Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Sociologie rodiny, sociologie výchovy, sociologie dětí a mládeže

Sociologie rodiny, sociologie výchovy, sociologie dětí a mládeže

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z přednášek z předmětu Aplikovaná sociologie, který se pro studenty učitelství ZSV zaměřuje především na rodinu, školu, etapy životního cyklu a sociálně deviantní jevy. Práce obsahuje kompletní zápisky ze všech přednášek, které jsou podkladem pro zkoušku z tohoto předmětu.

Obsah

1.
Životní dráha
2.
Životní cyklus
2.1.
Dětství
2.2.
Mládí
2.3.
Dospělost
2.4.
Stáří
3.
Sociální podstata výchovného procesu
3.1.
Výchova
3.2.
Proces rozvoje osobnosti
3.3.
Výchovný proces
3.4.
Vzájemná determinace výchovy a společensko-kulturního prostředí
4.
Prostředí jako výchovný činitel
4.1.
Prostředí, životní prostředí
4.1.1.
Členění prostředí
4.1.2.
Nejčastější členění prostředí v sociální pedagogice
4.1.2.1.
Lokální
4.1.2.2.
Skupinové
4.1.2.3.
Pracovní
4.1.2.4.
Volnočasové
4.2.
Rodina, rodinné prostředí
4.2.1.
Pojetí a znaky rodiny
4.2.2.
Typy rodin
4.2.3.
Funkce rodiny
4.2.4.
Současná rodina
4.2.5.
Sporná pozitivita, tendence
4.2.6.
Rozmanitost podob rodiny, registrované partnerství, odvrácená strana rodiny
4.2.7.
Náhradní rodinná výchova
4.2.7.1.
Individuální
4.2.7.2.
Kolektivní
4.3.
Škola – sociální prostředí školy, škola jako socializační činitel
4.3.1.
Vlastnosti školy
4.3.2.
Funkce školy
4.3.3.
Elementy v systému školy
4.3.4.
Struktura a procesy ve škole
4.3.5.
Vnější prostředí školy
5.
Sociální kontext dětství
5.1.
Vymezení dětství
5.2.
Přístupy k dětem v historii
5.3.
Sociologie a dětství
5.4.
Sociální situace v moderní rodině
5.5.
Širší společenské okolnosti
6.
Dětství a socializace, faktory ovlivňování osobnosti dítěte
6.1.
Etapy socializace dítěte
6.2.
Modely dětství, faktory formování osobnosti dítětě
6.3.
Rodina
6.4.
Škola a předškolní zařízení
6.5.
Osvojování mužských a ženských rolí
7.
Sociálně deviantní jevy
7.1.
Deviace a její členění
7.2.
Teorie deviace
7.3.
Příčiny a prevence
7.4.
Terapie
7.5.
Novela trestního zákoníku
7.6.
Formy sociálně deviantních jevů u dětí

Úryvek

"Sociologie výchovy, sociologie dětí a mládeže, rodiny
• patří mezi aplikovanou sociologii
Životní dráha
• soc. pojetí jedince = individuální, originální syntéza vlastností, která se formuje na průsečíku vnitřních dispozic a vnějších vlivů
• biografie jedince
o jedinec je vyvíjející se individuum
• prostředí (okolí) = objektivní společenská realita
• má na to vliv socializace (proces zespolečeňšťování), hraní sociálních rolí – pojem použil poprvé Durkheim
• životní dráha
o sled životních fází jedince v konkrétních společensko-historických podmínkách
o profesní, rodičovská, politická, sportovní či jiná dráha
o kariéra (vzestup/sestup)
o směr životních dráhy mohou změnit životní události
 biografické (nemoc, úraz)
 historicko-společenské (válka, revoluce)
o život jedince je průnikem společenského individuálního
Životní cyklus
• model životní dráhy
• typický, pravidelný sled hlavních etap v životě člověka
Etapy živ. cyklu
Dětství (od narození do 15 let)
• socializace (raná socializace je stěžejní)
o člověk je takový, jaké bylo jeho dětství
o dětství je takové, jaké jsou společenské poměry, v nichž probíhá
o společnost je taková, jací jsou lidé, kteří v ní vyrůstají
• rodina
o pokles počtu dětí v rodině
o narození dítěte jako součást racionální kalkulace (plánované rodičovství)
o vysoká rozvodovost
o vysoká zaměstnanost žen
• dítě se nejdříve učí odlišovat sebe od svého okolí
• škola
o nová síť sociálních vztahů formálnějšího rázu, vrstevnický kontakt
o organizační princip každodenního života dětí (prvky povinnosti, soutěživosti, výkonnosti, konformity)
o pravidla skupinového soužití, předobraz společnosti
o ovlivňuje hodnoty dětí (pojetí spravedlnosti, síla autority, riskování neúspěchu)
• vrůstání do světa dvou pohlaví
o rozlišování mužských a ženských rolí
o formování biosociálních rozdílů
o na to má velký vliv sociální prostředí
Mládí (15 - nezávislost na rodičích, samostatnost), od 25-30 často odložená dospělost
• vztahy závislosti nahrazovány vztahy vzájemnosti
• emancipace od rodiny, úsilí osamostatnit se
• odnaučování dětství a přebírání role dospělého
• růst významu vrstevnických skupin a sociálních institucí
• krize dospívání
• 2 linie osobnostního vývoje
o partnerská dráha
 počet partnerů trvalost vztahů
o vzdělanostní dráha
 rozhodování o povolání, kariéře
• fyziologické, psychologické a sociální zrání (sociální se prodlužuje)
• struktura (podle vzdělání, podle pohlaví, místa bydliště)
• vztah mládeže a dospělé společnosti
o generační rozpory
• aktivita v různých hnutích (ekologie, mír, práva zvířat)
• hodnoty mládeže
• volný čas"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26357
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse