Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Sociální psychologie - Výrost a Sleměník

Sociální psychologie - Výrost a Sleměník

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailní výpisky z učebnice na předmět sociální psychologie od Výrosta a Sleměníka. Rozebírá nejen socializaci, sebesystém, ale i postoje, sociální poznávání nebo malé sociální skupiny.

Obsah

1.
Predmet sociální psychologie
2.
Histórie sociální PSY
3.
Socializace
4.
Sociální psychologie osobnosti
5.
Sebesystém
6.
Identita v soc. PSY
7.
Postoje, ich utváření a změna
8.
Soc. poznávání
9.
Soc. komunikace
10.
Malé sociální skupiny
11.
Makrosociální jevy
12.
Medzikultúrní PSY

Úryvek

"3.3.2. Teŕia sociálneho učenia J. Rottera
- vysvetľovali sociálne učenie a správanie v interakcii s prostredím.
- išlo o uspokojovanie potrieb vďaka iným ľuďom.
- jeho učenie bolo vystavané na 4 premenných:
1. Potenciál správania – pravdepodobnosť voľby určitého správania z niekoľkých
možností, kt. situácia ponúka.
2. Očakávanie – pravdepodobnosť, že správanie povedie k určitému cieľu. Vytvára sa na
základe minulej skúsenosti. Čím častejšie viedlo určité správanie
k posilneniu tým bude vyššie očakávanie.
3. Hodnota posilnenia – preferencia jedného posilnenia pred druhým v situácii, kde je
pravdepodobnosť ich výskytu približne rovnocenná.
4. Psychologická situácia – odlišnosť interpretácie rôznymi ľuďmi.

3.3.3. Teórie sociálneho učenia R. Searse
- išlo o pokus prepojenia psychoanalytickej a S – R. teórie.
- snažil sa pochopiť spôsob, akým deti začínajú internalizovať hodnoty a postoje kultúry v ktorej sú
vychovávané.
- zameral sa na problémy s agresiou, odolnosti voči vine
- zdôrazňoval úlohu rodičov pri interalizacií.
- mechanizmus vývoja považuje učenie, ktorým si dieťa osvojuje vhodné činnosti a fyzické zranie.

3.3.4. Teórie sociálneho učenia A. Bandury
- zameral sa na proces – napodobňovania
- ako deti a dospelí kognitívne spracovávajú svoje sociálne zážitky a ako toto poznanie ovplyvňuje ich
správanie a vývoj.
- Učenie napodobňovaním v sebe ukrýva 4 komponenty:
1. Pozornosť – pozorovateľ musí venovať pozornosť udalostiam, kt. sú mu predkladané.
2. Retence – toto pozorovanie musí byť uložené do pamäti.
3. Reprodukovanie – preniesť tieto reprezentácie v pamäti do modelového správania.
4. Posilnenie – musí obsahovať aj motivačné premenné.
- Bandura rozlišuje :
Priame posilnenie – keď subjekt pozoruje správanie, napodobňuje ho a je za to odmenený alebo
potrestaný.
Zastúpené posilnenie – keď subjekt očakáva odmenu za určité správanie.
Sebaposilnenie – správanie jedinca je motivované dosiahnutím vlastnej predstavy, normy,
nezávislé na reakcií iných ľudí.
- nové správanie človeka, ktoré vychádza len z pozorovania ostatných, súvisí s kognitívnymi procesmi
človeka. Správanie je prevedené do mentálnych reprezentácií alebo do slovných symbolov – symbolické
kognitívne schopnosti. – to nám umožňuje premeniť to, čo sme sa naučili do nových situácii.
¬- recipročný determinizmus – ľudia ovplyvňujú svoje osudy kontrolou síl prostredia, ale zároveň sily
kontrolujú ich samotných. Napr. sledovanie TV – každý sa rozhodne čo chce sledovať.
- mechanismus pre internalizaciu našiel Bandura v seberegulaci.

3.4. Kultúra, spoločnosť a osobnosť
3.4.1. Kultúra
- Kultúra – komplex životných podmienok, ktoré na každého jedinca kladú špecifické požiadavky na adaptáciu.
- Psychologické funkcie kultúry :
- osvojenie si poznatkov o svete a spôsob interpretácie ich významov
- stýkanie sa s inými ľuďmi a komunikácia medzi nimi
- dorozumievanie sa pomocou symbolov
- zhromažďovanie a odovzdávanie histor. Informácií
- osvojenie si noriem danej kultúry a ochrana jedinca
- Enkulturace – proces, prostredníctvom ktorého si človek osvojuje behom svojho života kultúru svojej spoločnosti. Vďaka nej človek naberá určité kompetencie v kultúre svojej spoločnosti prostredníctvom naučeného správania a získavania znalostí a dovedností.
- Rôzne úrovne od rodiny – primárna skupina až po národy
A k rôznej kultúrnej úrovni sa viaže aj kultúrny kontext – pozadie. V rámci kultúry objavujeme aj väčšie množstvo subkultúr, ktoré sú charakteristické vlastnými normami, hodnotami a vytvárajú si aj vlastný kultúrny kontext. Subkultúra je nositeľom silnejšieho emocionálneho náboja a vzťahu. Napr. Minority."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse