Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Studie proveditelnosti - přednáška

Studie proveditelnosti - přednáška

Kategorie: Ekonomická teorie, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky popisují studii proveditelnosti (feasibility study). Skládají se ze dvou částí. První část se zabývá vlastnostmi a strukturou, významem a obecnou metodikou vypracování studie. Druhá se zabývá procesem kontroly a vyhodnocování projektů.

Obsah

1.
Studie proveditelnosti = Feasibility study (FS)
1.1
význam, použití
1.2
Specifika FS
1.3
Nutnost kontroly konzistence všech prvků
1.4
Variantní přístup
1.5
Tvůrčí přístup
2.
FS hodnotí projekt z hlediska
2.1
Struktura
2.2
Osnova
2.3
Hodnocení studie proveditelnosti
2.3.1
Formální stránka studie
2.3.2
Věcná stránka studie
2.3.3
Ekonomické hodnocení
2.3.4
Proveditelnost akce
3.
Vyhodnocení návrhu projektu
4.
Proces kontroly a vyhodnocování projektu
4.1
Kontrola plnění termínů
4.2
Kontrola zdrojů a nákladů
4.3
Kontrola kvality
4.4
Kontrola rizik projektu
4.5
Hlášení o stavu realizace projektu, jeho průběhu
5.
Závěrečná fáze projektu: fáze provozu a vyhodnocení

Úryvek

" Kontrola plnění termínů
- při kontrole plnění termínů se porovnávají získaná aktuální data časového postupu prací s plánem: využívají se př. Ganttovy diagramy (2 řádky: plán a skutečnost), aktualizované síťové grafy
- při zjištění nesrovnalostí se provedou opatření: př. posunou se určité činnosti, zajistí se dodatečné zdroje, zajistí se finance,…
- pro kontrolu plnění termínu je nutné mít řadu podkladů: implementační plán projektu, seznam hlavních milníků, seznam schválených a realizovaných změn s dopadem na termíny
- výstup kontroly plnění termínů: návrhy nutných změn harmonogramu, projektová hlášení (interní, externí)

Kontrola zdrojů a nákladů
- podává informaci o tom, zda realizace projektu probíhá v souladu s rozpočtem
- předpoklady efektivní kontroly nákladů a zdrojů:
- projektové náklady a požadované zdroje jsou stanoveny v předinvestiční fázi a v rámci investiční fáze jsou specifikovány
- pokud je odhadovaná výše nákladů a zdrojů je vyšší než disponibilní zdroje, je nutné zvolit jinou méně nákladnou variantu realizace projektu
- pokud se v průběhu realizace neočekávaně zvýší náklady, je nutné určit oblasti činností, ve kterých lze dosáhnout úspor
- formy kontroly:
- jednoduchá kontrola průběhu čerpání nákladů tak, jak se odráží v účetních systémech podniku (kontrolují se zaúčtované hodnoty po uzavření účetního období)
- kombinovaná kontrola: navíc zohledňuje rozpracované úkoly a hodnotí časový postup projektu vzhledem k implementačnímu plánu
o měří se rozpracovanost: míra, odchylka oproti plánu
- náklady projektu se průběžně sledují na specifických nákladových účtech a porovnávají se s plánovanými hodnotami
- podklady pro kontrolu zdrojů a nákladů: účetní informace, CF projektu, informace o stavu rozpracovanosti dílčích úseků práce
- výstupem kontroly: projektová hlášení, návrhy opatření k nápravě

Kontrola kvality
- kontroluje se kvalita procesů a kvalita výstupů projektu
- měří se např. výkonnost oproti standardům
- předpoklady pro provádění kontroly kvality: specifikovány požadavky na kvalitu, stanovena kvalitativní kontrolní kritéria, jednoznačně určeny zodpovědnosti za plnění kvalitativních požadavků

Kontrola rizik projektu
- úspěšnost projektu mohou ohrozit rizika: proto se v rámci investiční fáze sestavuje plán řízení rizik
- kontrola rizik zahrnuje monitorování rizik a řízení rizik, které jsou pro projekt nežádoucí
- provádí se kontrolní měření procesů, které jsou spojeny s potenciálními riziky
- sledují se jevy, trendy, které mohou být příčinou vzniku rizik
- hodnotí se všechny odchylky s ohledem na definovaná rizika
- připravují se obranné strategie a korekční opatření
- způsob řízení rizik projektu a korekční opatření se odvíjí od počtu identifikovaných rizik, jejich závažnosti, rozpočtu pro řízení rizik

Hlášení o stavu realizace projektu, jeho průběhu
- cíl kontroly: poskytnout potřebné informace zainteresovaným pracovníkům a zajistit případná korekční opatření pro dosažení projektových cílů
- proto se o stavu realizace projektu podávají hlášení
- typy hlášení: interní (nadřízeným manažerům, liniovým manažerům), externí
- mohou být: pravidelná, nepravidelná (v okamžiku potřeby jednání nebo ohrožení projektu)
- hlášení se podávají ústně, písemně - v podobě formulářů (archivují se jako součást projektové dokumentace)
- dokumenty musí být kompletní, stručné, výstižné, přehledné, věcně správné
- z dokumentů musí být jasné, jak jsou projektové činnosti plněny z hlediska času, rozsahu, nákladů, kvality"

Poznámka

Psáno v heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse