Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavební dějiny dómu sv. Václava v Olomouci (od začátku 17. Století)

Stavební dějiny dómu sv. Václava v Olomouci (od začátku 17. Století)

Kategorie: Historie, Dějiny umění, Umělecké - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce zachycuje stavební dějiny chrámu sv. Václava v Olomouci od počátku 17. století až po konec minulého století.

Obsah

1.
Stavební dějiny
2.
Části chrámu a jeho vybavení (1. Kaple sv. Anny, Portálové průčelí dómu sv. Václava, 3. Gotická hlavní věž, 4. Vstup do katedrály, 5. Lodě chrámové, 6. Kazatelna, 7. Oltář sv. Jana Sarkandera, 8. Oltář s. Josefa, 9. Loretánská kaple, 10. Pomník Přemyslovců , 11. Kaple sv. Stanislava, 1 Bronzová náhrobní deska biskupa Marka Kuna , 13. Krypta, 14. Presbytář, 15. Hlavní oltář, 16. Kůrní lavice, 17. Reliéfní náhrobek kardinála Fürstenberka a kardinála Bauera, 18. Chórová kaple, 19. Relikviář sv. Jana Nepomuckého, 20. Relikviář sv. Eustachia, 21. Relikviář sv. Longina, 2 Dómská kanovnická sakristie, 23. Vikářská sakristie)

Úryvek

"Památky Olomoucka 2 (letní semestr 2010)
Klára Vráželová, 1. ročník 2009/2010
Stavební dějiny kostela sv. Václava (od začátku 17. Století)
Na počátku 17. století patří k nejvýznamnějším změnám v architektuře katedrály novostavba barokního presbytáře. Zvýšený presbytář s rozsáhlou kryptou nechal v letech 1617-1619 zbudovat olomoucký biskup, kardinál František Dietrichstein (1599-1636), a to na místě dřívějšího gotického chóru. Krypta s barokní oltářní menzou a dvěma vchody z bočních lodí byla dokončena až v roce 1661. Vlastní pohřebiště pro olomoucké biskupy a preláty bylo zřízeno až pod podlahou krypty, vstup kryjí dvě pískovcové desky s nápisy.
Ještě před stavbou barokního presbytáře však byla roku 1617 dokončena radikální přestavba kaple sv. Anny. Ta souvisela s obnovenou činností bratrstva sv. Anny od roku 1581 při kostele jezuitů. Při regotizaci (1883-1890) byla kaple zkrácena o první jižní pole.
Kaple sv. Stanislava získala dnešní podobu díky barokizaci z let 1738-1745.
Olomoucký sochař Jan Antonín Richter (1712-1762) se v době okolo poloviny století podílel na vypracování 4 oltářů pro kostel sv. Václava. A to oltář sv. Tří králů, Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava
Klasicistní úpravu získala pouze podoba trojvěžového západního průčelí. Při zimní bouři 28. února 1803 byla bleskem zasažena střední velká věž. Požár zničil všechny tři věže, byly zničeny jak zvony, tak i věžní hodiny. Úprava však byla z finančních důvodů velmi omezená. Prostřední věž byla opatřena vysokou empírovou střechou s lucernou a hodinami. Obě postranní věže byly opatřeny pouze balustrádou s kamennými vázami v rozích. Klasicistní úpravou došlo k pohledovému sjednocení trojvěžového průčelí v jeden mohutný blok.
Novogotický romantismus zásadně změnil vzhled katedrály sv. Václava. Olomoucký chrám nesl stopy mnoha uměleckých slohů. Působil stylovou roztříštěností a nedostatkem harmonie. Myšlenkou přestavby se od svého nástupu na arcibiskupský stolec zabýval Bedřich lankrabě Fürstenberg (1853-1892). Na prvním návrhu přestavby dómu pracoval v 60. letech vídeňský architekt Josef Erwin von Lippert (1826-1902). Návrh však nevyhovoval Fürstenberkovým záměrům. Architekt Karl Biefel byl autorem dalších nerealizovaných návrhů. Od 70. let začal pro arcibiskupa Fürstenberka pracovat původem brněnský architekt Gustav Meretta (1832-1888). K jižní straně presbyteria byla přistavěna oratoř s hlavní věží (o výšce 102m) a na severní straně zbudována chórová kaple zasvěcená Cyrilu a Metodějovi. Klenba barokního presbytáře zůstala zachována, ale jeho vnější plášť a interiér převzaly novogotické prvky (byly doplněny okenní kružby, svazkové přípory a síť klenebních žeber). Dále došlo k odstranění přístavby střední věže a otevření původního románského jádra obou bočních věží, na něž byl nasazen novogotický formální aparát s velkým množstvím kamenických detailů (fiály, kraby, kytky, apod.). Dvě vysoké štíhlé věže po stranách (vysoké 68m) tvoří jeden ze základních prvků novogotické podoby dómu.
Z interiéru byly odstraněny barokní oltáře a byly nahrazeny v menším počtu oltáři novogotickými. Barevné vitráže 11 novogotických oken v presbytáři a několik menších v trojlodí v 80. letech zhotovila odborná firma v Mnichově.
Od roku 1971 probíhá systematická restaurace a obnova dómu. Po náročné rekonstrukci elektroinstalace a nových elektrických rozvodů, pořízení nových osvětlovacích těles pro interiér, následovala instalace reprodukčního zařízení. Během let 1972-1973 proběhla výmalba katedrály svěřená Uměleckým řemeslníkům z Brna. Nástěnná historizující výmalba z 19. století nebyla odstraněna, ale obnovena a restaurována. S tím souvisela i restaurace barokních fresek v kapli sv. Stanislava, kterou provedl akad. malíř Karel Benedik (1974), výmalba vikářské a kanovnické sakristie (1980) a renovace zlacení na novogotické kazatelně a oltářích (1982). V letech 1976-1977 byly zakoupeny nové varhany. Moderní nástroj z krnovského závodu má 1695 píšťal. Velké varhany na hudební kruchtě západního průčelí z roku 1886 v rozsahu 3200 píšťal byly v roce 1981 podrobeny generální opravě. K výročí 1100 let od smrti sv. Metoděje (1985) byla pro katedrálu pořízena zvonkohra. Mechanismus zvonkohry navrhl prof. Antonín Schindler a ulití 15 zvonů různé velikosti bylo svěřeno zvonařské dílně paní Dytrychové v Brodku u Přerova. V 70. a 80. letech provedla Umělecká řemesla Brno opravu poškozených vitráží dómských oken. Nově byla upravena chórová kaple sv. Cyrila a Metoděje. Obdobná pozornost byla věnována rovněž exteriéru katedrály. Po obnově venkovních omítek a výměně klempířských prvků (1974) následovala v letech 1975-1976 oprava střech a krytiny na hlavní věži (1978)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28527
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse