Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistická analýza při výstavbě tunelů londýnského metra

Statistická analýza při výstavbě tunelů londýnského metra

Kategorie: Management, Statistika, Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce ukazuje na konkrétním příkladu stavby tubusu metra pod Temží, jakým způsobem může být statistická analýza použita při projektování stavební činnosti. Skládá se ze dvou částí. Část první stručně představuje problém výstavby traťových tunelů na v současnosti budované trase metra. Část druhá potom ukazuje, jaké konkrétní statistické metody použity pro navržení a následnou realizaci unikátní metody výstavby těchto tunelů.

Obsah

Úvod
Část I. Představení problému
1.
Historie projektu
2.
Princip výstavby
Část II. Statistická analýza
1.
Úvod do problematiky
2.
Vstupní náhodné veličiny
3.
Postup a výsledky simulace
4.
Hodnocení výsledků - skutečné provedení
Závěr

Úryvek

„1. Úvod do problematiky

Nejistota ve vstupních údajích výpočetních modelů vedla u projektu vysouvaných tunelů londýnského metra k nutnosti analyzovat vliv jejich variability na statistické působení. V tomto případě šlo o stanovení zatížení tunelu při vysouvání, kdy byl tunel zatížen vlastní tíhou a zároveň vztlakem vody.
Tunely londýnského metra, budované pod řekou Temží metodou vysouvání, si vynutily mimořádnou pozornost právě s ohledem na postup výstavby. Použitá metoda vyžadovala, aby tíha tunelu, resp. vztlak vody byly v relativně úzkých mezích tak, aby bylo možné s tunely snadno manipulovat při posunu 168 m dlouhého tunelu do konečné polohy na dně Temže. Tíha tunelu je určena rozměry, objemovou hmotností betonu a množstvím výztuže. Vztlak vody je dán objemem vnějšího obrysu tunelu a hustotou vody. Obě hodnoty (tíha i vztlak) jsou poměrně velké (cca 400 kN/m tunelu), zatímco jejich rozdíl (zatížení tunelu) je hodnota malá (v řádu do 10 kN). Malá chyba ve výpočtu tíhy (vztlaku má pak velmi silný dopad na velikost přitížení tunelu, jinými slovy, citlivost zatížení na odchylku tíhy nebo vztlaku je značná. Vznikla obava, že všechny možné nejistoty (imperfekce), které se při betonáži a následném vysouvání realizují, by mohly vést k nezvládnutelné situaci: Potřebný vztlak vhodný při vysouvání se totiž mohl korigovat prakticky pouze vyvažovacími břemeny (nádrže plněné vodou). V případě velkých rozptylů geometrických parametrů tunelu a objemové hmotnosti železobetonu by se tato operace mohla stát problematickou nebo dokonce nemožnou. To bylo důvodem k podrobnému statistickému vyhodnocení možných odchylek tíhy, resp. vztlaku a stanovení a) zda je možné přijatelný rozptyl v zatížení tunelu vůbec dosáhnout a b) jak velký rozptyl se může vyskytnout, a navržení opatření pro pokrytí všech možných (s jistou pravděpodobností se vyskytujících) případů tunelu, betonovaném v suchém doku.

Shrnutí: proč byl zvolen statistický přístup?
Postup výstavby metodou vysouvání klade následující požadavky:
● požadavek snadné manipulace
● požadavek relativně úzkých mezí tíhy tunelu a vztlaku vody
Tíha tunelu závisí na následujících faktorech:
• geometrie tělesa tunelu
• objemová hmotnost betonu
• výztuž = funkce (náhodné veličiny)
Vztlak vody je ovlivněn těmito faktory:
• objem vnějšího obrysu tunelu
• hustota vody
Proto vzniká obava, zda nepřesnosti (imperfekce) při betonáži nepovedou k nezvládnutelné situaci, protože potřebný (optimální) vztlak může být při vysouvání tubusu korigován pouze vyvažovacími břemeny (nádržemi s vodou).

Cíl statistické analýzy
I. Statistická simulace následujících momentů:
A. imperfekce geometrie průřezu a objemové hmotnosti betonu
B betonáže tunelu v suchém doku (168m- 14 segmentů!)
C silových relací při vysouvání"

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19548
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse