Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální patologie - vypracované otázky ke zkoušce

Sociální patologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 44 vypracovaných otázek k předmětu sociální patologie. Otázky jsou zaměřeny na objasnění základních pojmů, šikanu, sekty, extremismus, kriminalitu, závislosti, sebevraždy, jejich prevenci, apod. Uvádí citace ze zákona.

Obsah

1.
Vysvětlete pojmy - mobiling, bossing, sexuální harašení, mobbing, buling.
2.
Šikana a její fáze - co je to, co do ní spadá, 5 vývojových fází, OSTRAHISMUS.
3.
Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ( poprvé hovořeno o blahu dítěte ).
4.
Sekty a sektářství, proč táhnou, koho můžou svést, proč se tam lidé uchylují.
5.
Extremistické hnutí v České republice.
6.
Patologické závislosti - pojmenování, vyjmenování těch se kterými jsme se setkali.
7.
Nové oblasti kriminality v moderní společnosti ( internet, dětská pornografie, dětská prostituce ).
8.
Kriminalita a její vývoj (skripta - celé společnosti, dětí a mládeže, co je nové, snižování a zvyšování věkové hranice pachatelů).
9.
Zjištění a řešení šikany.
10.
Typy závislostí ( tabakismus, alkoholismus, apod. ).
11.
Kriminalita páchaná na dětech ( §§ 215, 217, 242, 243 trestního zákona ).
12.
Sexuální a tělesné zneužívání ( kde se vyskytuje, kdo bývá pachatelem apod. ).
13.
Sexuální deviace v aktivitě ( ty které se provádí v aktivitě a které v objektu ).
14.
Novela trestního řádu a zákona ( §§ 102, 157, 158 + 55a ).
15.
Problematika etnických skupin ( které jsou u nás, zákonné možnosti, násilí, agrese ).
16.
Rodina a týrání dítěte ( výchovné prostředí ).
17.
Které sekty znáte a jejich specifické projevy.
18.
Citové týrání a vydírání ( kam to spadá - §§ 215, 215a - domácí násilí ).
19.
Projevy anorexie a bulemie.
20.
Negativní vlivy v rodinné výchově a její důsledky.
21.
Závislost na alkoholu ( § 218 ).
22.
Vysvětlete pojem OSTRAHISMUS ( vývojové fáze šikany ).
23.
Zanedbávání, systémové a systematické týrání ( vysvětlete pojmy ).
24.
Sebevraždy a sebevražednost ( příčiny, zejména u mladých ).
25.
Vyjmenujte nejméně pět patologických jevů a možnosti preventivního působení, jestli jsou na to §§.
26.
Volný čas dětí a jejich aktivity ( trestná činnost páchaná na dětech ).
27.
Co je to VIKTIMIZACE.
28.
Divácké násilí a jeho projevy ( k čemu dochází, proč k tomu dochází, koho se týká ).
29.
Závislost na hracích automatech ( instituce na starost, §§ ).
30.
Sexuální deviace v objektu.
31.
Patologické hráčství ( i karty, dá se léčit nebo ne, prevence ).
32.
Drogová závislost ( proč dochází, kde ).
33.
Úmluva o právech dítěte.
34.
Spolupráce MŠ, MV a dalších - metodiky, kdy vznikly, čeho se týkají.
35.
Domácí násilí, projevy, naplnění SPTČ, možnosti, oběti.
36.
Vznik a formování sekt.
37.
Systémové a systematické týrání.
38.
Kriminalita páchaná na dětech.
39.
Výchovné rodinné prostředí a jeho rozčlenění.
40.
Negativní vlivy v rodinné výchově a její důsledky.
41.
Které sekty znáte a jejich specifické projevy.
42.
Prevence šikany.
43.
Spolupráce státu a nestátních organizací.
44.
Drogy - držení, výroba, distribuce, podávání

Úryvek

"Definici drogové závislosti tvořilo vždy několik charakteristik :

- existence fyzické nebo psychické závislosti,
- tendence ke zvyšování dávek,
- nezvladatelná touha po opakování aplikace,
- negativní důsledky na jedince i na společnost.

Abstinenční syndrom - Je další charakteristikou, která se často objevuje při užívání drog. Často se rozvíjí při odvykání a léčbě a projevuje se zpravidla vegetativními a psychopatologickými reakcemi organismu.

Příčiny drogové závislosti - rizikové faktory ovlivňující vznik závislosti :

Exogenní ( sociální ) :

- městské prostředí, kde ji i větší možnost získat drogu,
- disfunkční rodiny, kde není dítě citově akceptováno a vychováváno,
- rodiče, kteří ve větší míře užívají léky, drogy, nebo alkohol,
- nižší úroveň vzdělání,
- zvýšený vliv subkultury ve které se člověk pohybuje.

Endogenní ( psychické ) :

- zvýšené emoční prožívání, dráždivost a psychická labilita,
- neschopnost rozumově posoudit sebe a okolní realitu,
- rigidita při řešení životních situací,
- odchylky a deviace v oblasti autoregulace.

Klasifikace drogových závislostí :

Psychoaktivní látky jsou podle Světové zdravotnické organizace rozděleny do čtyř
skupin :

1) Látky nepoužívané v lékařství a velmi nebezpečné závislostí ( např. tetrahydrocannabinol,
psylocibin, LSD ).

2) Látky v lékařství užívané a nebezpečné pro vznik závislosti (např. fenmetrazin, amfetamin, diazepam ).

3) Látky v lékařství používané s menším rizikem pro vznik závislosti (např.chlordiazepoxid
4) Látky ostatní, které mohou závislost vyvolat ( např. látky používané v průmyslu, těkavá
rozpouštědla, lepidla ).
Trestní zákon.
§ 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní látku, prekursor nebo jed.

§ 187a Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství
větším než malém.

§ 188 Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené
výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahující omamnou nebo
psychotropní látku nebo jedu.

§ 188a Šíření toxikomanie.
Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří.

§ 89 odst. 10. Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15072
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse