Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Společenská odpovědnost firem, výkon a prosperita firmy, krizové řízení, globalizace, správa společnosti

Společenská odpovědnost firem, výkon a prosperita firmy, krizové řízení, globalizace, správa společnosti

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek nejprve stručně představují koncept společenské zodpovědnosti firem a poté se věnují faktorům prosperity, přístupům k měření výkonnosti i zdrojům úspěšnosti společností. Třetí tematický oddíl je věnovaný krizovému řízení. Zachyceny jsou zde příčiny krizí, postupy jejich řešení a prevence. Následující část se zaměřuje na ekonomické dopady globalizace a úlohu manažera v mezinárodním prostředí. Poslední okruh mapuje zásady správy společností a pravomoci a odpovědnost statutárních orgánů a manažerů.

Obsah

1.
Společenská odpovědnost firem
1.1.
Vymezení
1.2.
Certifikace CSR
2.
Výkonnost a prosperita firmy
2.1.
Základní pojmy
2.2.
Vnitřní a vnější faktory prosperity
2.2.1.
Strategie
2.2.2.
Struktura
2.2.3.
Kultura firmy
2.3.
Stádia na cestě k prosperitě
2.3.1.
Stádia
2.3.2.
Úloha managementu na cestě k prosperitě
2.3.3.
Zaměření na ekonomické aspekty
2.3.4.
Orientace na zákazníka
2.3.5.
Integrovaný management
2.4.
Manažerské pohledy na měření výkonnosti firem
2.4.1.
Přístupy k hodnocení výkonnosti
2.4.1.1.
Účel hodnocení
2.4.1.2.
Časové hledisko hodnocení
2.4.1.3.
Postupy hodnocení
2.4.2.
Tradiční přístupy hodnocení výkonnosti
2.4.2.1.
Hodnocení výkonnosti firmy založené na finančních ukazatelích
2.4.2.2.
Hodnocení bonity
2.4.2.3.
Finanční řízení
2.4.2.4.
Dílčí hodnocení výkonnosti
2.4.3.
Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti
2.4.3.1.
Úvod
2.4.3.2.
Dílčí analýzy výkonnosti
2.4.3.3.
Modely cen za kvalitu
2.4.3.4.
Balanced Scorecard
2.4.3.5.
Model 7S
2.5.
Úspěšnost firem
2.5.1.
Zdroje úspěšnosti firem
2.5.1.1.
Zákazníci jako zdroj úspěšnosti
2.5.1.2.
Produkty jako zdroj úspěšnosti
2.5.1.3.
Provozní činnosti jako zdroj úspěšnosti
2.5.1.3.1.
Zaměření na hospodárnost
2.5.1.3.2.
Zaměření na výkony
2.5.2.
Další úvahy o možnostech úspěšnosti
3.
Krizové řízení
3.1.
Základní pojmy
3.2.
Firemní krizové řízení
3.2.1.
Příčiny krizí
3.2.2.
Obecná doporučení k prevenci krizí
3.2.3.
Typické ekonomické situace a jejich prevence
3.2.4.
Nedostatky na úrovni správních orgánů a managementu firmy
3.2.5.
Řešení krizových situací
3.2.6.
Vlastní řešení krizí
3.3.
Ukončení existence firmy
4.
Globalizace
4.1.
Globalizační trendy
4.1.1.
Úvod
4.1.2.
Pojetí globalizace
4.1.3.
Akcelerace a změny globalizačních procesů
4.1.4.
Stíny globalizace
4.1.5.
Vliv globalizace na podnikání, ekonomiku a management
4.1.5.1.
Aktivní zapojení do globalizačních procesů
4.1.5.2.
Příležitosti a rizika globalizace
4.1.6.
Postup globalizace
4.2.
Manažer v mezinárodním prostředí
4.2.1.
Mezinárodní prostředí
4.2.1.1.
Polycentrická firemní kultura
4.2.1.2.
Globální firemní kultura
4.2.1.3.
Geocentrická firemní kultura
4.2.1.4.
Důsledky multikulturality
4.2.2.
Příprava manažerů, koučink přes hranice kultur
5.
Správa společnosti
5.1.
Základní pojmy
5.2.
Základy správy společnosti, vztahy zastupitelnosti
5.3.
Oddělení vlastnictví od řízení firmy
5.4.
Úplná a neúplná smlouva
5.5.
Správní orgány
5.5.1.
Dvojúrovňový systém
5.5.2.
Jednoúrovňový systém
5.6.
Správní orgány v českých podnicích
5.7.
Nástroje pro tvorbu, regulaci a hodnocení správy společnosti
5.8.
Nepřátelské převzetí a metody obrany
5.9.
Odpovědnost statutárních orgánů a manažerů za chod firmy
5.10.
Pravomoci a rozsah jednatelských oprávnění
5.11.
Postavení členů statutárních orgánů
5.12.
Jednání na základě plné moci
5.13.
Odpovědnost ředitele
5.14.
Majetkové důsledky související s odpovědností členů statutárních orgánů
5.15.
Odpovědnost za škodu
5.16.
Zákaz konkurence
5.17.
Pracovně právní odpovědnost
5.18.
Trestní odpovědnost

Úryvek

"Společenská odpovědnost firem

 dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních operací a interakcí se zájmovými skupinami firmy
 koncept, v jehož duchu firmy integrují sociální a environmentální ohledy do svých podnikatelských aktivit ve spolupráci se skupinami zainteresovaných na jejich aktivitách a to na základě dobrovolnosti
 firmy doplňují své tradiční ekonomické cíle o cíle přihlížející k prospěchu společnosti, koncept stojí na principech dobročinnosti, dobrovolnosti a partnerství
Mezi firmami roste pochopení, že udržitelného podnikatelského úspěchu a růstu hodnoty pro vlastníky nelze dosáhnout jen maximalizací krátkodobých zisků, ale především je nutné se spolehnout na dlouhodobé, odpovědné podnikatelské chování. V této souvislosti se někdy připomíná trojí základ podnikání, který spočívá v zaměření firmy nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty vlastní činnosti.
Jednotícím pojmem pro popsané tendence se stává výraz corporate social responsibility (CSR) resp. social accountability (SA), tedy společenská, někdy i sociální, odpovědnost firmy.
Pojem společenská odpovědnost firmy předpokládá plnění právních požadavků a nad tento rámec odpovědné dobrovolné chování:
 v ekonomické oblasti (podnikatelský kodex)
 v sociální oblasti (rozvoj lidského kapitálu)
 v environmentální oblasti (zlepšování environmentálního profilu)
 v relevantním společenství (být dobrým sousedem, podporovat region, ve kterém firma působí)

Jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy, které nebude sledovat jen úzké ekonomické cíle, ale bude prospěšné i ze širších společenských hledisek. Pro dosažení této důvěry jsou důležité:
 interní rysy chování musí přesvědčovat, že se firma a i zaměstnanci řídí vyhlášenými hodnotami
 externí rysy chování spočívají v sjednocení hodnot, pravidel, které firma uznává a společenských hodnot

CSR je koncept řady nástrojů, které se rozdělují do tří skupin:
 sociálně odpovědný management (kodexy chování, standardy managementu, reportování)
 sociálně odpovědná spotřeba
 sociálně odpovědné investování

Certifikace CSR
Je zřejmé, že celá řada doporučení týkajících se CSR a jejich implementace ve firemní praxi má charakter měkkých prvků, jejichž měření je obtížné. Snaha o prokazování důvěryhodnosti obchodního partnera z pohledu společenské odpovědnosti vedla nevládní neziskovou organizaci Social Accountability International (SAI) k vytvoření standardu označeného SA 8000, který je založen na stejném principu jako normy ISO řady 9000, má sloužit firmám k zavádění a pak k následné certifikaci manažerského systému zaměřeného na společenskou odpovědnost."

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně, podtržením nebo kurzívou. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse