Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Srbsko - chorvatský konflikt a jeho následky v 80. letech 20. století - bakalářská práce

Srbsko - chorvatský konflikt a jeho následky v 80. letech 20. století - bakalářská práce

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Tématem této práce jsou vztahy mezi národy Jugoslávie, se zvláštním zaměřením na vztahy mezi dvěma největšími jihoslovanskými národy – Srby a Chorvaty. Autor se soustředil na období jejich vyostřování, tedy jednak na konci šedesátých let minulého století, jednak v osmdesátých letech, po smrti Josipa Broze – Tita. Srovnává přístupy obou těchto národů k tomu druhému v rámci společného státu. První část práce nabízí přehled teoretických pojmů politické vědy, poté je pozornost věnována na samotný etnický konflikt mezi Srby a Chorvaty.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teorie etnicity, národa a nacionalismu
3.
Historické souvislosti vztahů Srbů a Chorvatů
3.1.
Srbové
3.2.
Chorvaté
3.3.
Království SHS
3.4.
Království Jugoslávie
4.
Titova Jugoslávie
4.1.
FLRJ – Federální lidová republika Jugoslávie
4.2.
Odstranění Rankoviće
4.3.
Chorvatské jaro
5.
Jugoslávie po smrti Tita
5.1.
Srbsko
5.2.
Chorvatsko
6.
Závěr
7.
Seznam použité literatury
8.
Resumé
9.
Zkratky

Úryvek

"3.4. Království Jugoslávie
V červnu 1928 byl spáchán atentát na Stjepana Radiće, který jeho následkům o několik dnů později podlehl. Měsíc po tomto útoku byla ustavena kompromisní vládní koalice, kterou vedl vůdce Slovinské lidové strany Anton Korošec. V Chorvatsku se v té době konaly živelné demonstrace a stávky vyvolané jak vraždou Radiće, tak frustrací nad společným státem, které místy přecházely v ozbrojené střety. Národnostní rozpory mezi Chorvaty a Srby a ekonomické problémy státu přinášely neustálou krizi, která na přelomu let 1928 a 1929 přerůstala v občanskou válku. Korošec byl situací naprosto deprimován a rozhodl se podat demisi. Král Alexandr proto v lednu 1929 rozpustil parlament a vyhlásil diktaturu. Pozastavil platnost ústavy a přejmenoval Království Srbů, Chorvatů a Slovinců na Království Jugoslávie. Království se stalo zemí bez ústavy a parlamentu, kde panovník vládl absolutní mocí a jím jmenovaný premiér a ministři byli odpovědní pouze jemu. Do nové vlády vstoupili členové Slovinské lidové strany a několik disidentů z Chorvatské selské strany a jejím předsedou se stal velitel královské gardy generál Petar Živković (Glenny, 2003: 321-322).
Alexandr rozdělil Království Jugoslávie do deseti územních celků- bánovin. Hranice bánovin se ale neodvíjely od historických tradic či etnického složení populace v nich a měly definitivně z mapy jihoslovanského prostoru eliminovat tradiční historické celky. Byly nastaveny tak, aby v co největším počtu provincií Srbové tvořili většinu obyvatelstva. V čele každé bánoviny stál bán, jmenovaný králem a plně podřízený králi.
Protože k Chorvatům a Slovincům neměl panovník důvěru z důvodu dřívějšího poddanství rakousko-uherské monarchii, byli jmenování bánové srbské národnosti nebo alespoň nadšení srbofilové. (Pirjevec, 2000: 68).
V této době na Jugoslávii dolehla i světová hospodářská krize, jejímž důsledkem byla nezaměstnanost, pokles mezd, částečné zastavení průmyslové výroby a obchodu. Po krachu bankovního sektoru v Záhřebu, využilo Srbsko situaci a přesunulo finanční centrum země do Bělehradu.
Král byl nucen zklidnit veřejné mínění evropských zemí a rovněž si potřeboval zajistit půjčky zejména z Francie, a proto v září 1931 vyhlásil oktrojovanou ústavu. Tato ústava ale ve skutečnosti prakticky navazovala na králův manifest z roku 1929 a její poselství bylo jasné: veškerou moc ponechat v rukou krále, který se ze svých činů nemusí nikomu zodpovídat. Poslancům v ní nebyla zaručena imunita, a proto byli dál jen loutkami v rukou panovníka, kterému zabezpečila ještě větší pravomoci, a stejně skončil i senát. Král byl pod ochranou článku 116, posměšně nazývaném „malá ústava“, který mu umožňoval v případě válečného stavu, nepokojů ve státě nebo všeobecného ohrožení přijmout jakákoli opatření bez ohledu na jiná zákonná ustanovení. Ústava dále zaváděla dvoukomorový parlament tvořený skupštinou a senátem. Ve skupštině zasedalo 373 poslanců, kteří byli voleni na základě všeobecného, rovného a přímého práva ve veřejných volbách. V senátu usedlo 96 senátorů, z nichž polovinu jmenoval král a druhou polovinu kolegia z jednotlivých bánovin. Civilní správa byla podřízena vládě a imunita a neodvolatelnost soudců byla na pět let zrušena (Kol. autorů, 1998: 421).
Oktrojovaná ústava nepřinesla králem očekávané zklidnění politické situace, spíše naopak. V roce 1932 přijalo vedení Rolnicko-demokratické koalice Záhřebské punktace, ve kterých požadovali demokracii, národní suverenitu Chorvatska a odsuzovali diktaturu a srbskou hegemonii. Požadovali návrat k státnímu uspořádání z roku 1918 na základě rovnoprávnosti srbského, chorvatského a slovinského národa."

Poznámka

Práce je na velmi dobré úrovni!

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse