Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sociální chování úředníků

Sociální chování úředníků

Kategorie: Komunikace, Služby, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje chování úředníků ke svým klientům. Rozebírá postoje, jednání, zdali je přístup úředníků rozdílný pro různé skupiny obyvatel, jak se liší úřad od úřadu, zda je situace srovnatelná, nebo naprosto odlišná v malé obci a ve větším městě, či velkoměstě. Autor upozorňuje na zjištěné nedostatky a navrhuje příslušná řešení. Práce obsahuje empirický výzkum.

Obsah

1.
Úvod
2.
Řešený problém, cíle práce
2.1
Sociální chování a jednání
3.
Způsob získání a vyhodnocení informací
3.1
Otázky v dotazníku
3.2
Analýza jednotlivých odpovědí dle údajů získaných v anketě
3.3
Rekapitulace zjištěných problémů
4.
Dotazník pro úředníky
4.1
Otázky v dotazníku
4.2
Analýza jednotlivých odpovědí dle údajů získaných v anketě
4.3
Návrhy pro oblast vzdělávání pracovníků
4.4
Zdůvodnění návrhů
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Sociální chování a jednání

„ Sociální jednání je současně vždy jevem psychickým – podmíněno lidskou psychikou, a sociálním – je výsledkem působení sociální interakce a sociálních jevů a je orientováno na jiné sociální subjekty.“
Předně je však třeba rozlišit pojem chování a jednání:
- chováním v nejširším smyslu rozumíme souhrn všech činností jedince, jež jsou patrny z vnějšku. Jde o reakce organismu na vnější nebo vnitřní podněty. Chování může být reflexní, neuvědomělé nebo zcela záměrné.
- jednání je naproti tomu vědomá k cíli zaměřená činnost, jež je v podstatě řešením úkolu.
Jen některá chování jsou tedy současně jednáním. Pod sociálním jednáním je třeba rozumět takové jednání, které je svým smyslem orientováno na ostatní zúčastněné sociální subjekty jednání. Americký sociolog polského původu Florian Znaniecki vymezil sociální jednání takto: „ souhrn činností směřujících k vyvolání změněného chování, postojů nebo snah jednotlivců či skupin, jež by vedly k uspokojení určitých potřeb, přání nebo zájmů jednajících subjektů.“
Jednání (sociální jednání) je ovlivňované objektivními faktory povahy sociální. Tím, že se člověk rodí do společnosti, střetává se s kulturními pravidly, které byly vytvořeny a vyjednány dávno před jeho narozením. Setkává se s nimi v interakcích s druhými lidmi, kteří podle těchto pravidel jednají a očekávají, že i on bude postupovat určitým způsobem. Tímto očekáváním, případně sankcemi vyvolávají na člověka tlak, aby patřičným způsobem jednal. Míra nátlaku různých lidí na člověka se mění s pozicí a vlivem, který lidé v okolním prostředí mají. Závisí také na počtu těchto lidí a jejich jednání jak se jedinec v dané situaci zachová.
Kulturních pravidel chování a sociálních interakcí existuje velké množství. Na jednání člověka nepůsobí izolovaně, ale mezi jednotlivými pravidly, očekáváními a interakcemi existují vzájemné souvislosti. Tato související, vzájemně vztažená pravidla, resp. lidé jednající podle těchto pravidel, nazýváme sociální struktury, které ve svém souhrnu určují sociální jednání jedince. Proto je sociální jednání poměrně dobře předpověditelné druhými lidmi. Můžeme předpokládat, jak se v určité situaci asi lidé zachovají.
Jak již bylo řečeno výše: „Míra nátlaku různých lidí na člověka se mění s pozicí a vlivem, který lidé v okolním prostředí mají,“ a zde jsme právě v situaci, kdy občan přichází na úřad, kde sedí jistý úředník, který se ale z pozice své funkce cítí většinou jako „chytřejší, schopnější…“ Podle toho také přistupuje k občanu jako žadateli o cokoli. Z titulu své funkce se také ve většině případů chová arogantně, nepříjemně, neporadí, přestože zná správné řešení, honí člověka ode dveří ke dveřím…
Zde bych klidně mohla uvést vlastní příklad. Můj syn je pro svoji chorobu – Cystická fibróza – posuzován jako dlouhodobě těžce zdravotně postižený.
V synových pěti letech bylo jednou úřednicí sociálního odboru pověřeného Městského úřadu rozhodnuto, že syn nemá na dávku nárok, protože je schopen, cituji: je schopen si sám nakoupit, sám si připraví stravu, sám se oblékne, sám se oholí – což je zvlášť pikantní, sám si zabezpečí příjem léků a inhalací, tudíž není osobou, která vzhledem ke zdravotnímu stavu potřebuje pomoc druhé osoby."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17287
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse