Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Specifický vliv otcovské a mateřské mluvy v počátcích řečového vývoje

Kategorie: Pedagogika, Sociologie, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Následující studijní text si klade za cíl seznámit čtenáře s počátečními, především ranými vývojovými etapami řečového vývoje. Vybrané teoretické přístupy k vývoji řeči jsou zmíněny pouze okrajově, vzhledem k tomu, že aktuálně je mnohem více akcentován interdisciplinární přístup a nové technologie výzkumu i nové teoretické přístupy přinášejí mnohé zcela nové pohledy na problematiku řečového vývoje. Stejně tak uvedení některých spekulací o tom, jak pravděpodobně probíhá osvojení si řeči v prvních letech život, je aktuálně revidováno novými poznatky. Důraz je v textu kladen na předřečové projevy dítěte, na rodičovský význam při osvojování řeči se snahou vyzdvihnout specifika mateřské a otcovské mluvy a na relativně detailnější popis charakteristických znaků „řeči zaměřené na dítě“. Ačkoliv se v textu popisuje řečový vývoj od narození do nástupu do školy, nejsou uváděny žádné kvantifikace řečové produkce dítěte, neboť se informace v této oblasti značně liší návazně na konkrétně realizované výzkumné projekty.

Obsah

1.
Význam řeči obecně
2.
Některé teoretické přístupy k vývoji řeči
2.1
W. Stern
2.2
K. Bühler
2.3
B. F. Skinner
2.4
N. Chomský
2.5
FLS - Functional Language System P. Liberrmana
2.6
J. Piaget
2.7
L. S. Vygotský
2.8
P. J. Galperin
2.8
J. Bruner, H. Sinclair, H. a M. Papouškovi a další
3.
Hypotézy o průběhu řečového vývoje
4.
Předřečové projevy
5.
Specifika „ řeči zaměřené na dítě“
6.
Období předpojmové, symbolické
7.
Otcovská a mateřská mluva a její specifika
7.1
Možné příčiny rozdílů mezi matkou a otcem
8.
Několik poznámek o období předškolního věku
9.
Literatura

Úryvek

„Otcovská a mateřská mluva a její specifika

Matky i otcové sehrávají významnou emocionální i výchovnou roli ve vývoji dítěte. Výsledky detailnějších výzkumů posledních let upozorňují na to, že se oba rodiče částečně liší v interakčních stylech, v didaktickém chování a také v tom, jak se svými dětmi mluví.
Společným rysem otcovské i mateřské mluvy je její simplifikace a přizpůsobování rostoucím řečovým schopnostem dítěte.
Existuje však domněnka, kterou dokládají mnohé odborné studie, že otec je pro dítě náročnějším konverzačním partnerem, alespoň pokud hovoříme o udržení rozhovoru. Hovoří méně a nepřijímá takovou zodpovědnost za udržení rozhovoru s dítětem jako matka.
Slovník otce je údajně bohatší než mateřský (Rondal, 1983). Zdá se též, že se rodiče liší v užívání typu slovníku. Otec užívá méně frekventovaných slov v hovoru s dítětem od 2 do 5 let (Kriedberg, 1975). Otec podává a iniciuje více informací než matka při hře se složitou hračkou (Masur, Gleason, 1980). Otcové jsou konverzačně více nároční než matky (Ratner, 1988). Matky jsou citlivější na lingvistickou úroveň svého dítěte než otcové (Servis, Servis, 1982).
Bývá také zkoumán typ otázek, které dávají rodiče svým dětem. Rozlišuje se „yes/no“ otázka, vyžadující jednoduchou odpověď ano, ne a tzv. „who“ otázka, která vyžaduje vypracovanější odpovědi. Většina studií prokázala, že se rodiče v tomto ohledu neliší.
Lze tedy shrnout, že co se týče strukturální stránky řeči, nebyly nalezeny významné rozdíly mezi matkou a otcem, i když se jejich slovník ukázal jako poněkud odlišný. Otcův slovník obsahuje více vzácnějších slov a jeho řeč je tedy náročnější na porozumění pro dítě.

Sledujeme-li funkční a konverzační aspekty, lze si položit otázku. Jsou rodiče stejně senzitivní ke komunikačnímu úsilí svých dětí?
Otcové nepotvrzují či nevyžadují objasnění výroků svých dětí tak často jako matky a tedy konverzace často skončí (Mannle, Tomasello, 1987). Pro dítě to znamená, že musí vynaložit větší úsilí pro udržení rozhovoru se svým otcem než s matkou.
Rozumí dětským promluvám lépe otec či matka?
Výzkumně se buď sleduje počet žádostí o vyjasnění ze strany rodičů. Zde je ve většině výzkumů nalezen větší počet žádostí na straně otce, z čehož plyne, že má větší těžkosti dítěti porozumět. Nebo se sleduje schopnost rodičů vnímat a dekodovat audionahrávky svých dětí. Zde opět matky rozumějí lépe než otcové (Weist, Kruppe, 1977).
Vůči otci tedy musí dítě častěji reformulovat své výroky, aby mu rozuměl.
V rámci sledování konverzačního aspektu rodičovské mluvy se též ověřuje forma rodičovských direktiv či žádostí o akci. Rozlišuje se rozkaz přímý („nekřič“), nebo nepřímý konvenční a vyplývající („už ani nevím, jak vypadá ticho“). Dítě samozřejmě lépe rozumí rozkazům přímým.
Otcové mají tendenci užívat častěji komplexních forem rozkazů nebo silně nepřímých rozkazů či narážek („tvůj klobouk mi překáží v rozhledu“) (Bellinger, Gleason, 1982). Autoři vysvětlují tuto tendenci otce sklonem dávat logické výzvy svému malému dítěti, dítě je nicméně opět nuceno vynaložit na porozumění otci větší úsilí.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18143
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse