Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Současné trendy ve výchově a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže

Současné trendy ve výchově a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze tří částí. V první vysvětluje základní pojmy. Ve druhé se věnuje legislativnímu zakotvení práv a zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Třetí část popisuje úskalí integračního procesu těchto žáků, s přihlédnutím k typu jejich postižení, nebo ke specifickým požadavkům na jejich vzdělání.

Obsah

1
Pojmy
1.1
Speciální pedagogika
1.2
Handicap
1.3
Integrace
1.4
Autismus
2
Legislativní zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
3
Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
4
Možnosti postiženého jedince zasáhnout do rozhodování
5
Proces integrace
5.1
Pedagogické aspekty integrace
5.1.1
Integrace dětí a žáků se zrakovým postižením
5.1.2
Integrované vzdělávání žáků s tělesným postižením
5.1.3
Specifické problémy integrace dětí a žáků s mentálním postižením
5.1.4
Vzdělávání žáků s poruchami chování

Úryvek

“Pedagogické aspekty integrace

V rámci experimentálního ověřování individuální integrace žáků se zdravotním postižením do základních škol bylo sledováno několik nezbytných předpokladů její úspěšnosti:
• Připravenost školy na přijetí žáka - škola, která se rozhodne přijmout žáka se zdravotním postižením, by měla splňovat určité požadavky. Na příchod postiženého žáka by měl třídní učitel náležitě připravit nejen budoucí spolužáky. Prokázalo se, že ve školách, kde byli žáci předem připraveni na příchod postiženého spolužáka a seznámeni s jeho případnými odlišnostmi, bývá navazování prvních kontaktů většinou bezproblémové a vztahy bývají charakterizovány jako dobré, přátelské.
• Odbornost třídního učitele -zatímco ve speciálních třídách základních škol je speciálně pedagogická kvalifikace učitelů vyžadována, u učitelů individuálně integrovaných žáků je tato kvalifikace spíše výjimkou. V novém školském zákonu bylo schváleno působení pedagogických asistentů ve školách vzdělávajících žáky se zdravotním a sociálním postižením. Pedagogický asistent je podle tohoto zákona financován resortem školství a zajišťuje komplexní asistenci žáku se zdravotním postižením po celou dobu jeho přítomnosti ve škole. Pokud se ve škole sejde větší počet žáků s určitým druhem zdravotního postižení, může pro ně škola zřídit speciální třídu, ve které vyučuje speciální pedagog odpovídajícího zaměření a způsob výuky koresponduje se způsobem vzdělávání ve speciálních školách.
• Poradenský servis podporující integrované vzdělávání - poskytují speciální školská zařízení zřizovaná MŠMT, nazvaná speciálně pedagogická centra. Poskytují poradenské služby školám a školským zařízením, v nichž se vzdělávají postižení žáci, rodičům postižených dětí, orgánům státní správy i dalším resortům zajišťujícím péči o žáky se zdravotním postižením.
• Plnění plánu, podle kterého je integrovaný žák vzděláván - individuálně integrovaní žáci jsou většinou vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, sestaveného ve spolupráci se školským poradenským zařízením, zpravidla speciálně pedagogickým centrem, rodiči žáka a případně i odborným lékařem. Plnění plánu vedení školy pravidelně sleduje a hodnotí. Žáci se zdravotním postižením zpravidla nedostávají známky, ale jsou hodnoceni slovně.
• Podpora ze strany rodičů integrovaných žáků - rodiče jsou si většinou vědomi, že zvolené cesta bude i pro ně daleko náročnější než při vzdělávání dítěte na speciální škole. Převážná část rodičů integrovaných postižených dětí se základní školou spolupracuje, o školní výsledky dětí se zajímá a dle svých možností jim pomáhá."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10004
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse