Správní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Heslovité zápisky ze správního práva se zabývají náplní tohoto odvětí, problematikou veřejné správy, správního řízení či správního soudnictví a v závěru objasňují také některé obecné pojmy trestně správního práva.

Obsah

1.
Předmět, dělení správního práva
2.
Vztah k jiným právním odvětvím
3.
Prameny správního práva
4.
Publikace a působnost právních norem
5.
Veřejná správa
6.
Rozdělení správní moci, organizace veřejné správy
6.1.
Ústřední orgány
6.1.1.
Vláda
6.1.2.
Ministerstva
6.2.
Decentralizované orgány
7.
Obec, působnost, orgány obce
8.
Kraje a jeho orgány
9.
Kontrola veřejné správy a její subjekty
10.
Funkce veřejné správy, metody řízení ve veřejné správě
11.
Formy realizace, právní formy činnost veřejné správy
12.
Právní moc
13.
Správní řízení
13.1.
Zásady
13.2.
Subjekty
13.3.
Stupně
13.4.
Náležitosti žádosti, doručování
13.5.
Zjišťování podkladů
13.6.
Individuální správní akt
13.7.
Výrok, odůvodnění, poučení o odvolání
13.8.
Lhůty
13.9.
Rozhodnutí v části věci
13.10.
Opravné prostředky
14.
Exekuční řízení
15.
Správní soudnictví
16.
Dvojí správní soudnictví
17.
Oblasti správního soudnictví
18.
Zásady a stupně správního soudnictví, odvolání proti rozhodnutí
19.
Trestně správní právo, druhy správních deliktů
20.
Skutková podstata
21.
Protiprávní jednání
22.
Odpovědná osoby, trestnost, přestupky
23.
Pachatel přestupku, sankce, ochranná opatření
24.
Základní zásady řízení o přestupcích
25.
Příslušnost, řízení, zkrácení řízení

Úryvek

"Správní právo

Právo
- veřejné
- soukromé

Kritérium
- zájmového hlediska (ochrana FO)
- mocenského hlediska

SP je (relativně) samostatným právním odvětvím právního řádu.
SP je právem nekodifikovaným, je právem nemodifikovatelným
SP upravuje vztahy mezi subjekty na základě nerovnosti, znak správního donucení.

Předmět SP
- jsou společenské vztahy, které vznikají, probíhají a zanikají v souvislosti s výkonem státní správy (SS)

Dělení SP
1) SP organizační – vysvětluje, jak VS funguje
2) SP hmotné
3) SP procesní – obecně upravuje postup jednání před orgány SS
4) SP trestní – následky, sankce při nesplnění povinností

Správa – kultura, policie, zaměstnanosti, vodního hospodářství, zadávání V zakázek, ochrana spotřebitele (ČOI), stavební řízení, celní (Schengen), hospodářské soutěže (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Antimonopolní úřad), finanční (finanční úřady, finanční ředitelství), hřbitovní

Vztah SP k jiným právním odvětvím
- vztah k právu ústavnímu – nesmí být žádný právní předpis, který by byl proti/nad ústavní právo
- vztah k právu finančnímu – správa daní a poplatků
- vztah k právu trestnímu – hlavní prvek – výše finanční škody
- vztah k právu občanskému – katastr nemovitostí
- vztah k právu obchodnímu – kartelové právo, protimonopolní právo
- vztah k právu pracovnímu – správní zaměstnanci

Prameny SP
Členění
- podle stupně právní síly (pyramida právních norem)

1) na vrcholu je Ústava + Listina základních práv a svobod + Směrnice Senátu
- nadřazený právní předpis, podřazuje další právní předpisy

2) - všechny další zákony
- zákon o rozpočtu - jediný zákon, který schvaluje Poslanecká sněmovna
- schváleny Poslaneckou sněmovnou, Parlamentem, podepsány prezidentem a pak zveřejněny
- mezinárodní smlouvy – pokud je ratifikována, musíme se jí pak podřídit"

Poznámka

Důležité informace jsou podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25651
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse