Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavby silnic a železnic SSŽ - management organizace

Stavby silnic a železnic SSŽ - management organizace


Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Práce do předmětu Management organizací se velmi podrobně zabývá charakteristikou, strukturou a fungováním Staveb silnic a železnic (SSŽ). Nejprve podnik charakterizuje na základě jednotlivých typů služeb, které poskytuje, základních ekonomických veličin a corporate image a identity. Druhá a třetí část se věnuje popisu struktury společnosti a tvorbě strategií. Poslední část je pak věnována podnikové kultuře, přístupům, které ji budují a faktorům, které tuto organizaci ovlivňují.

Obsah

1.
Charakteristika organizace
1.1
Základní údaje
1.2
Zaměření poskytovaného produktu
1.2.1
Silniční stavby
1.2.2
Materiálové a výrobně-technické zázemí
1.2.3
Železniční a tramvajové stavby
1.2.4
Mostní stavby
1.2.5
Ostatní činnost
1.2.6
Činnost v zahraničí
1.2.7
Základní ekonomické veličiny (k 31.12.2007)
1.2.7.1
Zaměstnanci
1.2.7.2
Rozdělení hospodářského výsledku
1.2.8
Prostředí organizace
1.2.9
Corporate Identity
1.2.10
Corporate Image
2.
Struktura organizace
2.1
Dimenze
2.2
Kompetence
2.3
Tvorba organizační struktury
3.
Strategie společnosti
3.1
Vymezení poslání a cíle organizace
3.2
Konkurenční výhoda a přednost organizace
3.3
Typ strategie
3.4
Tvorba strategie
4.
Kultura organizace
4.1
Dimenze kultury
4.1.1
Prvky kultury
4.1.2
Sdílené hodnoty
4.1.2
Socializace organizace
4.1.3
Prováděné rituály
4.1.4
Příběhy a jazyk organizace
4.2
Zaměření kultury
5.
Faktory organizace
5.1
Faktor orientace
5.2
Faktor identity
5.3
Faktor interakce
5.4
Faktor integrace
5.5
Faktor zaměření
5.6
Faktor správy
7.
Závěr
8.
Zdroje

Úryvek

„ Sdílené hodnoty

Sdílenou organizační hodnotou je trvalé uspokojování potřeb zákazníků a dlouhodobý servis a to zejména díky informacím o stávajících produktech a tzv. šití služeb na míru dle individuálních požadavků, přání, možností, potřeb zákazníků a samozřejmě také dosahování zisku. Mezi vytyčené korporátní hodnoty společnosti SSŽ patří kvalita, respekt, serióznost, partnerství a flexibilita. Pro ilustraci dokládám obrázek č. 1.

Socializace organizace

U organizace Stavby silnic a železnic, a. s. jsem se setkala s velice kladným přístupem k socializaci organizace. Tato socializace se nejvíce projevuje ve formě školení pracovníků. Jedná se především o školení nově přijatých spolupracovníků, ale též školení stávajících pracovníků.

Prováděné rituály

Stavby silnic a železnic, a. s. má několik zvyků, které upevňují kulturu organizace. Těmito zvyky jsou každoroční rauty uspořádané na Vánoce, Nový rok. Mezi rituály patří motivační soutěže pro spolupracovníky, které se konají každý měsíc. Také probíhá vyhodnocení spolupracovníků a volba pracovníka měsíce. Každý měsíc je jmenován pracovník a manažer roku. Zároveň mezi rituály patří pondělní a páteční „sezení“, kde se všichni pracovníci s vedoucími scházejí a rozebírají pracovní potřeby, úspěchy, neúspěchy, problémy a jiné věci, které každého jednotlivě zajímají.

Příběhy a jazyk organizace

Ve společnosti se běžně užívá firemní slang v odborné terminologii. Myslím si, že díky tomu je mezi zaměstnanci posilován pocit soudržnosti s organizací. Ve společnosti existuje řada příběhů, které zlepšují komunikaci na jednotlivých pracovištích.

Zaměření kultury

Společnost Stavby silnic a železnic, a. s. zaměřuje svou kulturu především na výsledky, zejména na výkonnost a produktivitu. Jak již vyplývá ze zaměření kultury organizace na výsledky, pojetí kultury společnosti SSŽ je neformální.

Faktory organizace

Faktor orientace

Faktor orientace propojuje komponenty strategií a prostředí, které je v případě společnosti SSŽ tržním. Jak jsem již zmínila v tvorbě strategie, ve společnosti Stavby silnic a železnic existuje SWOT analýza. Ze SWOT analýzy vnitřního a vnějšího prostředí vyplynulo, že firma má velice silné postavení na trhu. Její závody jsou rozmístěny v celé České republice. Kdybych se měla zaměřit pouze na vnitřní stránky SWOT analýzy, mezi její klady, tedy silné stránky bych zařadila především mladý kolektiv zaměstnanců. Dále potom tak to, že nemá žádné soudní spory a že nemá žádné dluhy, jako například úvěry.
Naopak mezi slabé stránky musíme jednomyslně zařadit zastaralý vozový park a také vysoký počet administrativních zaměstnanců.
Pokud se zaměříme na vnější prostředí ve SWOT analýze, mezi největší klady je třeba zařadit především nutná expanze do zahraničí a také její silnou značku a reputaci.
Oproti tomu vnější slabé stránky jsou vysoká konkurence, nepřehledná legislativa v oblasti ochrany přírody a také pouze 23,8 % úspěšnost akceptování nabídek ve výběrovém řízení."

Poznámka

Práce obsahuje grafy a schémata.Čistý text dosahuje cca 16 stran.
První část textu, zabývající se charakteristikou struktury a fungování SSŽ je čistě kompilační. V textu nejsou regulérně označeny citace a uvedeny veškeré zdroje, proto vyžaduje revizi.
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Seminární práce v organizaci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18363
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse