Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální patologie, sociální deviace a kriminalita - otázky ke zkoušce

Sociální patologie, sociální deviace a kriminalita - otázky ke zkoušce

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nabízí 16 přehledně zpracovaných okruhů ke zkoušce z oblasti sociální deviace, sociální patologie a kriminality. Úvodní otázky vymezují pojmy a koncepce daného odvětví a přibližují jeho teoretická východiska. Pokryty jsou zde souvislosti anomie, normality či sociální kontroly a představeny teorie příčin sociálně patologických a deviantních jevů. Následující okruhy se věnují prevenci a represi těchto jevů a rozebírají jejich jednotlivé druhy od xenofobie po prostituci.

Obsah

1.
Sociální deviace, sociální patologie a kriminalita
1.1.
Sociální deviace
1.2.
Geneze sociologických teorií sociální deviace
1.3.
Sociální patologie
1.4.
Kriminalita
1.5.
Vztah mezi sociální deviací, sociální patologií a kriminalitou
2.
Anomie: vymezení pojmu, rozdíly v pojení a interpretaci u jednotlivých autorů
2.1.
Anomie
2.2.
Teorie anomie Émila Durkheima
2.3.
Teorie anomie R. K. Mertona
2.4.
Leo Srole a další
3.
Normalita, její zdroje, základní normativní systémy
3.1.
Sociální normy a jejich původ
3.2.
Normalita a její pojetí
3.3.
Základní normativní systémy v tradiční a moderní společnosti
3.4.
Rozdíl mezi normativní a reaktivní koncepcí sociální deviace
4.
Vnitřní příčiny sociálně patologických jevů
4.1.
Biologické teorie sociální deviace
4.2.
Psychologické teorie sociální deviace
5.
Vnější příčiny sociálně patologických jevů
5.1.
Strukturální teorie sociální deviace
5.2.
Subkulturní teorie sociální deviace
5.3.
Konfliktové teorie sociální deviace
6.
Reaktivní (interpretativní) koncepce příčin sociálně patologických jevů
6.1.
Interakční teorie sociální deviace
6.2.
Teorie, které zdůrazňují subjektivní interpretace, smysl a význam
6.3.
Situační teorie sociální deviace
7.
Sociální kontrola
7.1.
Vymezení pojmu
7.2.
Teorie sociální kontroly
7.3.
Nástroje a aktéři sociální kontroly
8.
Kriminologie
8.1.
Kriminologie jako samostatný vědní obor
8.2.
Předmět kriminologie
8.3.
Pojetí kriminologie
8.4.
Dělení kriminality
8.5.
Směry a představitelé
8.5.1.
Biologické kriminogenetické teorie
8.5.2.
Psychologické kriminogenetické teorie
8.5.3.
Sociologické kriminogenetické teorie
8.5.4.
Multifaktorové kriminogenetické teorie
9.
Regulace a prevence sociálně patologických jevů
9.1.
Kriminální politika, prevence a represe
9.2.
Spravedlnost
9.3.
Tresty
10.
Xenofobie a rasismus
11.
Korupce a organizovaný zločin
12.
Šikanování
13.
Domácí násilí
14.
Alkoholismus a toxikomanie
15.
Gamblerství a workoholismus
16.
Prostituce a promiskuita

Úryvek

"1. SOCIÁLNÍ DEVIACE, SOCIÁLNÍ PATOLOGIE, KRIMINALITA - VYMEZENÍ POJMŮ, JEJICH GENESE A VZÁJEMNÝ VZTAH

SOCIÁLNÍ DEVIACE:
- porušení nebo podstatná odchylka od některé sociální normy
- má význam v sociálních interakcích a vztazích
- porušení formálních očekávání či neformálních požadavků, které jsou kladeny na lidské chování v dané společnosti
- nelze ji ztotožňovat s trestnou činností (pouze jedna z jejich forem)
- opak nesociální deviace (u lidí) – skrytá deviace (nerozpoznaná nebo rozpoznaná, ale neoznačkovaná)

Typy sociální deviace:
• pozitivní – sociální normy jsou dodržovány až do krajností (abstinence)
• negativní – absolutní porušení sociální normy (alkoholismus)

Formy deviace:
o deviace jako kvalita – odchylka od struktury či funkce jevu
o deviace jako kvantita – počet případů a míra odchylky od normy

Struktura sociální deviace:
- deformace sociálních:
o hodnot
o institucí
o norem
o vztahů

Abnormalita:
- nelze ztotožnit s deviací
- vztahuje se ke statistickému, funkčnímu a ideálnímu pojetí normality
- abnormální nemusí být deviantní (např. genialita) à je to statisticky vzácné
- sociální deviace se vztahuje k sociální normě

Lundberg:
- dodržování normy podléhá tzv. normálnímu rozložení
- na protilehlých stranách leží pozitivní a negativní sociální deviace
- na okrajích extrémní chování à negativní je stíháno systémem sociální kontroly

Toleranční limit:
- existuje v každé společnosti, protože žádná norma není nikdy dodržována úplně přesně a všemi lidmi stejně
- jakou míru nedodržování normy je společnost ochotna tolerovat (např. alkohol při řízení)"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové pojmy jsou značeny tučně a kurzívou.
Součástí práce je drobné schéma a tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23159
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse