Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociální psychologie - vypracované otázky ke zkoušce

Sociální psychologie - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky z oblasti sociální psychologie. Text seznamuje se sociálními potřebami, interpersonálním chováním a sociální kognicí. Charakterizuje nejen sociální komunikaci a komunikační styly, ale také sociální skupiny, mezilidské vztahy a agresivitu. Dále se věnuje prosociálnímu chování, hodnotám, zátěžovým situacím, kulturním vzorcům, socializaci, postojům, i gender a sociálnímu chování.

Obsah

1.
Sociální potřeby v rámci motivace, klasifikace potřeb
1.1.
Motivace
1.1.1.
Hierarchie potřeb – Abraham Maslow
1.1.2.
Vlastnosti seberealizujících lidí
1.1.3.
Klasifikace potřeb – Erich Fromm
2.
Interpersonální chování, jeho dimenze, kooperace a soutěžení
2.1.
Interpersonální chování se uplatňuje na 5 úrovních:
2.1.2.
Úrovně interakce
2.2.
Interpersonální chování dle psychologa z Harwardu Timothy Leary
2.2.1.
Interpersonální chování posilují
2.3.
K. Horneyová: 3 typy sociálních strategií
3.
Sociální kognice
3.1.
Sociální kognice (percepce)
3.1.1.
Základní principy sociální percepce
3.2.
Interpersonální percepce
3.2.1.
Poznávání druhých lidí
3.2.2.
Posuzování druhých lidí - struktura sociální percepce
3.2.3.
Individuální odlišnosti při percepci
3.2.4.
Posuzovací chyby
4.
Sociální komunikace
4.1.
Sociální komunikace
4.1.1.
Funkce jazyka
4.1.2.
Význam slova
4.1.3.
Verbální komunikace – slovní
4.1.4.
Neverbální komunikace – mimoslovní, řeč těla, způsoby chování, atd.:
4.1.5.
Komunikace – souhrn
5.
Komunikační styly. Agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní komunikační styl
5.1.
Komunikační styly
5.1.1.
Asertivní techniky
5.1.2.
Komunikaci narušuje
5.1.3.
Komunikační dovednosti
6.
Sociální skupiny a jejich charakteristiky
6.1.
Dělení sociálních skupin
6.2.
Struktura malé společenské skupiny
6.3.
Sociální pozice a její měření
6.4.
Dynamika malé společenské skupiny
6.5.
Vůdcovství ve skupině
7.
Mezilidské vztahy a jejich utváření, interpersonální atraktivnost
7.1.
Mezilidské vztahy
7.1.1.
Utváření mezilidských vztahů
7.1.2.
Interpersonální atraktivnost
7.1.3.
Afiliace
8.
Agresivita jako společenský problém
8.1.
Agresivita
8.1.1.
Druhy agrese
8.1.2.
Ve škole
8.1.3.
Agresivita probíhá v těchto oblastech
9.
Teorie agrese, mírnění agresivity
9.1.
Agresivní chování
9.2.
Teorie agrese
9.3.
Fyziologická stránka agrese
9.4.
Sociální vlivy na agresi
9.4.1.
Zvládání agresivních projevů
10.
Prosociální chování, altruismus, empatie, afiliace
11.
Hodnoty, hodnotová orientace
12.
Zátěžové situace v životě člověka
12.1.
Stres
12.2.
Frustrace
12.3.
Deprivace
12.4.
Konflikt
12.5.
Krize
13.
Odolnost vůči zátěži, adaptační mechanismy
13.1.
Řešení konfliktů
13.2.
Zvládání stresu = Coping
13.3.
Adaptace
14.
Kultura a její formativní působení
14.1.
Kultura
14.1.1.
Kulturní vzorec
14.1.2.
Lidská psychika je v každé kultuře daná (Fromm)
14.1.3.
Formování kultury
15.
Socializace
15.1.
Mechanismy socializace
16.
Postoje, jejich struktura a vlastnosti
16.1.
Postoje
16.1.1.
Struktura postojů
16.1.2.
Vlastnosti postojů
16.1.3.
Utváření postojů
16.1.4.
Změny postojů
16.1.5.
Předsudky
17.
Gender a sociální chování
17.1.
Gender
17.2.
Sociální podmíněnost
17.3.
Biologická podmíněnost
17.4.
Kulturní podmíněnost
17.5.
Teorie vzniku a vývoje pohlavních rozdílů

Úryvek

"INTERPERSONÁLNÍ PERCEPCE:
- vnímání člověka člověkem
- kvalita pozorovatele závisí na senzitivitě, zkušenosti, inteligenci, dobrém vztahu k sobě, emocionální stabilitě, schopnosti objektivity (odstupu), schopnosti empatie

Poznávání druhých lidí:
- informace, které nám druhý jedinec jako objekt poznání poskytuje, se opírá o:
o jeho chování – nejvýznamnější zdroj informací, nelze však podle toho soudit jeho vnitřní zdroje, navozuje současné pocity
o fyzický zjev – stavba těla, barva vlasů, atd., vyvolává předešlé pocity spojené s podobnými lidmi nebo s tradičními názory (silnější lidé jsou dobrosrdeční)
o verbální projev – může jít o nespolehlivý zdroj (tendence jevit se v žádoucím světle)
o neverbální klíče – celá řada pozorovatelných rysů (např. mimika, pohyby), jejich interpretace může být zdrojem chyb
o určité kontextuální aspekty – obtížně se adekvátně interpretuje, jestliže nejsou zasazeny do určitého kontextu (měli bychom posuzovat opatrně)

Posuzování druhých lidí - struktura sociální percepce:
• atributivní složka – připisujeme určité vnějších a vnitřní charakteristiky
• očekávací složka – zahrnuje celou řadu očekávání ze strany poznávacího subjektu, často jsou nevědomá, registrujeme je, pokud se nevyplní
• afektivní složka – vyjadřuje citovou reakci na určité vlastnosti a projevy vnímaných osob, součástí je empatie

Při percepci druhých můžou vzniknout individuální odlišnosti, které jsou způsobené především:
• věkem – ovlivňuje selekci rysů a vlastností, kterých si na druhých všímáme
• mezipohlavními rozdíly – jinak soudí ženy a jinak muži
• osobnostní rysy – např. empatie, autoritářství, hostilita, agresivita
• inteligencí

Posuzovací chyby:
• haló – efekt – první dojem může ovlivnit celý obraz, vzbuzuje sympatie či antipatie
• projekce – posuzujeme druhé podle sebe a připisujeme jim vlastnosti (především negativní)
• efekt shovívavosti – efekt dobroty a přísnosti, tendence hodnotit rozdílně lidi (podle kladného vztahu k osobě nebo podle výhrad k dané osobě)
• chyba centrální tendence – snaha vyhýbat se při hodnocení krajním pólům, označujeme pouze střední póly (např. dobrý, slušný)
• předsudky – ovlivnění na základě zaujatosti vůči člověku, rase, pohlaví, apod.
• efekt přání – tendence vidět lidi tak, jakými si přejeme, aby byli
• nesprávné úsudky – teorie osobnosti člověka, který je přesvědčen, že jestliže vnímaná osoba má vlastnosti X, pak má i Y (např. vysoké čelo – inteligence)
• figura a pozadí – sklon posuzovat člověka na základě charakteristiky lidí, mezi nimiž žije, patří k nich, připisujeme mu stejné vlastnosti
• atraktivnost a neatraktivnost – zda vnímanou osobu pěknou/nepěknou hodnotíme příznivěji/nepříznivěji
• nálady a motivační stavy – ovlivňuje libost a nelibost, promítá se do interpretace
• implicitní teorie osobnosti – před percepcí předpokládáme určité povahové rysy (někdo nám řekne, že je příchozí fajn – percepce je ovlivněna)
• efekt generalizace – z určitého konkrétního projevu usuzujeme na obecnou platnost a existenci vlastnosti osobnosti (dítě nepozdraví – je nezdvořilé)"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Vypracované otázky ke zkoušce na OSU.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17350
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse