje prestiž ped. profese zásahy laiků do výchovného procesu ve výchovných institucích, každý je totiž přesvědčen, že výchově rozumí, protože většina lidí jako rodiče také výchovně působí a mají jisté zkušenosti. Faktem je, že se oficiálně pokládá učitel za zastupitelného nekvalifikovanou silou, což se nikdy neděje např. s lékařem či právníkem.
o Pozice i prestiž profese viděná očima ped. pracovník - samých se jeví horší, než tomu je ve skutečnosti v očích veřejnosti. To nic nemění na skutečnosti, že pedagogická profese doceňována celospolečensky není. To se pak promítá do osobní spokojenosti s profesí. Jde o práci s vysokou společenskou odpovědností a velmi náročnou - opakem je společenské a finanční ohodnocení.
o Toto je zřejmě hlavní příčinou poměrně značné fluktuace v dané profesi. Přísun schopných jedinců do učitelství je vystaven soutěži s lukrativnějšími a prestižnějšími povoláními. Krize učitelství má však hlubší kořeny než pouze platové. Učitelství vyžaduje určité sebeobětování ve prospěch dorůstajícího pokolení.
o Pedagogové konají svou práci jakoby na očích veřejnosti - především rodičovské, a tou jsou také tak či onak posuzování.
o Výchovný pracovník bezprostředně působí v určitém místním společenství, což působí nejen na pracovní výkon ped. pracovníka, ale často i na jeho chování ve volném čase. On může tímto svým chováním výsledky svého pracovního úsilí podpořit, ale také snížit či přímo znehodnotit. Jeho pracovní činnost je částečně propojena se způsobem života ve volném čase a místním prostředí klade zvláštní požadavky i na jeho chovní mimo školu.

Povolání x profese
• Povolání – forma ekonomické aktivity
• Subjektivně – specifická aktivita zajišťující obživu
• Objektivně – vymezuje místo jednotlivce v komplexu činností tvořících ekonomiku společnosti"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Byla použita pro přípravu na státní závěrečné zkoušky magisterského studia oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Hradec Králové. Lze ji však použít i pro přípravu na dílčí zkoušku z předmětů Sociální pedagogika a Pedagogika volného času.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse