Sociální patologie

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v kusých heslech zpracovává 8 témat z oblasti sociální patologie. Každá kapitola obsahuje vymezení základní problematiky a další rozšiřující informace pro správné pochopení daného tématu. Jako první je objasněn pojem sociálně patologický jev a je vysvětlen termín norma a její druhy. V druhé části hledá autor příčiny vzniku poruch chování a rozebírá pojem rodina. Třetí část nabízí rozdíly mezi termíny týrání, zanedbávání a zneužívání. Zde se dočteme i o syndromu CAN a domácím násilí. V následující kapitole jsou popsány znaky trestného činu u dětí a mládeže. Jako páté téma byla zvolena agresivita a především jsou cenné rady, jak zvládat dítě se syndromem ADHD nebo ADD. Šestá kapitola je věnována hledání příčin vzniku domácího násilí a popisu vlivu domácího násilí na dětech. Předposledním tématem je kriminalita, kdy autor radí, jak jí předcházet. Závěr patří problematice vězeňství.

Obsah

1.
Co je to sociálně patologický jev
1.1
Norma, jejich druhy a jak se tvoří
2.
Příčiny sociálně právní prevence
2.1
Příčiny vzniku poruch chování
2.2
Rodina
2.3.
Dělení prevence
3.
Syndrom CAN
3.1
Týrání, zanedbávání, zneužívání,
3.3
Domácí násilí- oběť a pachatel
4.
Znaky trestného činu u dětí a mládeže
5.
Agresivita, poruchy pozornosti a typ ADHD, LMD
5.1
Hlavní výchovné zásady používaní pro výchovu dětí s ADHD/ADD
5.2
Typy poruch chování
6.
Oběti trestných činů a domácí týrání
6.1
Hledání příčin vzniku domácího týrání
6.2
Vliv domácího týrání na děti
7.
Faktory kriminality
7.1
Typy pachatelů
7.2
Kriminalita a trestná činnost mládeže
7.3
Prevence kriminality, preventivní programy
8.
Vězeňství
8.1
Vazba a VTOS
8.2
Probační a mediační služba

Úryvek

"Příčiny vzniku poruch chování:
o genetická dispozice k disharmonickému vývoji a nestandardnímu způsobu reagování
o biologická dispozice
o úroveň inteligence
o vliv sociálních faktorů – patří mezi nejvýznamnější – nevhodné prostředí pro život dítěte podporuje rozvoj nežádoucích způsobů chování.

Rodina – nápodoba a identifikace s rodiči – vliv na chování, hodnotový systém, citová deprivace v případech, že rodiče jsou abnormální osobnosti – asociálové, závislí, emoční chlad…
Změny ve fungování rodiny - neplní své funkce - SUBDEPRIVÁTNÍ PŮSOBENÍ = nuda, nedostatek životního smyslu a adekvátních citů.
- nepodnětnost – rodina se setkává velmi omezeně (v důsledku pracovního vytížení, počtu
členů atd.) Dítě si tudíž hledá náplň volného času samostatně.

Rodina žijící v subkulturním prostředí – významný vliv pro dítě v případě nápodoby - vliv náboženských sekt, předsudků.
Rozvoj nežádoucího chování může stimulovat i životní prostředí a nežádoucí životní styl – sídliště, samoty, výlety do hypermarketů apod.
Skupina vrstevníků – asociálně zaměřená parta se specifickými hodnotami a normami
-význam party však zůstává v závislosti na nevhodné výchově v rodině.

PŘÍČINA: vliv sociálně patologického prostředí (nejen rodina, ale i skupuna vrstevníků, pedagogové) nebo lidé, kteří jsou z prostředí vyčleněni nebo mají duševní poruchu

Rodina - největší stimul pro zdravý vývoj dítěte, ale někdy je rodinné prostředí narušené = sociálně patologický jev v rodině

- neúplná rodina (chybí vzor)
- nefunkční rodina (chybí citové vazby)
- NŽS (náročné životní situace)
- Nevhodné výchovné styly (autoritativní, pedocentrická, hypersenzitivní, deklasující a degradující, patologická, nedostatečné působení)

Pokud se u dítěte objeví příznaky takové výchovy:
- ohlašovací povinnost, návštěva v rodině, předběžko, diagnostický ústav, DD nebo do rodiny
- pokud je rodina v pořádku -> doporučení poradny"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19393
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse