Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Sociální psychologie - vypracované otázky ke zkoušce

Sociální psychologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou sociální psychologie. Obsahuje vypracované okruhy a otázky pokrývající aktuální zaměření sociální psychologie. Charakterizuje základní témata a definuje hlavní pojmy. V samotném závěru jsou abecedně řadí pojmy ze sociální psychologie.

Obsah

1.Postavení sociální psychologie (SoPs) v systému psychologických věd a její vztah k psychologickým i jiným vědám
2.Předmět SoPs
2.1.
Čím se SoPs jako věda zabývá
3.Uveďte některé důkazy o vlivu socio-kulturního prostředí na prožívání a chování lidí a na jejich vývoj
4.Metody SoPs
5.Socializace
5.1.
Definice, složky, druhy (formy) sociálního učení a jeho význam pro utváření osobnosti
5.2.
Modální a deviantní osobnost
6.Postoje - definice, složky, druhy a integrace postojů
6.1.
Základní postoje člověka
6.2.
Změny postojů
6.3.
Kognitivní disonance
7.Interakční, percepční a komunikační složka sociálního styku
7.1.
Sociální interakce jako vzájemný vztah lidí při společné činnosti (součinnosti)
7.2.
Rozdíl mezi vztahem a interakcí
7.3.
Znaky mezilidské interakce - vzájemnost, stimulace, ovlivnění (změna chování)
7.4.
Základní formy součinnosti : koexistence, koordinace, kooperace.
7.5.
Formy (styly) interakcí : soupeření (rivalita), soutěžení, reciprocita, manipulace
8.Sociální percepce - definice, sociogenní filtr, atribuce
8.1.
Chyby při posuzování jiných lidí
9.Sociální komunikace - definice, druhy, prostředky
9.1.
Transakční analýza
9.2.
Fáze komunikace
9.3.
Komunikační prostředky
9.4.
Metakomunikační faktory
9.5.
Komunikování
9.6.
Verbální komunikace
10.Sociální skupiny - definice, klasifikace
10.1.
Sociální interakce
10.2.
Znaky efektivních a tvořivých pracovních skupin
11.Efektivita práce skupiny, fenomém sociálního zahálení, sociální efekt, sociální facilitace a inhibice
12.Pozice a role ve skupinách
12.1.Druhy pozic a rolí
12.2.
Status, Moc a prestiž.
12.3.
Faktory způsobující soudržnost pracovní skupiny.
13.Motivace, Druhy motivů (zájmy, hodnoty, ideály, cíle, potřeby, závislost)
14.Normy chování
15.Konfliktové situace
15.1.
Interpersonální konflikty
15.2.
Intraindividuální konflikty
16.Právní řád a etiketa
16.1.
Kritika, Zásady kritizování
17.Biologické (zdědené, vrozené aj.) a sociokulturní vlivy působící na utváření osobnosti člověka
18.Sociálně psychologické aspekty pracovního prostředí
18.1.
Typy pracovního prostředí a typy modálních orientací osobnosti pracovníků
19.Sociálně psychologické působení faktorů pracovního prostředí
19.1.Materiální podmínky : prostor a jeho řešení, osvětlení, barevná úprava pracoviště, hluk, mikroklimatické podmínky
19.2.
Sociální pracovní podmínky : motivace a zájem o práci, uspokojení z práce, typ pracovní skupiny a vztahy v ní, psychosociální klima, typ řízení
20.Sociální psychologie pracovní činnosti
20.1.
Klasifikace profesí, pracovní operace, therblig, pohybová ekonomie, motivace a zájmy, typy a systémy řízení
21.Sociálně psychologické otázky bezpečnosti práce
21.1.
Práce zakázané mladistvým
21.2.
Snížení úrazovosti
22.Profesiogramy, Profesiografie
22.1.
Druhy profesiogramů
22.2.
Účel profesiografických studií
23.Doplňující otázky
24.Základní pojmy
25.
Uveďte uznávané složky postoje
26.
Charakterizujte aristokratický typ sebevědomí
27.
Charakterizujte pojem asertivní jednání
28.
Charakterizujte jev sociální percepce
29.
Popište sociální koakci a uveďte příklad
30.
Charakterizujte postavení Beta ve skupině
31.
Jak se projevuje hyperkinetická porucha
32.
Čím se zabývají genderové studie
33.
Co znamená difuzní kariéra
34.
Kdo je recipientem informace

Úryvek

"5. Charakterizujte ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ.

Zdravé sebevědomí je psychický stav, který je doprovázený klidnou vírou v sebe a své schopnosti bez stop podceňování nebo přeceňování.

Utváří se v raném dětství zejména v hodnocení, kterého se dítěti dostává od osob, které jsou pro něj důležité, ale je také produktem sociálního učení (učení posilováním - odměňování žádoucího chování a trestání nežádoucího).

Jeho součástí je nepřítomnost nejistoty, ostychu a rozpaků.

6. Charakterizujte ARISTOKRATICKÝ TYP SEBEVĚDOMÍ.

Aristokratický typ sebevědomí je zvýšené sebevědomí – jeho podstatným znakem je pocit vznešenosti, který vyvěrá z představy o zvláštních mimořádných kvalitách vlastní osobnosti.

Projevuje se v distanci od okolí a relativní nezávislosti na oceňování okolím.

7. Popište DÉMONICKÉ SEBEVĚDOMÍ.

Démonické sebevědomí (sebehodnocení) je zvýšené sebevědomí, které se opírá o představu nadosobní moci, která dotyčného člověka podle jeho přesvědčení určila osudově
za významného a důležitého pro druhé.

Typické bývá pro dominantní a vůdcovské povahy (např. pro politiky, kteří mají sklon ke kultu osobnosti) a setkáváme se s ním také u poruch osobnosti (u psychóz).

8. Popište FURIANTSKÝ TYP SEBEVĚDOMÍ.

Furiantské sebevědomí (sebehodnocení) je navenek zvýšené, ale nepravé (neryzí)
– jedinci takto svým nepravým sebehodnocením často maskují potencionální pocit méněcennosti a neustále svým jednáním přesvědčují sebe i okolí, že jsou dostatečně sebejistí, přičemž ryzí sebehodnocení pouze imitují.

Jedinci s tímto typem sebevědomí jsou zvýšeně citliví na vše, co se týká jejich osoby, jsou snadno zranitelní, urážliví a nedůtkliví – neumějí být přirození, jsou stále ve střehu, aby jejich vystupování mělo efekt.

9. Charakterizujte pojem INCENTIVA.

Incentiva je vnější podnět, který má motivační vliv – motivující hodnota vnějšího podmětu (např. pokud člověk hladoví, stává se incentivou jídlo).

10. Charakterizujte pojem ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ.

Asertivita je schopnost prosadit se bez zjevné agresivity, založená na dostatečném sebevědomí – zdravé sebeprosazování.

Asertivní jednání je tedy sebejisté, klidné a vytrvalé, k čemuž patří i dovednost odmítnout to, s čímž nesouhlasíme a umět vyjádřit i záporné hodnocení a kritiku – asertivní člověk se nesnaží být vždy a za každou cenu se všemi zadobře.

11. Co je to IMAGE člověka, produktu nebo firmy?

Image je obraz nějakého objektu, nikoli však ve vizuálním významu, ale v širším smyslu pověsti – souhrn dynamických postojů, představ, očekávání, záměrných dojmů a mínění
o určité osobě, předmětu, zboží, značce, apod.

Image je výsledkem záměrného působení na veřejné mínění.

12. Charakterizujte SOCIÁLNÍ KOGNICI.

Sociální kognice je sociální poznávání (zahrnuje procesy vnímání, představování
a myšlení) – vnímání člověka člověkem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15315
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse